Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: pijavica lekárska

C: dafnia štíhla

D: črievička veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: jazvec lesný

B: vydra riečna

C: ) bobor vodný

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: mazová žľaza

B: sploštený chvost - kormidlo

C: plávacie blany

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: orgán hmatu

B: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

C: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

D: je sídlom čuchu a sluchu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: bocian biely

B: hus divá

C: rybárik riečny

D: kormorán veľký


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: vodomerka obyčajná

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: mlok bodkovaný

B: rosnička zelená

C: skokan zelený

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: koža

C: pancier

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Komár útočný

B: Korčuliarka

C: Vodomerka obyčajná

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Rybárik riečny

C: Kaňa močiarna

D: Kačica divá

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Ropucha bradavičnatá

B: Skokan zelený

C: Rosnička zelená

D: Kunka žltobruchá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

B: dafnia-šťuka-plotica

C: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

D: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Kačica dívá

B: Bocian biely

C: Volavka popolavá

D: Hus divá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kormorán

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na bruchu

B: pod krídlami

C: pri chvoste

D: na chrbte