Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: dafnia štíhla

C: pijavica lekárska

D: črievička veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

C: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: vydra riečna

B: ondatra pižmová

C: jazvec lesný

D: ) bobor vodný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: mazová žľaza

B: hustá nepremokavá srsť

C: sploštený chvost - kormidlo

D: plávacie blany

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: je sídlom čuchu a sluchu

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: kormorán veľký

C: hus divá

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: oväd útočný

B: šidlo

C: vodomerka obyčajná

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: mlok bodkovaný

B: rosnička zelená

C: skokan zelený

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: koža

B: pancier

C: lastúra

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Korčuliarka

B: Potápnik obrúbený

C: Komár útočný

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Rybárik riečny

B: Kaňa močiarna

C: Kačica divá

D: Bocian biely

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Ropucha bradavičnatá

B: Rosnička zelená

C: Skokan zelený

D: Kunka žltobruchá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

B: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: dafnia-šťuka-plotica

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Kačica dívá

B: Bocian biely

C: Hus divá

D: Volavka popolavá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kormorán

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pri chvoste

B: pod krídlami

C: na chrbte

D: na bruchu