Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: dafnia štíhla

C: škľabka veľká

D: pijavica lekárska

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

B: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

C: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

D: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ) bobor vodný

B: ondatra pižmová

C: jazvec lesný

D: vydra riečna


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: plávacie blany

B: mazová žľaza

C: sploštený chvost - kormidlo

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: orgán hmatu

D: je sídlom čuchu a sluchu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: hus divá

B: rybárik riečny

C: kormorán veľký

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: rosnička zelená

B: skokan hnedý

C: skokan zelený

D: mlok bodkovaný

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: chlpy

B: lastúra

C: koža

D: pancier


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Komár útočný

B: Korčuliarka

C: Potápnik obrúbený

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Rybárik riečny

C: Kaňa močiarna

D: Kačica divá

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Ropucha bradavičnatá

B: Skokan zelený

C: Kunka žltobruchá

D: Rosnička zelená


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

B: dafnia-šťuka-plotica

C: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

D: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Volavka popolavá

B: Kačica dívá

C: Bocian biely

D: Hus divá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na chrbte

B: pri chvoste

C: na bruchu

D: pod krídlami