Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: škľabka veľká

C: pijavica lekárska

D: dafnia štíhla

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: jazvec lesný

B: ) bobor vodný

C: vydra riečna

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: sploštený chvost - kormidlo

B: mazová žľaza

C: plávacie blany

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: je sídlom čuchu a sluchu

B: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

C: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: kormorán veľký

C: hus divá

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: vodomerka obyčajná

C: oväd útočný

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: rosnička zelená

B: skokan hnedý

C: mlok bodkovaný

D: skokan zelený

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: pancier

B: chlpy

C: koža

D: lastúra


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Vodomerka obyčajná

B: Korčuliarka

C: Potápnik obrúbený

D: Komár útočný

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Kačica divá

C: Bocian biely

D: Rybárik riečny

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Ropucha bradavičnatá

C: Skokan zelený

D: Rosnička zelená


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: dafnia-šťuka-plotica

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Hus divá

B: Volavka popolavá

C: Bocian biely

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Kormorán

C: Labuť hrbozobá

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na bruchu

B: na chrbte

C: pri chvoste

D: pod krídlami