Úloha č. 1 (variant 1)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: ministerstvo hospodárstva

B: makroekonómia

C: rodičia

D: mikroekonómia

Úloha č. 2 (variant 1)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: tovar

B: kapitál

C: trhoviny

D: trhaviny

Úloha č. 3 (variant 1)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: pocit nedostatku

B: užitočné veci

C: slnko nad hlavou

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: jedlo

B: spánok

C: značkové tenisky

D: ošatenie

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: vzdelávanie, spánok

B: čiapka, korčule

C: oprava obuvi, jablko

D: kniha, zošit

Úloha č. 6 (variant 1)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: retrospektíva

B: reprodukcia

C: statky

D: nadprodukcia


Úloha č. 7 (variant 1)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: najesť sa

B: vlastniť auto

C: ísť na koncert

D: vymeniť byt za väčší

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: hmotný voľný statok

B: slnečné žiarenie

C: nehmotný ekonomický statok

D: hmotný ekonomický statok

Úloha č. 9 (variant 1)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: ekonomika

B: reprodukcia

C: ekonómia

D: výroba


Úloha č. 10 (variant 1)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: produkovať výrobky

B: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

C: neprodukovať služby a výrobky

D: produkovať služby a výrobky

Úloha č. 11 (variant 1)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: peniaze

B: obchody

C: statky

D: domy

Úloha č. 12 (variant 1)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o neefektívne využitie zdrojov

B: o alternatívne využitie zdrojov

C: o nealternatívne využitie zdrojov

D: o efektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 1)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: základom ekonomickej činnosti ľudí

B: úlohou rodiny

C: úlohou štátu a rodiny

D: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

Úloha č. 14 (variant 1)

Pôda je

A
B
C
D

A: druhotný výrobný faktor

B: voľný statok

C: vzácny statok

D: prvotný výrobný faktor

Úloha č. 15 (variant 1)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

B: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

C: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

D: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami


Úloha č. 16 (variant 1)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: služby, výrobky a práca

B: pôda, práca a výrobky

C: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

D: pôda, výrobky a práca

Úloha č. 1 (variant 2)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: mikroekonómia

B: makroekonómia

C: ministerstvo hospodárstva

D: rodičia

Úloha č. 2 (variant 2)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: trhaviny

B: trhoviny

C: kapitál

D: tovar

Úloha č. 3 (variant 2)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: slnko nad hlavou

B: pocit nedostatku

C: užitočné veci

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: ošatenie

B: značkové tenisky

C: jedlo

D: spánok

Úloha č. 5 (variant 2)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: oprava obuvi, jablko

B: čiapka, korčule

C: vzdelávanie, spánok

D: kniha, zošit

Úloha č. 6 (variant 2)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: nadprodukcia

B: retrospektíva

C: reprodukcia

D: statky


Úloha č. 7 (variant 2)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: najesť sa

B: vymeniť byt za väčší

C: vlastniť auto

D: ísť na koncert

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: hmotný voľný statok

C: nehmotný ekonomický statok

D: hmotný ekonomický statok

Úloha č. 9 (variant 2)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: reprodukcia

B: ekonomika

C: ekonómia

D: výroba


Úloha č. 10 (variant 2)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: neprodukovať služby a výrobky

B: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

C: produkovať výrobky

D: produkovať služby a výrobky

Úloha č. 11 (variant 2)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: peniaze

B: domy

C: statky

D: obchody

Úloha č. 12 (variant 2)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o nealternatívne využitie zdrojov

B: o efektívne využitie zdrojov

C: o alternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 2)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: základom ekonomickej činnosti ľudí

B: úlohou štátu a rodiny

C: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

D: úlohou rodiny

Úloha č. 14 (variant 2)

Pôda je

A
B
C
D

A: prvotný výrobný faktor

B: druhotný výrobný faktor

C: vzácny statok

D: voľný statok

Úloha č. 15 (variant 2)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

B: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

C: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

D: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami


Úloha č. 16 (variant 2)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: služby, výrobky a práca

B: pôda, výrobky a práca

C: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

D: pôda, práca a výrobky