Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Acidá

B: Žieraviny

C: Nemajú druhé pomenovanie

D: Kyslé látky

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Tento pojem nieje definovatelný

B: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

C: Neviem

D: Hlavná zloška kyselín

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Obsahujú vodík

C: Obsahujú kyslík

D: Neviem


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HF

B: H3BO3

C: HCl

D: H2SO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HBr

B: HCl

C: H3BrO4

D: H3BO3

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina boritá

C: Kyselina bromovodíková

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina chloristá

C: Kyselina chlorovodíková

D: Kyselina sírová

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B:

C: Áno

D: Nie


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

B: Oblejem vodou

C: Nič nerobím,utrem sa.

D: Zavolám pomoc

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Citróne

B: V citrusových plodoch

C: Nikde

D: V pomaranči

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V Coca-Cole

B: Nikde

C: V mlieku

D: Vo vode


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina olejová

B: Kyselina mliečna

C: Kyselina sorbová

D: Kyselina octová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: V pive

B: Lepidlo

C: Batérie

D: Neviem

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V domácnosti

B: V očnom lekárstve

C: V jedle

D: Neviem