Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Viedeň

B: Svidník

C: Košice

D: Jelšava

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Košice

B: Nitra

C: Trnava

D: Bratislava

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Komárno

B: Banska Bystrica

C: Trnava

D: Nová Baňa