Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Acidá

C: Žieraviny

D: Nemajú druhé pomenovanie

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Hlavná zloška kyselín

B: Tento pojem nieje definovatelný

C: Neviem

D: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: Obsahujú kyslík

C: Obsahujú vodík

D: Neobsahujú kyslík


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HF

B: HCl

C: H3BO3

D: H2SO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HCl

B: H3BO3

C: HBr

D: H3BrO4

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

D: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina boritá

B: Kyselina bromovodíková

C: Kyselina sírová

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina sírová

C: Kyselina chloristá

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A: Nie

B: Áno

C:

D:


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

B: Oblejem vodou

C: Zavolám pomoc

D: Nič nerobím,utrem sa.

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Citróne

B: V pomaranči

C: V citrusových plodoch

D: Nikde

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Vo vode

B: V mlieku

C: V Coca-Cole

D: Nikde


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina sorbová

B: Kyselina mliečna

C: Kyselina octová

D: Kyselina olejová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Lepidlo

B: Neviem

C: Batérie

D: V pive

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V očnom lekárstve

C: V domácnosti

D: V jedle