Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: pijavica lekárska

B: škľabka veľká

C: črievička veľká

D: dafnia štíhla

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

C: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

D: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: vydra riečna

B: ) bobor vodný

C: jazvec lesný

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: plávacie blany

B: sploštený chvost - kormidlo

C: mazová žľaza

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: je sídlom čuchu a sluchu

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: bocian biely

B: rybárik riečny

C: hus divá

D: kormorán veľký


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: komár útočný

B: oväd útočný

C: vodomerka obyčajná

D: šidlo

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan hnedý

B: skokan zelený

C: rosnička zelená

D: mlok bodkovaný

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: pancier

C: koža

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Potápnik obrúbený

B: Vodomerka obyčajná

C: Korčuliarka

D: Komár útočný

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Rybárik riečny

B: Kaňa močiarna

C: Kačica divá

D: Bocian biely

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Skokan zelený

B: Ropucha bradavičnatá

C: Kunka žltobruchá

D: Rosnička zelená


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: dafnia-šťuka-plotica

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Hus divá

C: Volavka popolavá

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Labuť hrbozobá

C: Bocian biely

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na chrbte

B: na bruchu

C: pod krídlami

D: pri chvoste