Úloha č. 1

Najsevernejší bod SR je ...

A
B
C
D

A: Suchá hora

B: Oravské Veselé

C: Oščadnica

D: Oravská Polhora

Úloha č. 2

Najvýchodnejší bod SR je...

A
B
C
D

A: Nová Sedlica

B: Veľké Kapušany

C: Čierna nad Tisou

D: Vyšné Nemecké

Úloha č. 3

Najnižší bod SR leží pri rieke vytekajúcej do Maďarska. Ktorá to je?

A
B
C
D

A: Bodrog

B: Dunaj

C: Ipeľ

D: Tisa


Úloha č. 4

Rozloha SR je ....

A
B
C
D

A: 49 039 km2

B: 49 013 km2

C: 49 305 km2

D: 49 035 km2

Úloha č. 5

Medzi dôsledky polohy a tvaru SR nepatrí....

A
B
C
D

A: dĺžka hraníc

B: striedanie ročných období

C: minimálny rozdiel v dížke dňa a noci

D: stredoeurópsky čas

Úloha č. 6

Najkratšiu hranicu má Slovensko so štátom?

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Rakúsko

C: Česko

D: Poľsko


Úloha č. 7

Ktorá z uvedených riek, tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Hornád

B: Bodrog

C: Slaná

D: Ipeľ

Úloha č. 8

Ktoré z uvedených pohorí tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Javorie

B: Levočské vrchy

C: Javorníky

D: Chočské vrchy

Úloha č. 9

V ktorom geologickom období vznikli magmatity

A
B
C
D

A: treťohory mladšie

B: mladšie druhohory

C: treťohory staršie

D: prvohory


Úloha č. 10

Najväčšiu vzdialenosť vzdušnou čiarou má SR k moru?

A
B
C
D

A: Severnému

B: Jadranu

C: Čiernemu

D: Baltskému

Úloha č. 11

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Strážovské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

Úloha č. 12

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Biele Karpaty

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohoria

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové


Úloha č. 13

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Veporské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 14

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Bukovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné V Karpaty

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

Úloha č. 15

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorníky

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné


Úloha č. 16

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorie

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

Úloha č. 17

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slánske vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 18

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slovenský kras

A
B
C
D

A: Vnútorné V Karpaty- sopečné

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie


Úloha č. 19

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Chočské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 20

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Skorušinské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné