Úloha č. 1

Najsevernejší bod SR je ...

A
B
C
D

A: Oravské Veselé

B: Oščadnica

C: Oravská Polhora

D: Suchá hora

Úloha č. 2

Najvýchodnejší bod SR je...

A
B
C
D

A: Nová Sedlica

B: Veľké Kapušany

C: Vyšné Nemecké

D: Čierna nad Tisou

Úloha č. 3

Najnižší bod SR leží pri rieke vytekajúcej do Maďarska. Ktorá to je?

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Bodrog

C: Tisa

D: Dunaj


Úloha č. 4

Rozloha SR je ....

A
B
C
D

A: 49 039 km2

B: 49 035 km2

C: 49 013 km2

D: 49 305 km2

Úloha č. 5

Medzi dôsledky polohy a tvaru SR nepatrí....

A
B
C
D

A: striedanie ročných období

B: dĺžka hraníc

C: stredoeurópsky čas

D: minimálny rozdiel v dížke dňa a noci

Úloha č. 6

Najkratšiu hranicu má Slovensko so štátom?

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Česko

C: Rakúsko

D: Ukrajina


Úloha č. 7

Ktorá z uvedených riek, tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Hornád

B: Ipeľ

C: Bodrog

D: Slaná

Úloha č. 8

Ktoré z uvedených pohorí tvorí prírodnú hranicu SR.

A
B
C
D

A: Levočské vrchy

B: Javorníky

C: Chočské vrchy

D: Javorie

Úloha č. 9

V ktorom geologickom období vznikli magmatity

A
B
C
D

A: treťohory mladšie

B: mladšie druhohory

C: prvohory

D: treťohory staršie


Úloha č. 10

Najväčšiu vzdialenosť vzdušnou čiarou má SR k moru?

A
B
C
D

A: Čiernemu

B: Severnému

C: Jadranu

D: Baltskému

Úloha č. 11

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Strážovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 12

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Biele Karpaty

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohoria


Úloha č. 13

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Veporské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 14

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Bukovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné V Karpaty

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 15

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorníky

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné


Úloha č. 16

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorie

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 17

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slánske vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 18

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slovenský kras

A
B
C
D

A: Vnútorné V Karpaty- sopečné

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie


Úloha č. 19

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Chočské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 20

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Skorušinské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie