Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Zlaté Moravce

C: Trnava

D: Topoľčany

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Gombasecká jaskyňa

C: Driny

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Východná

B: Banská Štiavnica

C: Detva

D: Poľana


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Sitno

B: vrch Hrb

C: Vrch Zobor

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Rimava

B: Slaná

C: Hornád

D: Ipeľ

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Divín

C: Červený Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Dolehronie

C: Považie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sliač

D: Dudince a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: uhlie

B: zlato

C: striebro

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Banskú Bystricu

C: Banskú Štiavnicu

D: Zvolen

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: zlatá Kremnica

C: Železná Kremnica

D: Bronzová Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: vo Zvolene

C: v Žarnovici

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: vodná

C: tepelná

D: jadrová


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Banská Bystrica

C: Kováčová

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenské Rudohorie

B: Nízke Tatry

C: Slovenský Kras

D: Stolické vrchy

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: gajdy

B: cimbal

C: husle

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: zubre

C: polodivé kone

D: medvede

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká