Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Košice

B: Jelšava

C: Viedeň

D: Svidník

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Nitra

B: Trnava

C: Košice

D: Bratislava

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Trnava

B: Banska Bystrica

C: Komárno

D: Nová Baňa