Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Loira

C: Mása

D: Rhôna

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Bergen

B: Aarhus

C: Rovaniemi

D: Edinburgh

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Oulu

C: Göteborg

D: Malmö


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Loch Neagh

C: Loch Ness

D: Loch Lomond

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 3

D: 2

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Severn

B: Daugava

C: Nemen

D: Dnester


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Bielorusko

C: Lotyšsko

D: Litva

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Charkov

B: Sevastopoľ

C: Kyjev

D: Ľvov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Škandinávske vrchy

C: Ardeny

D: Vogézy


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Bristol

B: Glasgow

C: Gent

D: Cardiff

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Írsko

C: Holandsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Antverpy

B: Brusel

C: Haag

D: Rotterdam


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Veľká Británia

C: Írsko

D: Švédsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kaliningrad

B: Abcházsko

C: Podnestersko

D: Južné Osetsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Švédsko

C: Nórsko

D: Fínsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Nová Kaledónia

C: Madagaskar

D: Sumatra

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: republika

B: sultanát

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Poliaci

B: Bielorusi

C: Rusi

D: Litovci


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: rímskokatolícka

C: gréckokatolícka

D: protestantská

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: horľavá bridlica

C: hnedé uhlie

D: čierne uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Riga

C: Glasgow

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Rýn

B: Loira

C: Seina

D: Mása

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vänern

B: Vättern

C: Čudské jazero

D: Saimaa


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Turku

C: Oulu

D: Tampere

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Nemen

B: Severn

C: Daugava

D: Dneper

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Liverpool

B: Sheffield

C: Manchester

D: Bristol


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Švédsko

C: Nórsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Penninské vrchy

B: Grampiány

C: Ardeny

D: Kambrické vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Kaunas

B: Tartu

C: Uppsala

D: Turku

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Belgicko

C: Veľká Británia

D: Francúzsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Dánsko

C: Estónsko

D: Írsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: ocele

B: vína

C: dreva

D: jantáru

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Poľsko

C: Ukrajina

D: Moldavsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Belgicko

C: Island

D: Francúzsko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: anglikánska

B: katolícka

C: pravoslávna

D: protestantská

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Nórsko

C: Holandsko

D: Dánsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Amsterdam

B: Brusel

C: Haag

D: Rotterdam


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Bielorusko

C: Francúzsko

D: Fínsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: keltskej

B: románskej

C: germánskej

D: britskej