Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: dafnia štíhla

C: črievička veľká

D: pijavica lekárska

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ) bobor vodný

B: jazvec lesný

C: vydra riečna

D: ondatra pižmová


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: hustá nepremokavá srsť

B: sploštený chvost - kormidlo

C: plávacie blany

D: mazová žľaza

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

B: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

C: orgán hmatu

D: je sídlom čuchu a sluchu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: rybárik riečny

B: kormorán veľký

C: hus divá

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: vodomerka obyčajná

B: oväd útočný

C: šidlo

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan zelený

B: rosnička zelená

C: mlok bodkovaný

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: chlpy

C: pancier

D: koža


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Komár útočný

B: Korčuliarka

C: Vodomerka obyčajná

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kačica divá

B: Bocian biely

C: Kaňa močiarna

D: Rybárik riečny

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Rosnička zelená

B: Skokan zelený

C: Ropucha bradavičnatá

D: Kunka žltobruchá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: dafnia-šťuka-plotica

B: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

C: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

D: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Volavka popolavá

B: Kačica dívá

C: Bocian biely

D: Hus divá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Kormorán

C: Labuť hrbozobá

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na chrbte

B: pri chvoste

C: pod krídlami

D: na bruchu