Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Topoľčany

C: Zlaté Moravce

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Domica

B: Driny

C: Gombasecká jaskyňa

D: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Detva

C: Východná

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: vrch Hrb

B: Vrch Sitno

C: Vrch Zobor

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Rimava

B: Hornád

C: Slaná

D: Ipeľ

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Divín

C: Šomoška

D: Červený Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Dolehronie

B: Horehronie

C: Nižehronie

D: Považie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sliač

D: Dudince a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: uhlie

C: zlato

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Nitru

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Železná Kremnica

C: zlatá Kremnica

D: Bronzová Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Žarnovici

B: vo Zvolene

C: vo Svätom Antone

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: vodná

C: tepelná

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Brezno

C: Kováčová

D: Banská Bystrica

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenské Rudohorie

B: Slovenský Kras

C: Stolické vrchy

D: Nízke Tatry

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: fujara

B: husle

C: gajdy

D: cimbal


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: medvede

C: polodivé kone

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa