Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Jelšava

B: Svidník

C: Viedeň

D: Košice

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Košice

B: Bratislava

C: Nitra

D: Trnava

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Nová Baňa

B: Trnava

C: Komárno

D: Banska Bystrica