Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Svidník

B: Viedeň

C: Košice

D: Jelšava

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Nitra

C: Bratislava

D: Košice

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Komárno

B: Trnava

C: Banska Bystrica

D: Nová Baňa