Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Nemajú druhé pomenovanie

B: Žieraviny

C: Kyslé látky

D: Acidá

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

C: Tento pojem nieje definovatelný

D: Hlavná zloška kyselín

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Neviem

C: Obsahujú vodík

D: Obsahujú kyslík


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HCl

B: H3BO3

C: HF

D: H2SO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: H3BO3

B: H3BrO4

C: HBr

D: HCl

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina bromovodíková

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina boritá

D: Kyselina sírová

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina chloristá

B: Kyselina octová

C: Kyselina chlorovodíková

D: Kyselina sírová

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B: Nie

C:

D: Áno


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

B: Nič nerobím,utrem sa.

C: Oblejem vodou

D: Zavolám pomoc

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Nikde

B: V citrusových plodoch

C: V pomaranči

D: V Citróne

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Vo vode

B: Nikde

C: V Coca-Cole

D: V mlieku


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina mliečna

B: Kyselina octová

C: Kyselina sorbová

D: Kyselina olejová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Lepidlo

B: V pive

C: Neviem

D: Batérie

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V očnom lekárstve

B: Neviem

C: V domácnosti

D: V jedle