Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Nemajú druhé pomenovanie

B: Žieraviny

C: Acidá

D: Kyslé látky

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

B: Hlavná zloška kyselín

C: Tento pojem nieje definovatelný

D: Neviem

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Obsahujú kyslík

B: Neobsahujú kyslík

C: Obsahujú vodík

D: Neviem


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HF

B: H2SO4

C: H3BO3

D: HCl

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: H3BO3

B: H3BrO4

C: HCl

D: HBr

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina boritá

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina bromovodíková

D: Kyselina sírová

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina chloristá

B: Kyselina sírová

C: Kyselina octová

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B:

C: Nie

D: Áno


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Oblejem vodou

B: Zavolám pomoc

C: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

D: Nič nerobím,utrem sa.

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Nikde

B: V pomaranči

C: V citrusových plodoch

D: V Citróne

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Coca-Cole

B: Vo vode

C: V mlieku

D: Nikde


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina sorbová

B: Kyselina octová

C: Kyselina mliečna

D: Kyselina olejová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V pive

C: Batérie

D: Lepidlo

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V domácnosti

B: V očnom lekárstve

C: Neviem

D: V jedle