Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Čierna Hora

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Granada

B: Alicante

C: Sevilla

D: Zaragoza

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Portugalsko

B: Taliansko

C: Slovinsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 4

C: 1

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Kluž

C: Konstanca

D: Burgas

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Turín

B: Milano

C: Florencia

D: Terst

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Nevada

B: Iberské vrchy

C: Pyreneje

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Ebro

C: Vardar

D: Guadalquivir

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Thassos

B: Kréta

C: Rhodos

D: Korfu

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Kréta

C: Malta

D: Korfu

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Áthos

B: Santorini

C: Zakynthos

D: Kythnos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: republika

B: kráľovstvo

C: kniežatstvo

D: veľkovojvodstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Čiernohorci

C: Bosniaci

D: Srbi

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Baskicko

B: Galícia

C: Katalánsko

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: veľkovojvodstvo

C: republika

D: kniežatstvo

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Chania

C: Kerkyra

D: Valetta

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Belehrad

B: Bukurešť

C: Atény

D: Sofia

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Francúzska garda

C: Anglická garda

D: Švajčiarska garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Bulharsko

C: Taliansko

D: Rumunsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Podgorica

B: Sarajevo

C: Skopje

D: Priština

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Bukurešť

C: Konstanca

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Albánsko

C: Bosna a Hercegovina

D: Slovinsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: 4

D: 2

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Prespanské jazero

C: Skadarské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Lisabon

C: Porto

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Granada

B: Parma

C: Zaragoza

D: Murcia

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Dráva

C: Soča

D: Velika Morava

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Rodopy

B: Stará planina

C: Júlske Alpy

D: Dináre

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Španielsko

C: Taliansko

D: Turecko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Elba

B: Ischia

C: Tenerife

D: Madeira

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Bulharsko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Macedónska

C: Albánska

D: Bulharska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Turín

C: Janov

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Taliansko

C: Rumunsko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Andalúzia

B: Katalánsko

C: Toskánsko

D: Galícia

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Rumunsko

C: Slovinsko

D: Srbsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Turecka

C: Bulharska

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: sardiniek

B: olív

C: citrónov

D: korku

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rumuni

B: Macedónci

C: Rómovia

D: Turci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Macedónsko

C: Slovinsko

D: Albánsko