Úloha č. 1

V ktorej z možnosti sú len podstatné mená mužského rodu?

A
B
C
D

A: huslista, koberec, úlovok, strýko

B: chlieb, auto, otec, gazda

C: dedo, dedina, ujo, kvet

D: kvetináč, sused, vietor, oko

Úloha č. 2

Všetky podstatné mená mužského životné sú v možnosti:

A
B
C
D

A: slanina, strom, jazdec, býk

B: sused, pianista, huslista, gazda

C: stôl, huslista, bok, perina

D: stolár, klinec, otec, buk

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sú len podstatné mená vzoru chlap?

A
B
C
D

A: lekár, hrdina, gazda, herec

B: hosť, učiteľ, ujo ,herec

C: gazda, hosť, učiteľ, herec

D: herec, strom, skok, učiteľ


Úloha č. 4

V akom páde a čísle sú podstatné mená - o gazdovi, s bicyklami, z vlakov, poviem dedovi?

A
B
C
D

A: D sg, I sg, A pl, D sg

B: L sg, I pl, G pl, D sg,

C: L sg, I pl, G pl, D sg,

D: L pl, I sg, G pl, D sg

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sa slová skloňujú podľa vzorov: 1. dub, 2. chlap, 3. stroj, 4. hrdina (v tomto poradí)

A
B
C
D

A: kniha, učiteľ, palec, huslista

B: topoľ, chlapec, kľúč, traktorista

C: strom, školník, štetec, kolega

D: tulipán, žiak, peľ, knieža

Úloha č. 6

Ktorá možnosť je pravdivým tvrdením, čo sa skloňuje podľa vzoru dub

A
B
C
D

A: neživ. podst. mená MR zakončené na ľubovoľnú spoluhlásku

B: neživ. podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

C: podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

D: neživ. p. m. MR zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku


Úloha č. 7

Urč vzor podstatného mena: výlet.

A
B
C
D

A: stroj

B: dub

C: hrdina

D: chlap

Úloha č. 8

Urč vzor podstatného mena: murár.

A
B
C
D

A: chlap

B: hrdina

C: dub

D: stroj

Úloha č. 9

Urč vzor podstatného mena: strýčko.

A
B
C
D

A: hrdina

B: dub

C: stroj

D: chlap


Úloha č. 10

Ktorá skupina slov má rovnaký vzor?

A
B
C
D

A: dedo, huslista, mäsiar

B: ujo, Juro, učiteľ

C: školník, stôl, teplomer

D: hrniec, kočiar, kúpeľ

Úloha č. 11

Podľa vzoru stroj sa skloňujú podstatné mená mužského rodu:

A
B
C
D

A: životné, zakončené v N sg. na spoluhlásku

B: životné, zakončené v N sg. na samohlásku a

C: neživotné, zakončené v N sg. na mäkkú spoluhlásku

D: neživotné, zakončené v v N pl. na mäkkú spoluhlásku

Úloha č. 12

Vo vete vyhľadaj podstatné mená mužského rodu: Poľovník nosí na hlave klobúk.

A
B
C
D

A: poľovník, hlava

B: hlava, klobúk

C: poľovník, klobúk

D: poľovník, nosí


Úloha č. 13

Urči číslo, pád a vzor podstatného mena : s rozhodcom

A
B
C
D

A: sg., I, stroj

B: sg., I, hrdina

C: pl., I, hrdina

D: pl., A, hrdina

Úloha č. 14

Podľa vzoru chlap sa skloňujú podstatné mená mužského rodu:

A
B
C
D

A: životné, zakončené v N sg. na spoluhl., alebo samohl. o

B: neživotné, zakončené v N sg. na tvrdú, alebo obojakú spoluhl

C: neživotné, zakončené v v N sg. na mäkkú spoluhlásku

D: životné, zakončené v N sg. na samohlásku a

Úloha č. 15

Urč vzor podstatného mena citrón:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: chlap

D: hrdina


Úloha č. 16

Urč vzor podstatného mena bača:

A
B
C
D

A: stroj

B: dub

C: hrdina

D: chlap

Úloha č. 17

Vo vete vyhľadaj neživotné podstatné mená mužského rodu: Ujo nám povedal príbeh zo života.

A
B
C
D

A: ujo, príbeh,

B: ujo, život

C: ujo, príbeh, život

D: príbeh, život

Úloha č. 18

Urč vzor slova: po mesiacoch

A
B
C
D

A: chlap

B: hrdina

C: dub

D: stroj


Úloha č. 19

dlhé zimné kabát_

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 20

Urč vzory: vodičovi, s Janom, veslistami, stromov ( v danom poradí)

A
B
C
D

A: hrdina, chlap, hrdina, stroj

B: chlap, hrdina, dub, chlap

C: chlap, chlap, chlap, dub

D: chlap, chlap, hrdina, dub