Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Trnava

C: Topoľčany

D: Zlaté Moravce

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Domica

C: Gombasecká jaskyňa

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Banská Štiavnica

B: Detva

C: Poľana

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: vrch Hrb

B: Vrch Zobor

C: Vrch Urpín

D: Vrch Sitno

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Rimava

C: Slaná

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Červený Kameň

C: Modrý Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Horehronie

C: Dolehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sliač

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Dudince a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: uhlie

C: zlato

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Banskú Bystricu

C: Zvolen

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Zvolene

D: pri Štiavnických baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: zlatá Kremnica

D: Železná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: v Žarnovici

C: v Banskej Štiavnice

D: vo Svätom Antone

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: vodná

C: soľná

D: tepelná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Kováčová

B: Zvolen

C: Banská Bystrica

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Stolické vrchy

B: Slovenské Rudohorie

C: Nízke Tatry

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: husle

B: cimbal

C: fujara

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: polodivé kone

B: medvede

C: rysy

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa