Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Svidník

B: Košice

C: Jelšava

D: Viedeň

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Nitra

B: Košice

C: Trnava

D: Bratislava

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Komárno

B: Banska Bystrica

C: Trnava

D: Nová Baňa