Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: dafnia štíhla

C: pijavica lekárska

D: škľabka veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

D: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ) bobor vodný

B: ondatra pižmová

C: vydra riečna

D: jazvec lesný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: sploštený chvost - kormidlo

B: plávacie blany

C: mazová žľaza

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: je sídlom čuchu a sluchu

C: orgán hmatu

D: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: bocian biely

C: kormorán veľký

D: hus divá


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: vodomerka obyčajná

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan zelený

B: skokan hnedý

C: rosnička zelená

D: mlok bodkovaný

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: pancier

B: chlpy

C: koža

D: lastúra


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Potápnik obrúbený

B: Komár útočný

C: Korčuliarka

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kačica divá

B: Kaňa močiarna

C: Rybárik riečny

D: Bocian biely

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Rosnička zelená

B: Skokan zelený

C: Kunka žltobruchá

D: Ropucha bradavičnatá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: dafnia-šťuka-plotica

D: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Volavka popolavá

C: Hus divá

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pri chvoste

B: pod krídlami

C: na bruchu

D: na chrbte