Úloha č. 1

Skratka HTML znamená

A
B
C
D

A:

B: hypertext markup language- jazyk na tvorbu hypertextu

C: hypertransfer method logical- logická metóda hypertransferu

D: hypertransfer markup language-značkov. jazyk hypertransferu

Úloha č. 2

15 Mbit/s upload znamená, že ...

A
B
C
D

A: rýchlosť procesora je 25 megabajtov

B: za sekundu sa odošle 15 megabitov z počítača na internet

C: za sekundu sa presunie 15 megabytov z internetu na počítač

D: za sekundu sa stiahne 15 megabitov z internetu na počítač

Úloha č. 3

Najpomalší (POMALÝ) spôsob pripojenia na internet a najstarší je:

A
B
C
D

A: mobilné- pripojenie cez mobilný telefón

B: FTTH - pripojenie cez optické vlákna

C: ISDN - digitálne telefónne pripojenie

D: Dial-up - cez telefón takzvané vytáčané pripojenie


Úloha č. 4

Medzi služby internetu patrí:

A
B
C
D

A: Google Chrome, Explorer, Mozilla, Opera, ...

B: Outlook, post.sk, pobox.sk, ...

C: e-mail, www, diskusné skupiny, sociálne siete

D: ftp, http, Pop3, SMTP

Úloha č. 5

Jedno z pravidiel netikety hovorí:

A
B
C
D

A: Ak dostanem reťazový list, aj ja ho pošlem 6 priateľom

B: V diskusných skupinách často používam hrubé slová

C: Každému môžem na internete tykať

D: Neposielam zbytočne veľké e-maily

Úloha č. 6

Svoje heslá k e-mailu a iné heslá

A
B
C
D

A: udržujem v tajnosti zvyčajne 1 rok

B: udržujem v tajnosti, nepoviem ich ani blízkemu kamarátovi

C: neustále mením a tak ich hovorím svojmu najlepš. kamarátovi

D: udržujem v tajnosti, ale mojim kamarátom ich poviem


Úloha č. 7

Spam je

A
B
C
D

A: akákoľvek správa na internete, ktorá je nepravdivá

B: správa s reklamným textom na internete

C: poplašná správa na internete

D: reťazový list, ktorý pošlem aj ja 6 kamarátom

Úloha č. 8

Trójsky kôň je škodlivý softvér, ktorý sa

A
B
C
D

A: VIE replikovať a šíri cez PC siete, e-maily,....

B:

C: VIE replikovať do súborov

D: NEVIE replikovať

Úloha č. 9

Malvér je

A
B
C
D

A: škodlivý softvér napr. červ, vírus či trójsky kôň

B: správa s reklamným textom na internete

C: správa s výstražným či hrubým textom na internete

D: pripojenie na internet cez optické vlákna


Úloha č. 10

Prenosová rýchlosť je

A
B
C
D

A: rýchlosť šírenia poplašných správ na internete (5 sms/day)

B:

C: rýchlosť šírenia e-mailov na internete (5 mails/hours)

D: rýchlosť prenosu informácie z počítača na internet (5Mbit/s)