Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčany

B: Zlaté Moravce

C: Topoľčianky

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Domica

C: Gombasecká jaskyňa

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Banská Štiavnica

C: Detva

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: vrch Hrb

C: Vrch Sitno

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Rimava

C: Ipeľ

D: Slaná

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Šomoška

C: Modrý Kameň

D: Červený Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Dolehronie

C: Nižehronie

D: Horehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sliač

B: Kováčová a Smrdáky

C: Dudince a Sliač

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: uhlie

C: zlato

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Banskú Štiavnicu

C: Banskú Bystricu

D: Nitru

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Zvolene

B: pri Kremnických Baniach

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: zlatá Kremnica

C: Bronzová Kremnica

D: Železná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Banskej Štiavnice

B: vo Svätom Antone

C: v Žarnovici

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: tepelná

B: soľná

C: jadrová

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Kováčová

C: Zvolen

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Stolické vrchy

C: Slovenský Kras

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: husle

C: fujara

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: polodivé kone

C: zubre

D: medvede

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

B: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská