Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Chorvátsko

C: Srbsko

D: Čierna Hora

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Sevilla

C: Granada

D: Alicante

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Portugalsko

B: Taliansko

C: Chorvátsko

D: Slovinsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 2

D: 4

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Kluž

C: Burgas

D: Temešvár

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Terst

C: Turín

D: Florencia


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Iberské vrchy

B: Pyreneje

C: Sierra Nevada

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Ebro

B: Duero

C: Vardar

D: Guadalquivir

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Thassos

B: Korfu

C: Kréta

D: Rhodos


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Malta

C: Korfu

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Kythnos

B: Santorini

C: Áthos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: veľkovojvodstvo

C: kráľovstvo

D: republika


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Čiernohorci

C: Srbi

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Andalúzia

C: Baskicko

D: Galícia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: republika

C: veľkovojvodstvo

D: kniežatstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Kerkyra

B: Lárnaka

C: Chania

D: Valetta

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Atény

B: Belehrad

C: Bukurešť

D: Sofia

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Francúzska garda

B: Talianska garda

C: Švajčiarska garda

D: Anglická garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Rumunsko

C: Španielsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Sarajevo

B: Skopje

C: Priština

D: Podgorica

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Brašov

B: Konstanca

C: Bukurešť

D: Temešvár

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Bosna a Hercegovina

C: Albánsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Prespanské jazero

C: Trasimenské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Alicante

C: Porto

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Parma

B: Granada

C: Murcia

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Dráva

B: Soča

C: Velika Morava

D: Sáva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Rodopy

C: Stará planina

D: Júlske Alpy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Turecko

D: Španielsko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Elba

B: Ischia

C: Madeira

D: Tenerife

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Bulharsko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Macedónska

B: Bulharska

C: Albánska

D: Grécka


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Turín

C: Janov

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Chorvátsko

C: Grécko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Toskánsko

B: Andalúzia

C: Katalánsko

D: Galícia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Slovinsko

C: Srbsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Turecka

B: Talianska

C: Bulharska

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: olív

C: korku

D: sardiniek


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Rómovia

C: Turci

D: Rumuni

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Macedónsko

C: Chorvátsko

D: Slovinsko