Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 94

B: 104

C: 264

D: 84

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 48

B: 38

C: 58

D: 68

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2,94

B: 0,294

C: 2940

D: 29,4


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 1,26

B: 12,6

C: 0,0126

D: 0,126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 107

B: 103

C: 57

D: 130

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 32

B: 12

C: 6

D: 18


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 8,47

B: 847

C: 0,847

D: 84,7

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: pravouhlý

C: rovnakouhlý

D: tupouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/100

B: 1689/0

C: 1689/10

D: 1689/100


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: tupouhlý

B: pravouhlý

C: ostrouhlý

D: dvojuhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,15

B: 187,157

C: 187,158

D: 187,16

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: tupouhlý

C: dvojuhlý

D: ostrouhlý