Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Rhôna

C: Mása

D: Loira

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Edinburgh

B: Aarhus

C: Rovaniemi

D: Bergen

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Göteborg

C: Oulu

D: Malmö

Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Neagh

B: Loch Lomond

C: Saimaa

D: Loch Ness

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Severn

B: Nemen

C: Dnester

D: Daugava

Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Litva

C: Lotyšsko

D: Estónsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Sevastopoľ

B: Kyjev

C: Charkov

D: Ľvov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Škandinávske vrchy

C: Vogézy

D: Ardeny

Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Gent

B: Cardiff

C: Bristol

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Írsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Haag

C: Antverpy

D: Rotterdam

Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Švédsko

C: Írsko

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Podnestersko

B: Kaliningrad

C: Južné Osetsko

D: Abcházsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Fínsko

C: Nórsko

D: Švédsko

Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Nová Kaledónia

B: Haiti

C: Sumatra

D: Madagaskar

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: sultanát

C: kráľovstvo

D: republika

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Bielorusi

B: Poliaci

C: Rusi

D: Litovci

Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: protestantská

C: gréckokatolícka

D: rímskokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: čierne uhlie

C: hnedé uhlie

D: horľavá bridlica

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Glasgow

C: Cardiff

D: Riga

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Rýn

B: Mása

C: Loira

D: Seina

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Čudské jazero

B: Vättern

C: Vänern

D: Saimaa

Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Tampere

B: Turku

C: Oulu

D: Rovaniemi

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Nemen

C: Dneper

D: Severn

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Manchester

B: Liverpool

C: Bristol

D: Sheffield

Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Nórsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Grampiány

C: Penninské vrchy

D: Ardeny

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Tartu

B: Turku

C: Kaunas

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Holandsko

C: Veľká Británia

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Estónsko

Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: ocele

B: vína

C: jantáru

D: dreva

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Moldavsko

C: Bielorusko

D: Poľsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Belgicko

C: Holandsko

D: Francúzsko

Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: anglikánska

D: katolícka

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Veľká Británia

C: Nórsko

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Amsterdam

B: Rotterdam

C: Brusel

D: Haag

Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Francúzsko

C: Fínsko

D: Bielorusko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: románskej

B: keltskej

C: germánskej

D: britskej