Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: škľabka veľká

C: dafnia štíhla

D: pijavica lekárska

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

C: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

D: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: vydra riečna

B: ) bobor vodný

C: jazvec lesný

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: mazová žľaza

B: hustá nepremokavá srsť

C: sploštený chvost - kormidlo

D: plávacie blany

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

B: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

C: orgán hmatu

D: je sídlom čuchu a sluchu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: kormorán veľký

B: bocian biely

C: rybárik riečny

D: hus divá


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: mlok bodkovaný

B: rosnička zelená

C: skokan zelený

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: koža

B: chlpy

C: pancier

D: lastúra


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Korčuliarka

B: Komár útočný

C: Vodomerka obyčajná

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Kaňa močiarna

C: Kačica divá

D: Rybárik riečny

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Rosnička zelená

C: Ropucha bradavičnatá

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: dafnia-šťuka-plotica

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Hus divá

C: Kačica dívá

D: Volavka popolavá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pod krídlami

B: pri chvoste

C: na chrbte

D: na bruchu