Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Zlaté Moravce

B: Topoľčany

C: Trnava

D: Topoľčianky

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Gombasecká jaskyňa

C: Domica

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Banská Štiavnica

B: Východná

C: Poľana

D: Detva


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Sitno

B: Vrch Urpín

C: Vrch Zobor

D: vrch Hrb

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Slaná

C: Ipeľ

D: Rimava

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

C: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Červený Kameň

B: Divín

C: Modrý Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Horehronie

C: Dolehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Dudince a Sliač

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sliač

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: striebro

C: uhlie

D: zlato

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Bystricu

B: Nitru

C: Zvolen

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Štiavnických baniach

B: pri Kremnických Baniach

C: pri Zvolene

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Banskej Štiavnice

B: v Žarnovici

C: vo Svätom Antone

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: tepelná

B: jadrová

C: soľná

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Brezno

B: Zvolen

C: Banská Bystrica

D: Kováčová

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Slovenské Rudohorie

C: Stolické vrchy

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: husle

C: fujara

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: zubre

C: polodivé kone

D: rysy

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká