Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Topoľčianky

C: Zlaté Moravce

D: Topoľčany

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Domica

B: Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Driny

D: Gombasecká jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Banská Štiavnica

C: Východná

D: Detva


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Sitno

C: vrch Hrb

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Rimava

C: Ipeľ

D: Slaná

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Šomoška

C: Červený Kameň

D: Divín

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Dolehronie

C: Nižehronie

D: Horehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: uhlie

B: olovo

C: zlato

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Banskú Štiavnicu

C: Zvolen

D: Banskú Bystricu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Zvolene

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Kremnických Baniach

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Železná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: zlatá Kremnica

D: strieborná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: v Žarnovici

C: v Banskej Štiavnice

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: soľná

C: tepelná

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Kováčová

B: Brezno

C: Banská Bystrica

D: Zvolen

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenský Kras

B: Nízke Tatry

C: Slovenské Rudohorie

D: Stolické vrchy

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: gajdy

C: husle

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: zubre

B: medvede

C: rysy

D: polodivé kone

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa