Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Jelšava

B: Viedeň

C: Svidník

D: Košice

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Košice

B: Trnava

C: Bratislava

D: Nitra

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Komárno

B: Banska Bystrica

C: Trnava

D: Nová Baňa