Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Čierna Hora

C: Bosna a Hercegovina

D: Chorvátsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Granada

C: Sevilla

D: Alicante

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Portugalsko

C: Chorvátsko

D: Slovinsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Kluž

B: Temešvár

C: Burgas

D: Konstanca

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Florencia

C: Turín

D: Terst


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Nevada

B: Iberské vrchy

C: Sierra Morena

D: Pyreneje

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Ebro

C: Guadalquivir

D: Vardar

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Kréta

B: Rhodos

C: Thassos

D: Korfu


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Korfu

B: Rhodos

C: Malta

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Zakynthos

C: Santorini

D: Áthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: republika

C: kráľovstvo

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Bosniaci

B: Srbi

C: Čiernohorci

D: Macedónci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Andalúzia

C: Katalánsko

D: Baskicko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: veľkovojvodstvo

C: kráľovstvo

D: republika


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Valetta

B: Chania

C: Lárnaka

D: Kerkyra

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Belehrad

B: Sofia

C: Bukurešť

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Anglická garda

B: Francúzska garda

C: Švajčiarska garda

D: Talianska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Rumunsko

C: Španielsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Podgorica

B: Priština

C: Skopje

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Bukurešť

B: Temešvár

C: Konstanca

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Albánsko

C: Chorvátsko

D: Slovinsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Prespanské jazero

B: Skadarské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Porto

B: Alicante

C: Lisabon

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Murcia

B: Granada

C: Zaragoza

D: Parma


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Dráva

C: Velika Morava

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Stará planina

B: Dináre

C: Rodopy

D: Júlske Alpy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Turecko

C: Španielsko

D: Grécko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Ischia

B: Madeira

C: Tenerife

D: Elba

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Grécko

C: Španielsko

D: Taliansko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Macedónska

B: Grécka

C: Albánska

D: Bulharska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Janov

C: Turín

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Rumunsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Galícia

C: Toskánsko

D: Andalúzia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Srbsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Turecka

D: Talianska

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: korku

D: olív


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Rumuni

C: Rómovia

D: Turci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Macedónsko