Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 264

B: 84

C: 94

D: 104

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 58

B: 68

C: 38

D: 48

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 29,4

B: 0,294

C: 2,94

D: 2940


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 1,26

B: 12,6

C: 0,0126

D: 0,126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 130

B: 103

C: 107

D: 57

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 18

B: 32

C: 12

D: 6


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 0,847

B: 8,47

C: 84,7

D: 847

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: rovnakouhlý

B: pravouhlý

C: tupouhlý

D: ostrouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/10

B: 1689/100

C: 1689/100

D: 1689/0


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: pravouhlý

C: tupouhlý

D: dvojuhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,16

B: 187,15

C: 187,158

D: 187,157

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: dvojuhlý

C: tupouhlý

D: ostrouhlý