Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Rhôna

C: Loira

D: Garonne

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Bergen

B: Edinburgh

C: Rovaniemi

D: Aarhus

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Göteborg

B: Oulu

C: Uppsala

D: Malmö


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Ness

B: Loch Neagh

C: Saimaa

D: Loch Lomond

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Dnester

B: Nemen

C: Daugava

D: Severn


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Bielorusko

C: Lotyšsko

D: Litva

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Sevastopoľ

B: Kyjev

C: Ľvov

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Ardeny

B: Grampiány

C: Vogézy

D: Škandinávske vrchy


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Bristol

B: Gent

C: Cardiff

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Holandsko

C: Veľká Británia

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Haag

C: Antverpy

D: Brusel


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Švédsko

C: Írsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Južné Osetsko

B: Podnestersko

C: Abcházsko

D: Kaliningrad

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Fínsko

C: Nórsko

D: Švédsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Nová Kaledónia

C: Sumatra

D: Haiti

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: republika

C: sultanát

D: kráľovstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Bielorusi

C: Poliaci

D: Litovci


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: rímskokatolícka

D: gréckokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: čierne uhlie

C: horľavá bridlica

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Aarhus

C: Riga

D: Glasgow

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Seina

C: Loira

D: Rýn

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vänern

B: Saimaa

C: Čudské jazero

D: Vättern


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Turku

B: Rovaniemi

C: Oulu

D: Tampere

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Dneper

B: Severn

C: Nemen

D: Daugava

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Bristol

B: Sheffield

C: Manchester

D: Liverpool


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Penninské vrchy

C: Ardeny

D: Grampiány

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Turku

B: Tartu

C: Kaunas

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Belgicko

C: Veľká Británia

D: Francúzsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Švédsko

C: Estónsko

D: Dánsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: ocele

B: dreva

C: jantáru

D: vína

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Moldavsko

B: Bielorusko

C: Poľsko

D: Ukrajina

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Francúzsko

C: Island

D: Holandsko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: katolícka

B: anglikánska

C: protestantská

D: pravoslávna

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Veľká Británia

C: Nórsko

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Amsterdam

C: Haag

D: Brusel


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Bielorusko

C: Francúzsko

D: Fínsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: germánskej

B: britskej

C: keltskej

D: románskej