Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Zlaté Moravce

C: Topoľčany

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Gombasecká jaskyňa

B: Domica

C: Driny

D: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Detva

C: Banská Štiavnica

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: vrch Hrb

B: Vrch Sitno

C: Vrch Urpín

D: Vrch Zobor

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Slaná

B: Ipeľ

C: Rimava

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Červený Kameň

C: Modrý Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Dolehronie

C: Horehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sliač

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Dudince a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: uhlie

B: zlato

C: striebro

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Nitru

C: Banskú Štiavnicu

D: Banskú Bystricu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Novej Bani

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Kremnických Baniach

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Bronzová Kremnica

B: zlatá Kremnica

C: Železná Kremnica

D: strieborná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: vo Zvolene

C: v Žarnovici

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: tepelná

B: soľná

C: jadrová

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Brezno

C: Kováčová

D: Zvolen

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenské Rudohorie

B: Stolické vrchy

C: Nízke Tatry

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: gajdy

B: fujara

C: cimbal

D: husle


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: polodivé kone

B: rysy

C: medvede

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

D: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká