Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: škľabka veľká

C: dafnia štíhla

D: pijavica lekárska

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ondatra pižmová

B: jazvec lesný

C: ) bobor vodný

D: vydra riečna


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: hustá nepremokavá srsť

B: mazová žľaza

C: sploštený chvost - kormidlo

D: plávacie blany

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: je sídlom čuchu a sluchu

C: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: hus divá

C: kormorán veľký

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: komár útočný

D: vodomerka obyčajná

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan zelený

B: skokan hnedý

C: rosnička zelená

D: mlok bodkovaný

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: pancier

C: chlpy

D: koža


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Komár útočný

B: Vodomerka obyčajná

C: Korčuliarka

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Rybárik riečny

C: Bocian biely

D: Kačica divá

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Ropucha bradavičnatá

C: Rosnička zelená

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: dafnia-šťuka-plotica

D: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Volavka popolavá

C: Hus divá

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Bocian biely

C: Kormorán

D: Labuť hrbozobá


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pod krídlami

B: na chrbte

C: pri chvoste

D: na bruchu