Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Acidá

B: Nemajú druhé pomenovanie

C: Žieraviny

D: Kyslé látky

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

C: Hlavná zloška kyselín

D: Tento pojem nieje definovatelný

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: Neobsahujú kyslík

C: Obsahujú vodík

D: Obsahujú kyslík

Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: H2SO4

B: HF

C: H3BO3

D: HCl

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HCl

B: HBr

C: H3BO3

D: H3BrO4

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

B: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

D: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina boritá

B: Kyselina sírová

C: Kyselina chlorovodíková

D: Kyselina bromovodíková

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina chloristá

D: Kyselina octová

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A: Áno

B: Nie

C:

D:

Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Oblejem vodou

B: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

C: Zavolám pomoc

D: Nič nerobím,utrem sa.

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V citrusových plodoch

B: V Citróne

C: V pomaranči

D: Nikde

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Coca-Cole

B: Nikde

C: Vo vode

D: V mlieku

Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina olejová

B: Kyselina sorbová

C: Kyselina mliečna

D: Kyselina octová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: V pive

B: Neviem

C: Lepidlo

D: Batérie

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V domácnosti

B: V jedle

C: Neviem

D: V očnom lekárstve