Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 94

B: 264

C: 104

D: 84

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 48

B: 68

C: 38

D: 58

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2,94

B: 2940

C: 0,294

D: 29,4


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 1,26

B: 0,126

C: 12,6

D: 0,0126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 57

B: 103

C: 130

D: 107

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 6

B: 32

C: 12

D: 18


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 84,7

B: 847

C: 0,847

D: 8,47

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: rovnakouhlý

B: ostrouhlý

C: tupouhlý

D: pravouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/0

B: 1689/100

C: 1689/100

D: 1689/10


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: dvojuhlý

B: tupouhlý

C: pravouhlý

D: ostrouhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,15

B: 187,158

C: 187,157

D: 187,16

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: tupouhlý

C: dvojuhlý

D: pravouhlý