Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Nemajú druhé pomenovanie

B: Acidá

C: Žieraviny

D: Kyslé látky

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

B: Tento pojem nieje definovatelný

C: Hlavná zloška kyselín

D: Neviem

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Obsahujú vodík

C: Obsahujú kyslík

D: Neviem


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: H3BO3

B: HCl

C: H2SO4

D: HF

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HCl

B: HBr

C: H3BrO4

D: H3BO3

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

D: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina bromovodíková

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina sírová

D: Kyselina boritá

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina octová

D: Kyselina chloristá

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B: Áno

C:

D: Nie


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Oblejem vodou

B: Nič nerobím,utrem sa.

C: Zavolám pomoc

D: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V pomaranči

B: V citrusových plodoch

C: V Citróne

D: Nikde

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Coca-Cole

B: Nikde

C: V mlieku

D: Vo vode


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina mliečna

C: Kyselina olejová

D: Kyselina sorbová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Lepidlo

B: Batérie

C: Neviem

D: V pive

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V jedle

B: V očnom lekárstve

C: Neviem

D: V domácnosti