Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčany

B: Trnava

C: Zlaté Moravce

D: Topoľčianky

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Gombasecká jaskyňa

C: Domica

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Banská Štiavnica

B: Východná

C: Detva

D: Poľana


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Sitno

B: Vrch Urpín

C: vrch Hrb

D: Vrch Zobor

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Rimava

C: Slaná

D: Ipeľ

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Šomoška

B: Červený Kameň

C: Modrý Kameň

D: Divín

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Dolehronie

B: Považie

C: Nižehronie

D: Horehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: uhlie

B: zlato

C: olovo

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Banskú Štiavnicu

C: Banskú Bystricu

D: Zvolen

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Zvolene

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Kremnických Baniach

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Bronzová Kremnica

B: Železná Kremnica

C: strieborná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: v Banskej Štiavnice

C: v Žarnovici

D: vo Svätom Antone

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: vodná

B: tepelná

C: jadrová

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Brezno

B: Zvolen

C: Kováčová

D: Banská Bystrica

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenský Kras

B: Slovenské Rudohorie

C: Nízke Tatry

D: Stolické vrchy

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: husle

B: gajdy

C: cimbal

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: polodivé kone

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká