Úloha č. 1

K podstatnému menu SESTRE priraď vhodné prídavné meno

A
B
C
D

A: dobrosrdečnosť

B: dobrá

C: dobrota

D: dobrej

Úloha č. 2

K prídavnému menu STARÝ priraď správne prídavné meno s opačným významom.

A
B
C
D

A: staroba

B: mladý

C: mladosť

D: mladé

Úloha č. 3

Vo vete Mladý zajac sa vybral na chutné bylinky a cestou stretol hladnú líšku. sú tieto prídavné mená:

A
B
C
D

A: mladý, zajac, chutné

B: mladý, chutné, hladnú

C: líšku, bylinky, hladnú

D: zajac, bylinky, cestou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v mužskom rode v singulári?

A
B
C
D

A: pracovitý, múdry, dobré, oranžový

B: biely, farebný, ostré, pekný

C: vyzbrojený, ohnivý, lenivý, šikovný

D: pracovitý, múdre, dobro, oranžový

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v ženskom rode v pluráli?

A
B
C
D

A: zlatá, dobrá, šikovné, milá

B: zlatá, dobrý, šikovné, milá

C: zlaté, dobré, šikovné, milé

D: zlatá, dobrá, šikovné, milo

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v strednom rode v pluráli?

A
B
C
D

A: dobré, dobrota, dobrá

B: dobré, dobrodružný, veselé

C: plniace, naplnené, plné

D: pomalé, pomalý, pomaličky


Úloha č. 7

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v Lokáli Singuláru?

A
B
C
D

A: žltých vlasoch, dobrých výletoch, šikovných hrách

B: žltom vlase, dobrý výlet, šikovnej hre

C: na peknej tvári, dobrých ženách, šikovných rukách

D: žltom vlase, dobrom výlete, šikovnej hre

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v Genitíve Plurálu?

A
B
C
D

A: vysokej skaly, sladkého cukríka, peknej sukni

B: vysokých skál, sladkým cukríkom, pekných sukniach

C: vysokých skál, sladkých cukríkov, peknými sukňami

D: vysokých skál, sladkých cukríkov, pekných sukní

Úloha č. 9

Urč gramatické kategórie prídavného mena vo vete. Mamička odišla od neposlušného Petra.

A
B
C
D

A: MR, singulár, Lokál

B: MR, singulár, Datív

C: MR, singulár, Gentív

D: MR, plurál, Gentív


Úloha č. 10

Urč gramatické kategórie prídavného mena vo vete. Pozorovali čudnú stopu na zemi.

A
B
C
D

A: ženský rod, singulár, nominatív

B: ženský rod, singulár, lokál

C: ženský rod, plurál, akuzatív

D: ženský rod, singulár, akuzatív

Úloha č. 11

Zakrúžkuj správnu možnosť so správne gramaticky napísanými slovami.

A
B
C
D

A: z vysokých stromov, s dobrou mamou, z ružovým kvetom

B: s vysokých stromov, s dobrou mamou, z ružovým kvetom

C: z vysokých stromov, s dobrou mamou, s ružovým kvetom

D: z vysokých stromov, z dobrou mamou, s ružovým kvetom

Úloha č. 12

Urč gramatické kategórie slovného spojenie mladú mamičku

A
B
C
D

A: ŽR, singulár, akuzatív

B: ŽR, singulár, lokál

C: ŽR, plurál, akuzatív

D: ŽR, singulár, datív