Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 104

B: 264

C: 94

D: 84

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 38

B: 58

C: 68

D: 48

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 29,4

B: 2940

C: 2,94

D: 0,294


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 1,26

B: 0,0126

C: 12,6

D: 0,126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 103

B: 107

C: 57

D: 130

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 6

B: 32

C: 18

D: 12


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 847

B: 8,47

C: 84,7

D: 0,847

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: rovnakouhlý

B: pravouhlý

C: ostrouhlý

D: tupouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/10

B: 1689/100

C: 1689/0

D: 1689/100


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: dvojuhlý

B: ostrouhlý

C: tupouhlý

D: pravouhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,16

B: 187,15

C: 187,157

D: 187,158

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: dvojuhlý

C: pravouhlý

D: tupouhlý