Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Bosna a Hercegovina

C: Čierna Hora

D: Chorvátsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Granada

B: Sevilla

C: Zaragoza

D: Alicante

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Taliansko

D: Portugalsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Kluž

B: Konstanca

C: Burgas

D: Temešvár

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Terst

B: Florencia

C: Milano

D: Turín


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Morena

B: Pyreneje

C: Iberské vrchy

D: Sierra Nevada

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Vardar

C: Guadalquivir

D: Ebro

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Korfu

B: Thassos

C: Rhodos

D: Kréta


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Malta

B: Rhodos

C: Kréta

D: Korfu

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Kythnos

C: Zakynthos

D: Áthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: kniežatstvo

C: republika

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Srbi

B: Čiernohorci

C: Macedónci

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Galícia

C: Andalúzia

D: Baskicko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: republika

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Chania

B: Lárnaka

C: Kerkyra

D: Valetta

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Bukurešť

C: Belehrad

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Švajčiarska garda

B: Anglická garda

C: Talianska garda

D: Francúzska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Španielsko

C: Rumunsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Sarajevo

B: Skopje

C: Priština

D: Podgorica

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Bukurešť

C: Brašov

D: Konstanca

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 1

D: 2


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Trasimenské jazero

C: Skadarské jazero

D: Prespanské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Coimbra

C: Porto

D: Alicante

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Granada

B: Murcia

C: Zaragoza

D: Parma


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Velika Morava

C: Soča

D: Dráva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Júlske Alpy

C: Rodopy

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Grécko

C: Španielsko

D: Turecko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Elba

B: Tenerife

C: Madeira

D: Ischia

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Bulharsko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Albánska

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Turín

B: Rím

C: Neapol

D: Janov

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Rumunsko

C: Chorvátsko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Andalúzia

C: Toskánsko

D: Katalánsko


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Slovinsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Talianska

C: Bulharska

D: Turecka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: korku

D: olív


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rumuni

B: Rómovia

C: Turci

D: Macedónci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Macedónsko

B: Albánsko

C: Chorvátsko

D: Slovinsko