Úloha č. 1

Jednoduchá veta má

A
B
C
D

A: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

B: viac prisudzovacích skladov a vetných základov

C: žiadny prisudzovací sklad, ani vetný základ

D: dva prisudzovacie sklady a dva vetné základy

Úloha č. 2

Ktorá z možností je jednoduchá veta?

A
B
C
D

A: Prišiel a my sme začali cvičiť.

B: Obraz namaľoval neznámy autor.

C: Vodič, ktorý zavinil nehodu, ušiel.

D: Chceš alebo nechceš?

Úloha č. 3

Martin, náš najlepší študent, vyhral súťaž. Prístavok vo vete je vyjadrený slovom/slovami:

A
B
C
D

A: vyhral

B: Martin

C: olympiádu

D: náš najlepší študent


Úloha č. 4

Súvetia sú vety, ktoré majú:

A
B
C
D

A: dva a viac určovacích skladov

B: jeden určovací sklad alebo vetný základ

C: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

D: dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov

Úloha č. 5

Ktorá z viet je súvetie?

A
B
C
D

A: Obrali sme všetky dozreté jablká a hrušky.

B: Obrali sme všetky dozreté plody a uskladnili ich v pivnici.

C: Obrali sme všetky dozreté plody.

D: Obrali sme všetky dozreté plody v záhrade.

Úloha č. 6

Jednoduchá veta je veta:

A
B
C
D

A: Dostal som vyznamenanie, ale nepotešilo ma to.

B: Dostal som vyznamenanie a získal postavenie.

C: Dostal som vyznamenanie, ktoré mi nepatrí.

D: Dostal som vyznamenanie, a to s poctou.


Úloha č. 7

Ktorá z viet nie je súvetie?

A
B
C
D

A: Vrátila sa, lebo dostala strach.

B: Mirka sa potešila, lebo dostala darček.

C: Fúkalo, snežilo a mrzlo.

D: Starý pán ťažko a opatrne kráčal po klzkom chodníku.

Úloha č. 8

Medzi podraďovacie spojky patria:

A
B
C
D

A: a tak, a teda, a preto

B: buď, alebo, či - či

C: že, aby, žeby, hoci, kým

D: a, i, aj, ani, ba

Úloha č. 9

Podraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: vety gramaticky rovnocenné

B: len hlavné vety

C: vety gramaticky nerovnocenné

D: len vedľajšie vety


Úloha č. 10

Ktoré zo súvetí je priraďovacie?

A
B
C
D

A: Keď sa ti najviac darí, prestaň hrať!

B: Čupela v kríkoch a triasla sa.

C: Predpokladám, že bude zajtra pršať.

D: Dotiaľ cúval, kým nenarazil na prekážku.

Úloha č. 11

Priraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: len vedľajšie vety

B: len hlavné vety

C: hlavná veta a vedľajšia veta

D: hlavná veta a viac vedľajších viet

Úloha č. 12

Ktoré zo súvetí je podraďovacie?

A
B
C
D

A: Vrátil sa domov, no nepovedal ani slovo.

B: Prídem, keď sa pobalím.

C: Všetci spievali a tancovali.

D: Bolo zamknuté, a tak odišla.


Úloha č. 13

Ktorá z možností je priraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: Keď prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

B: Prečítal knihu, aby ju odložil do knižnice.

C: Prečítal knihu a odložil ju do knižnice.

D: Len čo prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

Úloha č. 14

Ktorú spojku treba doplniť, aby z viet - Klamal. Musel klamať. - vzniklo podraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: lenže

B: ibaže

C: pretože

D: no