Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Čierna Hora

B: Bosna a Hercegovina

C: Srbsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Granada

C: Zaragoza

D: Sevilla

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Portugalsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Taliansko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Kluž

B: Konstanca

C: Burgas

D: Temešvár

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Florencia

B: Terst

C: Milano

D: Turín


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Nevada

B: Sierra Morena

C: Pyreneje

D: Iberské vrchy

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Vardar

C: Guadalquivir

D: Ebro

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Thassos

C: Korfu

D: Kréta


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Malta

B: Korfu

C: Kréta

D: Rhodos

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Zakynthos

C: Áthos

D: Santorini

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: republika

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Čiernohorci

B: Srbi

C: Macedónci

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Baskicko

C: Galícia

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: veľkovojvodstvo

D: republika


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Valetta

C: Chania

D: Kerkyra

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Bukurešť

B: Belehrad

C: Atény

D: Sofia

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Francúzska garda

B: Talianska garda

C: Švajčiarska garda

D: Anglická garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Bulharsko

C: Rumunsko

D: Španielsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Sarajevo

B: Podgorica

C: Priština

D: Skopje

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Brašov

B: Konstanca

C: Bukurešť

D: Temešvár

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Albánsko

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Skadarské jazero

B: Prespanské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Porto

C: Coimbra

D: Lisabon

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Murcia

B: Granada

C: Parma

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Velika Morava

B: Sáva

C: Soča

D: Dráva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Rodopy

C: Stará planina

D: Dináre

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Španielsko

C: Turecko

D: Grécko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Madeira

B: Elba

C: Ischia

D: Tenerife

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Bulharsko

C: Grécko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Bulharska

B: Macedónska

C: Grécka

D: Albánska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Turín

C: Neapol

D: Rím

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Grécko

D: Rumunsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Andalúzia

C: Toskánsko

D: Katalánsko


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Slovinsko

C: Srbsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Turecka

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: korku

D: olív


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rómovia

B: Turci

C: Rumuni

D: Macedónci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Macedónsko