Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Zlaté Moravce

B: Topoľčany

C: Topoľčianky

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Gombasecká jaskyňa

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Východná

C: Detva

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Sitno

C: Vrch Urpín

D: vrch Hrb

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Slaná

B: Ipeľ

C: Rimava

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Modrý Kameň

C: Šomoška

D: Červený Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Horehronie

C: Dolehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sliač

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: zlato

C: olovo

D: uhlie

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: zlatá Kremnica

B: Železná Kremnica

C: Bronzová Kremnica

D: strieborná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Žarnovici

B: v Banskej Štiavnice

C: vo Svätom Antone

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: tepelná

C: jadrová

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Zvolen

C: Kováčová

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenské Rudohorie

B: Nízke Tatry

C: Stolické vrchy

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: fujara

C: gajdy

D: husle


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: polodivé kone

B: medvede

C: zubre

D: rysy

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská