Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Nemajú druhé pomenovanie

B: Žieraviny

C: Kyslé látky

D: Acidá

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

C: Hlavná zloška kyselín

D: Tento pojem nieje definovatelný

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Obsahujú kyslík

B: Obsahujú vodík

C: Neobsahujú kyslík

D: Neviem


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HCl

B: HF

C: H2SO4

D: H3BO3

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HCl

B: H3BrO4

C: H3BO3

D: HBr

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

D: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina chlorovodíková

B: Kyselina bromovodíková

C: Kyselina sírová

D: Kyselina boritá

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina chloristá

C: Kyselina chlorovodíková

D: Kyselina sírová

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B: Áno

C: Nie

D:


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Zavolám pomoc

B: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

C: Nič nerobím,utrem sa.

D: Oblejem vodou

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Nikde

B: V Citróne

C: V citrusových plodoch

D: V pomaranči

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Coca-Cole

B: V mlieku

C: Vo vode

D: Nikde


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina olejová

B: Kyselina mliečna

C: Kyselina octová

D: Kyselina sorbová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: V pive

B: Lepidlo

C: Neviem

D: Batérie

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V jedle

C: V domácnosti

D: V očnom lekárstve