Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Čierna Hora

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Sevilla

B: Alicante

C: Granada

D: Zaragoza

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Slovinsko

C: Portugalsko

D: Taliansko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 4

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Temešvár

C: Kluž

D: Burgas

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Florencia

C: Terst

D: Turín


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Nevada

B: Sierra Morena

C: Pyreneje

D: Iberské vrchy

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Guadalquivir

B: Ebro

C: Vardar

D: Duero

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Thassos

B: Rhodos

C: Korfu

D: Kréta


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Korfu

C: Malta

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Áthos

C: Santorini

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: kráľovstvo

C: kniežatstvo

D: republika


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Bosniaci

C: Srbi

D: Čiernohorci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Baskicko

C: Katalánsko

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: republika

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Valetta

C: Kerkyra

D: Chania

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Belehrad

B: Atény

C: Sofia

D: Bukurešť

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Švajčiarska garda

C: Francúzska garda

D: Anglická garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Španielsko

C: Rumunsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Sarajevo

C: Skopje

D: Podgorica

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Brašov

B: Konstanca

C: Temešvár

D: Bukurešť

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Albánsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 4

D: 1


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Prespanské jazero

B: Gardské jazero

C: Trasimenské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Coimbra

B: Lisabon

C: Porto

D: Alicante

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Granada

B: Murcia

C: Zaragoza

D: Parma


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Velika Morava

C: Dráva

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Rodopy

B: Júlske Alpy

C: Stará planina

D: Dináre

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Španielsko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Tenerife

B: Madeira

C: Ischia

D: Elba

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Grécko

C: Bulharsko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Albánska

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Neapol

B: Turín

C: Janov

D: Rím

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Rumunsko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Toskánsko

B: Andalúzia

C: Galícia

D: Katalánsko


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Slovinsko

C: Rumunsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Turecka

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: olív

C: korku

D: sardiniek


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rómovia

B: Turci

C: Macedónci

D: Rumuni

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Macedónsko