Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Čierna Hora

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Alicante

C: Granada

D: Sevilla

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Portugalsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Taliansko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Kluž

C: Burgas

D: Temešvár

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Turín

B: Milano

C: Terst

D: Florencia


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Iberské vrchy

B: Sierra Nevada

C: Pyreneje

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Vardar

B: Duero

C: Guadalquivir

D: Ebro

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Kréta

C: Thassos

D: Korfu


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Malta

B: Korfu

C: Rhodos

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Santorini

C: Áthos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: veľkovojvodstvo

D: republika


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Bosniaci

B: Čiernohorci

C: Srbi

D: Macedónci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Andalúzia

C: Baskicko

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: republika

B: kniežatstvo

C: veľkovojvodstvo

D: kráľovstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Valetta

B: Kerkyra

C: Chania

D: Lárnaka

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Bukurešť

C: Belehrad

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Francúzska garda

B: Švajčiarska garda

C: Anglická garda

D: Talianska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Rumunsko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Skopje

C: Sarajevo

D: Podgorica

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Temešvár

C: Brašov

D: Bukurešť

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Albánsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 4

D: 3


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Skadarské jazero

C: Trasimenské jazero

D: Prespanské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Coimbra

B: Porto

C: Lisabon

D: Alicante

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Granada

B: Parma

C: Zaragoza

D: Murcia


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Soča

B: Dráva

C: Velika Morava

D: Sáva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Rodopy

C: Stará planina

D: Dináre

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Španielsko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Ischia

B: Tenerife

C: Madeira

D: Elba

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Bulharsko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Turín

C: Janov

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Rumunsko

C: Chorvátsko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Andalúzia

C: Toskánsko

D: Galícia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Chorvátsko

C: Rumunsko

D: Slovinsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Turecka

B: Bulharska

C: Talianska

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: olív

B: sardiniek

C: citrónov

D: korku


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Turci

B: Macedónci

C: Rumuni

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Macedónsko