Úloha č. 1

Označ slová, ktoré sú IBA v ženskom rode:

A
B
C
D

A: kosť, svadba, morča, myš

B: ulica, elektráreň, dlaň, krv

C: váza, teľa, zbraň, chatrč

D: pištoľ, krieda, hudba, vlas

Úloha č. 2

Množné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: plulár

B: prulál

C: plurál

D: prulár

Úloha č. 3

Jednotné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: singurár

B: singulár

C: singurál

D: singulál


Úloha č. 4

Ktorý pád nemá predložku?

A
B
C
D

A: Datív

B: Inštrumentál

C: Nominatív

D: Akuzatív

Úloha č. 5

Ktorou pádovou otázkou sa pýtame na GENITÍV?

A
B
C
D

A: koho? čoho?

B: komu? čomu?

C: koho? čo?

D: o kom? o čom?

Úloha č. 6

Na ktorý PÁD sa pýtam otázkou KOMU? ČOMU?

A
B
C
D

A: Datív

B: Akuzatív

C: Lokál

D: Nominatív


Úloha č. 7

Otázkou PRED KÝM?- PRED ČÍM? sa pýtame na:

A
B
C
D

A: Inštrumentál

B: Genitív

C: Lokál

D: Akuzatív

Úloha č. 8

Predložka k/ku sa viaže k:

A
B
C
D

A: Datívu

B: Nominatívu

C: Akuzatívu

D: Lokálu

Úloha č. 9

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v akuzatíve?

A
B
C
D

A: kosti

B: nášmu

C: psovi

D: priniesol


Úloha č. 10

Predložky s/so sa používajú v:

A
B
C
D

A: Akuzatíve

B: Genitíve

C: Inštrumentáli

D: Lokáli

Úloha č. 11

Všetky slová v STREDNOM RODE sú:

A
B
C
D

A: svetlo, droždie, dievča, maska

B: učivo, papiere, kormidlo, víno

C: kúzlo, drevo, palce, umývadlo

D: kladivá, vysvedčenie, žriebä, vápno

Úloha č. 12

Ktoré slovo NIE JE v MUŽSKOM RODE?

A
B
C
D

A: pištoľ

B: chlieb

C: veniec

D: mrakodrap


Úloha č. 13

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v nominatíve?

A
B
C
D

A: kosti

B: psovi

C: Peter

D: priniesol

Úloha č. 14

Predložky z/zo sa spájajú so slovami v:

A
B
C
D

A: Genitíve

B: Datíve

C: Inštrumentáli

D: Lokáli

Úloha č. 15

Urč gramatické kategórie slovného spojenia "PRE CHLAPOV"

A
B
C
D

A: muž.r., mn.č., G

B: muž.r., pl., A

C: muž.r., sing., A

D: muž.r., pl., D


Úloha č. 16

Ktoré je to slovo? (žen.r., pl., D)

A
B
C
D

A: zvieratám

B: učiteľkám

C: sestre

D: ku škole

Úloha č. 17

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v datíve?

A
B
C
D

A: nášmu

B: psovi

C: Peter

D: kosti

Úloha č. 18

V LOKÁLI sú všetky slová:

A
B
C
D

A: o mame, pred školou, na strome, vo vani

B: v pyžame, do ruky, po písomke, na streche

C: na stromoch, o škole, v učebnici, vo vlasoch

D: v ruke, v rukách, do rúk, o rukaviciach


Úloha č. 19

Urč správne gramatické kategórie slovného spojenia "CEZ PRESTÁVKU "

A
B
C
D

A: muž.r., sing., G

B: žen.r., pl., A

C: žen.r., sing., A

D: žen.r., jedn.č., D

Úloha č. 20

Ktoré slovo má tieto gramatické kategórie? (STR.R., PL., I)

A
B
C
D

A: pred kolesom

B: so žriebätkom

C: za oknami

D: nad hlavami