Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Zlaté Moravce

B: Trnava

C: Topoľčany

D: Topoľčianky

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Gombasecká jaskyňa

B: Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Driny

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Detva

B: Banská Štiavnica

C: Poľana

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: vrch Hrb

B: Vrch Urpín

C: Vrch Zobor

D: Vrch Sitno

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Rimava

C: Hornád

D: Slaná

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Šomoška

B: Modrý Kameň

C: Červený Kameň

D: Divín

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Horehronie

C: Nižehronie

D: Dolehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sklené Teplice

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: uhlie

B: olovo

C: zlato

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Nitru

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Štiavnických baniach

B: pri Zvolene

C: pri Kremnických Baniach

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: zlatá Kremnica

B: strieborná Kremnica

C: Bronzová Kremnica

D: Železná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: v Banskej Štiavnice

C: vo Svätom Antone

D: v Žarnovici

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: tepelná

C: soľná

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Brezno

C: Kováčová

D: Banská Bystrica

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Slovenský Kras

C: Stolické vrchy

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: husle

C: gajdy

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: zubre

D: polodivé kone

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská