Úloha č. 1 (variant 1)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: ministerstvo hospodárstva

B: makroekonómia

C: rodičia

D: mikroekonómia

Úloha č. 2 (variant 1)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: trhaviny

B: kapitál

C: trhoviny

D: tovar

Úloha č. 3 (variant 1)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: rozumové pochody

B: pocit nedostatku

C: užitočné veci

D: slnko nad hlavou


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: spánok

B: značkové tenisky

C: ošatenie

D: jedlo

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: čiapka, korčule

B: oprava obuvi, jablko

C: vzdelávanie, spánok

D: kniha, zošit

Úloha č. 6 (variant 1)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: nadprodukcia

B: statky

C: retrospektíva

D: reprodukcia


Úloha č. 7 (variant 1)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: ísť na koncert

B: vymeniť byt za väčší

C: najesť sa

D: vlastniť auto

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: nehmotný ekonomický statok

B: slnečné žiarenie

C: hmotný voľný statok

D: hmotný ekonomický statok

Úloha č. 9 (variant 1)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: ekonómia

B: ekonomika

C: výroba

D: reprodukcia


Úloha č. 10 (variant 1)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: produkovať výrobky

B: neprodukovať služby a výrobky

C: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

D: produkovať služby a výrobky

Úloha č. 11 (variant 1)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: peniaze

B: obchody

C: statky

D: domy

Úloha č. 12 (variant 1)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o alternatívne využitie zdrojov

B: o efektívne využitie zdrojov

C: o nealternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 1)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: základom ekonomickej činnosti ľudí

B: úlohou rodiny

C: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

D: úlohou štátu a rodiny

Úloha č. 14 (variant 1)

Pôda je

A
B
C
D

A: druhotný výrobný faktor

B: voľný statok

C: prvotný výrobný faktor

D: vzácny statok

Úloha č. 15 (variant 1)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami

B: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

C: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

D: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom


Úloha č. 16 (variant 1)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda, práca a výrobky

B: služby, výrobky a práca

C: pôda, výrobky a práca

D: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

Úloha č. 1 (variant 2)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: ministerstvo hospodárstva

B: mikroekonómia

C: rodičia

D: makroekonómia

Úloha č. 2 (variant 2)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: kapitál

B: trhoviny

C: tovar

D: trhaviny

Úloha č. 3 (variant 2)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: rozumové pochody

B: užitočné veci

C: slnko nad hlavou

D: pocit nedostatku


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: ošatenie

B: spánok

C: značkové tenisky

D: jedlo

Úloha č. 5 (variant 2)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: kniha, zošit

B: oprava obuvi, jablko

C: vzdelávanie, spánok

D: čiapka, korčule

Úloha č. 6 (variant 2)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: reprodukcia

B: retrospektíva

C: nadprodukcia

D: statky


Úloha č. 7 (variant 2)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: vymeniť byt za väčší

B: najesť sa

C: vlastniť auto

D: ísť na koncert

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: hmotný ekonomický statok

C: nehmotný ekonomický statok

D: hmotný voľný statok

Úloha č. 9 (variant 2)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: reprodukcia

B: výroba

C: ekonómia

D: ekonomika


Úloha č. 10 (variant 2)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: neprodukovať služby a výrobky

B: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

C: produkovať služby a výrobky

D: produkovať výrobky

Úloha č. 11 (variant 2)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: obchody

B: domy

C: peniaze

D: statky

Úloha č. 12 (variant 2)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o efektívne využitie zdrojov

B: o nealternatívne využitie zdrojov

C: o alternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 2)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: úlohou štátu a rodiny

B: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

C: úlohou rodiny

D: základom ekonomickej činnosti ľudí

Úloha č. 14 (variant 2)

Pôda je

A
B
C
D

A: druhotný výrobný faktor

B: vzácny statok

C: prvotný výrobný faktor

D: voľný statok

Úloha č. 15 (variant 2)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami

B: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

C: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

D: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom


Úloha č. 16 (variant 2)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

B: pôda, výrobky a práca

C: pôda, práca a výrobky

D: služby, výrobky a práca