Úloha č. 1

V päťdesiatich chatách prežilo za rok časť dovolenky 94250 dovolenkárov. Koľko dovolenkárov pripadá priemerne na jednu chatu?

A
B
C
D

A: 1588

B: 1858

C: 1885

D: 1880

Úloha č. 2

Vypočítajte priemer čísel 2,3; 4,01; 0,65; 6.

A
B
C
D

A: 4,03

B: 32,4

C: 3,24

D: 4,23

Úloha č. 3

Pri poslednom meraní mali 4 spolužiaci výšku 164cm, 168cm, 172cm, 176cm a 5. spolužiak bol o 5cm nižší aká bola priemerná výška prvých štyroch. Aká bola priemerná výška piatich spolužiakov v cm ?

A
B
C
D

A: 170

B: 196

C: 169

D: 165


Úloha č. 4

Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel 299 a 1051 ?

A
B
C
D

A: 376

B: 1350

C: 675

D: 752

Úloha č. 5

Určte priemer daných čísel: 6; 0; 0; 0; 0.

A
B
C
D

A: 1,2

B: 6

C: 0

D: nedá sa

Úloha č. 6

Priemer dvoch čísel vypočítame tak, že:

A
B
C
D

A: čísla vyydelíme dvoma a potom ich sčítame

B: sčítame tieto čísla a súčet vedelíme dvoma

C: odčítame tieto čísla a rozdiel vydelíme dvoma

D: sčítame tieto čísla


Úloha č. 7

Noemi sa pripravovala na maratón. V pondelok zabehla 7,5 km, v utorok 8 km, v stredu 10 km, vo štvrtok pršalo, preto zabehla len 4,5 km a v piatok zabehla 9 km. Priemerne koľko kilometrov zabehla Noemi za posledne tri dni?

A
B
C
D

A: 7,833

B: 39

C: 7,16

D: 7,8

Úloha č. 8

Maroš dostal za odmenu po vysvedčení hokejové kartičky. Počet kartičiek, ktoré dostal, je dvakrát väčší ako súčet známok na vysvedčení. Maroš má 8 predmetov a jeho priemerná známka na vysvedčení bola 1,75. Koľko hokejových kartičiek Maroš dostal?

A
B
C
D

A: 14

B: 28

C: 16

D: 26

Úloha č. 9

V roku 1979 žilo v Afrike 1,3 milióna slonov. Do roku 1989 ich stav poklesol na 600 tisíc. Koľko slonov priemerne uhynulo každý rok za toto obdobie?

A
B
C
D

A: 70 000

B: 60 000

C: 700 000

D: 600 000


Úloha č. 10

Priemer štyroch čísel je 15. Tri z týchto čísel sú 12, 18, a 6. Určte štvrté číslo.

A
B
C
D

A: 144

B: 0

C: 24

D: 9