Úloha č. 1 (variant 1)

Vláda je

A
B
C
D

A: zbor poslancov

B: prezident a premiér

C: prezident

D: zbor ministrov na čele s premiérom

Úloha č. 2 (variant 1)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo spravodlivosti

Úloha č. 3 (variant 1)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 1)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

B: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

C: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

D: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

Úloha č. 5 (variant 1)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.1.1992

B: 1.9.1993

C: 1.1.1993

D: 1.9.1992

Úloha č. 6 (variant 1)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: monarchia, parlament, vláda

B: monarchia, republika, diktatúra

C: mocenstvo, ríša, štát

D: parlament, prezident, vláda


Úloha č. 7 (variant 1)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

B: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

C: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

D: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanom a štátom

B: je to zväzok medzi občanom a mestom

C: je to zväzok medzi občanmi

D: je to zväzok medzi občanom a obcou

Úloha č. 9 (variant 1)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: bezpečnostná funkcia

B: ekonomická funkcia

C: sociálna funkcia

D: zahraničný obchod


Úloha č. 10 (variant 1)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Ústava SR

C: Právne normy

D: Dohovor o ľudských právach

Úloha č. 11 (variant 1)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Ústavný súd SR

B: Špecializovaný súd SR

C: Krajský súd SR

D: Najvyšší súd SR

Úloha č. 12 (variant 1)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: vzdelávaciu politiku štátu

B: zahraničnú politiku štátu

C: zdravotnú politiku štátu

D: vnútornú politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 1)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: bezpečnostnej funkcie

B: ekonomickej funkcie

C: sociálnej funkcie

D: právnej funkcie

Úloha č. 14 (variant 1)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: stavovská a prezidentská

B: absolutistická a stavovská

C: prezidentská a parlamentná

D: fašistická a vojenská

Úloha č. 15 (variant 1)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: republika

C: monarchia

D: právo


Úloha č. 1 (variant 2)

Vláda je

A
B
C
D

A: zbor poslancov

B: prezident a premiér

C: prezident

D: zbor ministrov na čele s premiérom

Úloha č. 2 (variant 2)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo školstva

Úloha č. 3 (variant 2)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 2)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

B: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

C: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

D: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

Úloha č. 5 (variant 2)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.9.1992

B: 1.9.1993

C: 1.1.1992

D: 1.1.1993

Úloha č. 6 (variant 2)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: parlament, prezident, vláda

B: mocenstvo, ríša, štát

C: monarchia, parlament, vláda

D: monarchia, republika, diktatúra


Úloha č. 7 (variant 2)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

B: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

C: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

D: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanmi

B: je to zväzok medzi občanom a obcou

C: je to zväzok medzi občanom a štátom

D: je to zväzok medzi občanom a mestom

Úloha č. 9 (variant 2)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: zahraničný obchod

B: bezpečnostná funkcia

C: sociálna funkcia

D: ekonomická funkcia


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Právne normy

B: Ústava SR

C: Najvyšší súd SR

D: Dohovor o ľudských právach

Úloha č. 11 (variant 2)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Špecializovaný súd SR

C: Ústavný súd SR

D: Krajský súd SR

Úloha č. 12 (variant 2)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: vzdelávaciu politiku štátu

B: vnútornú politiku štátu

C: zahraničnú politiku štátu

D: zdravotnú politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 2)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: sociálnej funkcie

B: bezpečnostnej funkcie

C: právnej funkcie

D: ekonomickej funkcie

Úloha č. 14 (variant 2)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: fašistická a vojenská

B: prezidentská a parlamentná

C: absolutistická a stavovská

D: stavovská a prezidentská

Úloha č. 15 (variant 2)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: právo

B: republika

C: diktatúra

D: monarchia