Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Loira

C: Rhôna

D: Mása

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Rovaniemi

C: Edinburgh

D: Bergen

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Göteborg

B: Malmö

C: Uppsala

D: Oulu


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Neagh

B: Loch Ness

C: Loch Lomond

D: Saimaa

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 1

D: 2

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Dnester

B: Daugava

C: Severn

D: Nemen


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Lotyšsko

C: Litva

D: Estónsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Kyjev

B: Sevastopoľ

C: Charkov

D: Ľvov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Škandinávske vrchy

B: Grampiány

C: Vogézy

D: Ardeny


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Glasgow

C: Bristol

D: Gent

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Holandsko

C: Belgicko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Haag

C: Rotterdam

D: Antverpy


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Švédsko

C: Veľká Británia

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kaliningrad

B: Abcházsko

C: Južné Osetsko

D: Podnestersko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Fínsko

C: Švédsko

D: Estónsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Sumatra

C: Nová Kaledónia

D: Madagaskar

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: republika

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: sultanát

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Poliaci

B: Litovci

C: Bielorusi

D: Rusi


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: rímskokatolícka

B: protestantská

C: gréckokatolícka

D: pravoslávna

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: horľavá bridlica

C: koks

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Aarhus

C: Riga

D: Glasgow

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Seina

B: Mása

C: Rýn

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Vättern

C: Vänern

D: Čudské jazero


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Oulu

B: Turku

C: Tampere

D: Rovaniemi

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Dneper

C: Nemen

D: Severn

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Sheffield

B: Manchester

C: Liverpool

D: Bristol


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Švédsko

C: Holandsko

D: Nórsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Grampiány

C: Penninské vrchy

D: Ardeny

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Tartu

B: Kaunas

C: Turku

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Belgicko

C: Holandsko

D: Francúzsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Estónsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: ocele

B: jantáru

C: dreva

D: vína

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Moldavsko

C: Ukrajina

D: Bielorusko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Francúzsko

C: Belgicko

D: Holandsko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: katolícka

B: anglikánska

C: protestantská

D: pravoslávna

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Dánsko

C: Veľká Británia

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Amsterdam

B: Brusel

C: Haag

D: Rotterdam


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Bielorusko

C: Fínsko

D: Ukrajina

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: románskej

B: keltskej

C: germánskej

D: britskej