Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Srbsko

C: Chorvátsko

D: Čierna Hora

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Sevilla

C: Granada

D: Zaragoza

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Portugalsko

D: Slovinsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Burgas

B: Temešvár

C: Kluž

D: Konstanca

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Terst

C: Florencia

D: Turín

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Morena

B: Sierra Nevada

C: Iberské vrchy

D: Pyreneje

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Vardar

B: Ebro

C: Guadalquivir

D: Duero

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Korfu

B: Kréta

C: Thassos

D: Rhodos

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Korfu

B: Rhodos

C: Kréta

D: Malta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Áthos

C: Santorini

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: republika

C: kráľovstvo

D: veľkovojvodstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Čiernohorci

C: Srbi

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Galícia

C: Baskicko

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: republika

C: kniežatstvo

D: kráľovstvo

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Chania

B: Valetta

C: Lárnaka

D: Kerkyra

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Belehrad

B: Sofia

C: Bukurešť

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Francúzska garda

C: Anglická garda

D: Švajčiarska garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Španielsko

C: Rumunsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Skopje

B: Podgorica

C: Priština

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Brašov

C: Bukurešť

D: Konstanca

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Slovinsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 1

D: 4

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Skadarské jazero

B: Prespanské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Porto

C: Coimbra

D: Alicante

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Murcia

B: Zaragoza

C: Granada

D: Parma

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Velika Morava

B: Sáva

C: Soča

D: Dráva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Rodopy

C: Stará planina

D: Júlske Alpy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Tenerife

B: Elba

C: Ischia

D: Madeira

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Grécko

C: Bulharsko

D: Taliansko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Albánska

D: Macedónska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Rím

C: Neapol

D: Turín

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Grécko

D: Rumunsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Toskánsko

C: Andalúzia

D: Katalánsko

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Grécka

C: Turecka

D: Bulharska

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: korku

B: citrónov

C: olív

D: sardiniek

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rómovia

B: Turci

C: Macedónci

D: Rumuni

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Albánsko

C: Slovinsko

D: Macedónsko