Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Zlaté Moravce

C: Topoľčianky

D: Topoľčany

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Domica

C: Gombasecká jaskyňa

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Východná

B: Detva

C: Banská Štiavnica

D: Poľana


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Sitno

C: Vrch Urpín

D: vrch Hrb

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Hornád

C: Slaná

D: Rimava

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Červený Kameň

C: Šomoška

D: Modrý Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Nižehronie

C: Považie

D: Dolehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sliač

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: olovo

C: uhlie

D: zlato

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Nitru

C: Zvolen

D: Banskú Bystricu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Novej Bani

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Zvolene

D: pri Kremnických Baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Železná Kremnica

B: strieborná Kremnica

C: zlatá Kremnica

D: Bronzová Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Žarnovici

B: vo Zvolene

C: vo Svätom Antone

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: vodná

C: tepelná

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Kováčová

B: Banská Bystrica

C: Zvolen

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Stolické vrchy

B: Slovenský Kras

C: Nízke Tatry

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: fujara

B: husle

C: cimbal

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: medvede

C: polodivé kone

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

D: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová