Úloha č. 1 (variant 1)

Vláda je

A
B
C
D

A: zbor poslancov

B: zbor ministrov na čele s premiérom

C: prezident

D: prezident a premiér

Úloha č. 2 (variant 1)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo spravodlivosti

Úloha č. 3 (variant 1)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 1)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

B: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

C: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

D: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

Úloha č. 5 (variant 1)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.9.1993

B: 1.1.1992

C: 1.1.1993

D: 1.9.1992

Úloha č. 6 (variant 1)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: parlament, prezident, vláda

B: mocenstvo, ríša, štát

C: monarchia, republika, diktatúra

D: monarchia, parlament, vláda


Úloha č. 7 (variant 1)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

B: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

C: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

D: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanom a štátom

B: je to zväzok medzi občanom a mestom

C: je to zväzok medzi občanom a obcou

D: je to zväzok medzi občanmi

Úloha č. 9 (variant 1)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: ekonomická funkcia

B: bezpečnostná funkcia

C: sociálna funkcia

D: zahraničný obchod


Úloha č. 10 (variant 1)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Právne normy

C: Ústava SR

D: Dohovor o ľudských právach

Úloha č. 11 (variant 1)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Krajský súd SR

B: Špecializovaný súd SR

C: Najvyšší súd SR

D: Ústavný súd SR

Úloha č. 12 (variant 1)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: vzdelávaciu politiku štátu

B: vnútornú politiku štátu

C: zdravotnú politiku štátu

D: zahraničnú politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 1)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: sociálnej funkcie

B: ekonomickej funkcie

C: bezpečnostnej funkcie

D: právnej funkcie

Úloha č. 14 (variant 1)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: absolutistická a stavovská

B: fašistická a vojenská

C: stavovská a prezidentská

D: prezidentská a parlamentná

Úloha č. 15 (variant 1)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: právo

B: monarchia

C: diktatúra

D: republika


Úloha č. 1 (variant 2)

Vláda je

A
B
C
D

A: prezident

B: zbor ministrov na čele s premiérom

C: prezident a premiér

D: zbor poslancov

Úloha č. 2 (variant 2)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo kultúry

Úloha č. 3 (variant 2)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 2)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

B: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

C: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

D: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

Úloha č. 5 (variant 2)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.9.1992

B: 1.1.1992

C: 1.1.1993

D: 1.9.1993

Úloha č. 6 (variant 2)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: monarchia, republika, diktatúra

B: monarchia, parlament, vláda

C: mocenstvo, ríša, štát

D: parlament, prezident, vláda


Úloha č. 7 (variant 2)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

B: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

C: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

D: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanmi

B: je to zväzok medzi občanom a mestom

C: je to zväzok medzi občanom a obcou

D: je to zväzok medzi občanom a štátom

Úloha č. 9 (variant 2)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: ekonomická funkcia

B: zahraničný obchod

C: bezpečnostná funkcia

D: sociálna funkcia


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Dohovor o ľudských právach

C: Ústava SR

D: Právne normy

Úloha č. 11 (variant 2)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Ústavný súd SR

B: Špecializovaný súd SR

C: Krajský súd SR

D: Najvyšší súd SR

Úloha č. 12 (variant 2)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: zdravotnú politiku štátu

B: zahraničnú politiku štátu

C: vnútornú politiku štátu

D: vzdelávaciu politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 2)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: sociálnej funkcie

B: bezpečnostnej funkcie

C: ekonomickej funkcie

D: právnej funkcie

Úloha č. 14 (variant 2)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: stavovská a prezidentská

B: absolutistická a stavovská

C: fašistická a vojenská

D: prezidentská a parlamentná

Úloha č. 15 (variant 2)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: právo

C: republika

D: monarchia