Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Viedeň

B: Košice

C: Svidník

D: Jelšava

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Nitra

B: Košice

C: Trnava

D: Bratislava

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Trnava

B: Nová Baňa

C: Komárno

D: Banska Bystrica