Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Jelšava

B: Košice

C: Svidník

D: Viedeň

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Košice

C: Bratislava

D: Nitra

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Komárno

B: Banska Bystrica

C: Nová Baňa

D: Trnava