Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčany

B: Zlaté Moravce

C: Topoľčianky

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Gombasecká jaskyňa

C: Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Detva

C: Východná

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Urpín

B: Vrch Sitno

C: vrch Hrb

D: Vrch Zobor

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Slaná

B: Ipeľ

C: Rimava

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Šomoška

C: Červený Kameň

D: Modrý Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Považie

C: Dolehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Dudince a Sliač

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: uhlie

C: zlato

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Novej Bani

B: pri Zvolene

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Kremnických Baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: v Žarnovici

C: v Banskej Štiavnice

D: vo Svätom Antone

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: tepelná

B: vodná

C: jadrová

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Kováčová

B: Banská Bystrica

C: Zvolen

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Slovenský Kras

B: Stolické vrchy

C: Slovenské Rudohorie

D: Nízke Tatry

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: gajdy

B: fujara

C: husle

D: cimbal


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: zubre

B: rysy

C: polodivé kone

D: medvede

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová