Úloha č. 1

Čo vidíš na obrázku?/ Mit látsz a képen?

A
B
C
D

A: Rovnováha na trhu/ Egyensúly a piacon

B: Prebytok/ Többlet

C: Rovnováha na výrobe/ Egyensúly a gyártásban

D: Nedostatok/ Hiány

Úloha č. 2

Kedy je trh dynamickejší?/ Mikor dinamikusabb a piac?

A
B
C
D

A: Keď dopyt prevyšuje ponuku/ Kereslet nagyobb a kínálatnál

B: Keď sa dopyt rovna ponuke/ Kereslet egyenlő a kínálattal

C: Keď ponuka prevyšuje dopyt/ Kínálatt nagyobb a keresletnél

D: Keď sa predaj znižuje/Az eladás csökken

Úloha č. 3

Čo vidíš na obrázku?/ Mit látsz a képen?

A
B
C
D

A: Krivka matematiky/ Matematikai görbe

B: Krivka dopytu/ Keresleti görbe

C: Krivka ponuky/ Kínálati görbe

D: Krivka rovnováhy/Egyensúlyi görbe


Úloha č. 4

Ktoré činitele ovplyvňujú dopyt?/ Melyik tényezők befolyásolják a keresletet?

A
B
C
D

A: Náklady výroby/ Termelési költségek

B: Organizácia trhu, móda/ A piac szervezése, divat

C: Cena, móda, počasie/ Ár, divat, időjárás

D: Počet predajcov/Az eladók száma

Úloha č. 5

Koľko vzťahov poznáš medzi ponukou a dopytom?/ Hány kapcsolatot ismersz a kínálat és a kereslet között?

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 3

D: 5

Úloha č. 6

Kedy stráca trh dynamiku?/ Mikor veszti el a piac a dinamikáját?

A
B
C
D

A: Keď sa dopyt rovná ponuke/Kereslet egyenlő a kínálattal

B: Keď ponuka prevyšuje dopyt/ Kínálat nagyobb a keresletnél

C: Keď sa zatvorí trh/Amikor bezár a piac

D: Keď dopyt prevyšuje ponuku/ Kereslet nagyobb a kínálatnál


Úloha č. 7

Koľko faktorov určuje dynamika trhu?/Hány tényező befolyásolja a piac dinamikáját?

A
B
C
D

A: 2

B: 4

C: 8

D: 6

Úloha č. 8

Čo vidíš na obrázku?/ Mit látsz a képen?

A
B
C
D

A: Krivka rovnováhy/Egyensúlyi görbe

B: Krivka dopytu/ Keresleti görbe

C: Krivka ponuky/ Kínálati görbe

D: Krivka ekonomiky/ Gazdasági görbe

Úloha č. 9

Ktoré činitele ovplyvňujú ponuku?/ Melyik tényezők befolyásolják a kínálatot?

A
B
C
D

A: Cena, móda, počasie/ Ár, divat, időjárás

B: Cena, náklady výroby/ Ár, termelési költségek

C: Banky a služby/ Bankok és szolgáltatások

D: Organizácia trhu, móda/ A piac szervezése, divat


Úloha č. 10

Ktoré 3 procesy tvoria trhový mechanizmus?/ Melyik 3 folyamat alkotja a piaci mechanizhmust?

A
B
C
D

A: Cena, množstvo/Ár, mennyiség

B: Inflácia, daň/ Infláció, adó

C: Dopyt, ponuka, daň/Kereslet, kínálat, adó

D: Dopyt, ponuka, cena/ Kereslet, kínálat, ár