Úloha č. 1 (variant 1)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: mikroekonómia

B: ministerstvo hospodárstva

C: makroekonómia

D: rodičia

Úloha č. 2 (variant 1)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: trhoviny

B: trhaviny

C: tovar

D: kapitál

Úloha č. 3 (variant 1)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: užitočné veci

B: slnko nad hlavou

C: pocit nedostatku

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: jedlo

B: ošatenie

C: značkové tenisky

D: spánok

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: kniha, zošit

B: čiapka, korčule

C: vzdelávanie, spánok

D: oprava obuvi, jablko

Úloha č. 6 (variant 1)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: reprodukcia

B: retrospektíva

C: statky

D: nadprodukcia


Úloha č. 7 (variant 1)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: ísť na koncert

B: vlastniť auto

C: najesť sa

D: vymeniť byt za väčší

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: hmotný ekonomický statok

B: slnečné žiarenie

C: nehmotný ekonomický statok

D: hmotný voľný statok

Úloha č. 9 (variant 1)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: výroba

B: reprodukcia

C: ekonómia

D: ekonomika


Úloha č. 10 (variant 1)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

B: produkovať výrobky

C: neprodukovať služby a výrobky

D: produkovať služby a výrobky

Úloha č. 11 (variant 1)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: domy

B: statky

C: obchody

D: peniaze

Úloha č. 12 (variant 1)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o alternatívne využitie zdrojov

B: o efektívne využitie zdrojov

C: o nealternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 1)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

B: úlohou štátu a rodiny

C: základom ekonomickej činnosti ľudí

D: úlohou rodiny

Úloha č. 14 (variant 1)

Pôda je

A
B
C
D

A: prvotný výrobný faktor

B: voľný statok

C: druhotný výrobný faktor

D: vzácny statok

Úloha č. 15 (variant 1)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

B: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

C: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

D: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami


Úloha č. 16 (variant 1)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda, práca a výrobky

B: služby, výrobky a práca

C: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

D: pôda, výrobky a práca

Úloha č. 1 (variant 2)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: makroekonómia

B: rodičia

C: mikroekonómia

D: ministerstvo hospodárstva

Úloha č. 2 (variant 2)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: kapitál

B: trhaviny

C: trhoviny

D: tovar

Úloha č. 3 (variant 2)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: užitočné veci

B: pocit nedostatku

C: slnko nad hlavou

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: jedlo

B: spánok

C: ošatenie

D: značkové tenisky

Úloha č. 5 (variant 2)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: vzdelávanie, spánok

B: oprava obuvi, jablko

C: čiapka, korčule

D: kniha, zošit

Úloha č. 6 (variant 2)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: statky

B: reprodukcia

C: retrospektíva

D: nadprodukcia


Úloha č. 7 (variant 2)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: najesť sa

B: ísť na koncert

C: vymeniť byt za väčší

D: vlastniť auto

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: nehmotný ekonomický statok

B: hmotný ekonomický statok

C: slnečné žiarenie

D: hmotný voľný statok

Úloha č. 9 (variant 2)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: výroba

B: ekonomika

C: reprodukcia

D: ekonómia


Úloha č. 10 (variant 2)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

B: produkovať služby a výrobky

C: produkovať výrobky

D: neprodukovať služby a výrobky

Úloha č. 11 (variant 2)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: domy

B: peniaze

C: obchody

D: statky

Úloha č. 12 (variant 2)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o nealternatívne využitie zdrojov

B: o efektívne využitie zdrojov

C: o alternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 2)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: základom ekonomickej činnosti ľudí

B: úlohou štátu a rodiny

C: úlohou rodiny

D: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

Úloha č. 14 (variant 2)

Pôda je

A
B
C
D

A: prvotný výrobný faktor

B: voľný statok

C: vzácny statok

D: druhotný výrobný faktor

Úloha č. 15 (variant 2)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami

B: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

C: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

D: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom


Úloha č. 16 (variant 2)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda, výrobky a práca

B: pôda, práca a výrobky

C: služby, výrobky a práca

D: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca