Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: dafnia štíhla

C: pijavica lekárska

D: črievička veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

D: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ) bobor vodný

B: jazvec lesný

C: vydra riečna

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: sploštený chvost - kormidlo

B: mazová žľaza

C: hustá nepremokavá srsť

D: plávacie blany

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: je sídlom čuchu a sluchu

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: orgán hmatu

D: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: kormorán veľký

C: hus divá

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: oväd útočný

B: šidlo

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: rosnička zelená

B: mlok bodkovaný

C: skokan hnedý

D: skokan zelený

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: pancier

B: koža

C: chlpy

D: lastúra


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Potápnik obrúbený

B: Komár útočný

C: Korčuliarka

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Rybárik riečny

B: Bocian biely

C: Kačica divá

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Ropucha bradavičnatá

C: Skokan zelený

D: Rosnička zelená


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: dafnia-šťuka-plotica

B: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Kačica dívá

B: Bocian biely

C: Volavka popolavá

D: Hus divá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Kaňa močiarna

C: Labuť hrbozobá

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pod krídlami

B: na bruchu

C: na chrbte

D: pri chvoste