Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Rhôna

C: Garonne

D: Loira

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Aarhus

C: Bergen

D: Edinburgh

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Göteborg

C: Oulu

D: Malmö

Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Lomond

B: Loch Neagh

C: Loch Ness

D: Saimaa

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 4

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Dnester

C: Severn

D: Nemen

Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Litva

B: Estónsko

C: Lotyšsko

D: Bielorusko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Kyjev

B: Sevastopoľ

C: Ľvov

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Vogézy

C: Ardeny

D: Škandinávske vrchy

Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Glasgow

B: Cardiff

C: Gent

D: Bristol

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Írsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Haag

C: Antverpy

D: Brusel

Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Veľká Británia

C: Švédsko

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Abcházsko

B: Južné Osetsko

C: Podnestersko

D: Kaliningrad

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Estónsko

C: Fínsko

D: Nórsko

Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Nová Kaledónia

B: Sumatra

C: Haiti

D: Madagaskar

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: sultanát

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: republika

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Bielorusi

B: Rusi

C: Litovci

D: Poliaci

Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: rímskokatolícka

D: gréckokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: čierne uhlie

C: hnedé uhlie

D: horľavá bridlica

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Riga

B: Glasgow

C: Cardiff

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Rýn

B: Loira

C: Mása

D: Seina

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Čudské jazero

B: Saimaa

C: Vättern

D: Vänern

Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Turku

B: Tampere

C: Oulu

D: Rovaniemi

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Nemen

C: Dneper

D: Severn

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Sheffield

B: Liverpool

C: Manchester

D: Bristol

Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Nórsko

C: Holandsko

D: Švédsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Ardeny

C: Penninské vrchy

D: Grampiány

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Turku

B: Kaunas

C: Tartu

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Holandsko

C: Francúzsko

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Estónsko

C: Švédsko

D: Dánsko

Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: dreva

B: ocele

C: jantáru

D: vína

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Moldavsko

B: Ukrajina

C: Poľsko

D: Bielorusko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Holandsko

C: Belgicko

D: Francúzsko

Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: anglikánska

B: pravoslávna

C: protestantská

D: katolícka

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Veľká Británia

C: Dánsko

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Brusel

B: Haag

C: Amsterdam

D: Rotterdam

Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Bielorusko

C: Ukrajina

D: Fínsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: keltskej

B: germánskej

C: románskej

D: britskej