Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčany

B: Zlaté Moravce

C: Trnava

D: Topoľčianky

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Driny

C: Domica

D: Gombasecká jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Východná

B: Poľana

C: Detva

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Urpín

C: vrch Hrb

D: Vrch Sitno

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Hornád

C: Rimava

D: Slaná

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

B: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Červený Kameň

C: Modrý Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Považie

C: Dolehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Kováčová a Sliač

C: Dudince a Sliač

D: Kováčová a Smrdáky


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: zlato

C: uhlie

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Nitru

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Novej Bani

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Bronzová Kremnica

B: strieborná Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: vo Svätom Antone

C: v Banskej Štiavnice

D: v Žarnovici

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: tepelná

C: vodná

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Kováčová

B: Banská Bystrica

C: Brezno

D: Zvolen

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Stolické vrchy

C: Slovenské Rudohorie

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: fujara

B: cimbal

C: husle

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: polodivé kone

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa