Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 264

B: 94

C: 84

D: 104

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 58

B: 38

C: 68

D: 48

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2,94

B: 0,294

C: 29,4

D: 2940


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 12,6

B: 1,26

C: 0,126

D: 0,0126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 57

B: 103

C: 130

D: 107

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 18

B: 32

C: 12

D: 6


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 847

B: 84,7

C: 0,847

D: 8,47

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: rovnakouhlý

C: tupouhlý

D: pravouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/0

B: 1689/100

C: 1689/10

D: 1689/100


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: ostrouhlý

C: tupouhlý

D: dvojuhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,15

B: 187,158

C: 187,157

D: 187,16

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: tupouhlý

B: ostrouhlý

C: dvojuhlý

D: pravouhlý