Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 84

B: 104

C: 94

D: 264

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 68

B: 48

C: 58

D: 38

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2940

B: 29,4

C: 0,294

D: 2,94


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 0,126

B: 1,26

C: 12,6

D: 0,0126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 130

B: 103

C: 107

D: 57

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 18

B: 6

C: 32

D: 12


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 8,47

B: 0,847

C: 847

D: 84,7

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: rovnakouhlý

B: pravouhlý

C: tupouhlý

D: ostrouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/100

B: 1689/0

C: 1689/100

D: 1689/10


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: dvojuhlý

C: pravouhlý

D: tupouhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,16

B: 187,158

C: 187,15

D: 187,157

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: tupouhlý

C: pravouhlý

D: dvojuhlý