Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: dafnia štíhla

C: pijavica lekárska

D: škľabka veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: vydra riečna

B: ) bobor vodný

C: ondatra pižmová

D: jazvec lesný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: plávacie blany

B: sploštený chvost - kormidlo

C: hustá nepremokavá srsť

D: mazová žľaza

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: je sídlom čuchu a sluchu

C: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: kormorán veľký

B: hus divá

C: rybárik riečny

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: oväd útočný

B: šidlo

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: rosnička zelená

B: mlok bodkovaný

C: skokan hnedý

D: skokan zelený

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: chlpy

C: pancier

D: koža


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Vodomerka obyčajná

B: Korčuliarka

C: Potápnik obrúbený

D: Komár útočný

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Kačica divá

C: Rybárik riečny

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Rosnička zelená

B: Kunka žltobruchá

C: Skokan zelený

D: Ropucha bradavičnatá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

B: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: dafnia-šťuka-plotica

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Volavka popolavá

B: Hus divá

C: Kačica dívá

D: Bocian biely

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kormorán

B: Kaňa močiarna

C: Bocian biely

D: Labuť hrbozobá


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na bruchu

B: na chrbte

C: pod krídlami

D: pri chvoste