Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: pijavica lekárska

B: črievička veľká

C: dafnia štíhla

D: škľabka veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ondatra pižmová

B: jazvec lesný

C: ) bobor vodný

D: vydra riečna


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: hustá nepremokavá srsť

B: plávacie blany

C: sploštený chvost - kormidlo

D: mazová žľaza

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: orgán hmatu

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: je sídlom čuchu a sluchu

D: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: hus divá

B: kormorán veľký

C: rybárik riečny

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: oväd útočný

B: šidlo

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan zelený

B: rosnička zelená

C: mlok bodkovaný

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: chlpy

B: koža

C: pancier

D: lastúra


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Vodomerka obyčajná

B: Komár útočný

C: Korčuliarka

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kačica divá

B: Rybárik riečny

C: Bocian biely

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Rosnička zelená

B: Kunka žltobruchá

C: Ropucha bradavičnatá

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: dafnia-šťuka-plotica

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

D: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Hus divá

B: Kačica dívá

C: Bocian biely

D: Volavka popolavá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Labuť hrbozobá

B: Kaňa močiarna

C: Kormorán

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na chrbte

B: na bruchu

C: pod krídlami

D: pri chvoste