Úloha č. 1

Jednoduchá veta má

A
B
C
D

A: žiadny prisudzovací sklad, ani vetný základ

B: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

C: viac prisudzovacích skladov a vetných základov

D: dva prisudzovacie sklady a dva vetné základy

Úloha č. 2

Ktorá z možností je jednoduchá veta?

A
B
C
D

A: Prišiel a my sme začali cvičiť.

B: Vodič, ktorý zavinil nehodu, ušiel.

C: Obraz namaľoval neznámy autor.

D: Chceš alebo nechceš?

Úloha č. 3

Martin, náš najlepší študent, vyhral súťaž. Prístavok vo vete je vyjadrený slovom/slovami:

A
B
C
D

A: olympiádu

B: Martin

C: náš najlepší študent

D: vyhral


Úloha č. 4

Súvetia sú vety, ktoré majú:

A
B
C
D

A: jeden určovací sklad alebo vetný základ

B: dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov

C: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

D: dva a viac určovacích skladov

Úloha č. 5

Ktorá z viet je súvetie?

A
B
C
D

A: Obrali sme všetky dozreté plody a uskladnili ich v pivnici.

B: Obrali sme všetky dozreté plody.

C: Obrali sme všetky dozreté plody v záhrade.

D: Obrali sme všetky dozreté jablká a hrušky.

Úloha č. 6

Jednoduchá veta je veta:

A
B
C
D

A: Dostal som vyznamenanie, ktoré mi nepatrí.

B: Dostal som vyznamenanie, ale nepotešilo ma to.

C: Dostal som vyznamenanie, a to s poctou.

D: Dostal som vyznamenanie a získal postavenie.


Úloha č. 7

Ktorá z viet nie je súvetie?

A
B
C
D

A: Mirka sa potešila, lebo dostala darček.

B: Vrátila sa, lebo dostala strach.

C: Starý pán ťažko a opatrne kráčal po klzkom chodníku.

D: Fúkalo, snežilo a mrzlo.

Úloha č. 8

Medzi podraďovacie spojky patria:

A
B
C
D

A: že, aby, žeby, hoci, kým

B: buď, alebo, či - či

C: a, i, aj, ani, ba

D: a tak, a teda, a preto

Úloha č. 9

Podraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: vety gramaticky nerovnocenné

B: len vedľajšie vety

C: len hlavné vety

D: vety gramaticky rovnocenné


Úloha č. 10

Ktoré zo súvetí je priraďovacie?

A
B
C
D

A: Čupela v kríkoch a triasla sa.

B: Keď sa ti najviac darí, prestaň hrať!

C: Dotiaľ cúval, kým nenarazil na prekážku.

D: Predpokladám, že bude zajtra pršať.

Úloha č. 11

Priraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: hlavná veta a viac vedľajších viet

B: hlavná veta a vedľajšia veta

C: len vedľajšie vety

D: len hlavné vety

Úloha č. 12

Ktoré zo súvetí je podraďovacie?

A
B
C
D

A: Vrátil sa domov, no nepovedal ani slovo.

B: Prídem, keď sa pobalím.

C: Bolo zamknuté, a tak odišla.

D: Všetci spievali a tancovali.


Úloha č. 13

Ktorá z možností je priraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: Prečítal knihu, aby ju odložil do knižnice.

B: Len čo prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

C: Keď prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

D: Prečítal knihu a odložil ju do knižnice.

Úloha č. 14

Ktorú spojku treba doplniť, aby z viet - Klamal. Musel klamať. - vzniklo podraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: no

B: ibaže

C: pretože

D: lenže