Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Loira

C: Rhôna

D: Garonne

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Edinburgh

B: Bergen

C: Rovaniemi

D: Aarhus

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Göteborg

C: Malmö

D: Oulu


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Lomond

B: Loch Ness

C: Saimaa

D: Loch Neagh

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 1

C: 2

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Dnester

C: Severn

D: Nemen


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Lotyšsko

C: Bielorusko

D: Litva

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Charkov

B: Ľvov

C: Sevastopoľ

D: Kyjev

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Škandinávske vrchy

B: Vogézy

C: Grampiány

D: Ardeny


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Glasgow

B: Bristol

C: Cardiff

D: Gent

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Írsko

C: Veľká Británia

D: Holandsko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Antverpy

B: Brusel

C: Haag

D: Rotterdam


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Švédsko

C: Veľká Británia

D: Írsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Abcházsko

B: Južné Osetsko

C: Podnestersko

D: Kaliningrad

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Fínsko

C: Švédsko

D: Estónsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Sumatra

B: Madagaskar

C: Haiti

D: Nová Kaledónia

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: sultanát

B: kráľovstvo

C: republika

D: kniežatstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Poliaci

C: Litovci

D: Bielorusi


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: gréckokatolícka

B: protestantská

C: rímskokatolícka

D: pravoslávna

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: hnedé uhlie

B: horľavá bridlica

C: čierne uhlie

D: koks

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Riga

C: Glasgow

D: Cardiff

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Loira

B: Mása

C: Seina

D: Rýn

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vänern

B: Vättern

C: Saimaa

D: Čudské jazero


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Oulu

B: Rovaniemi

C: Tampere

D: Turku

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Dneper

B: Severn

C: Nemen

D: Daugava

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Liverpool

B: Bristol

C: Manchester

D: Sheffield


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Dánsko

C: Nórsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Ardeny

C: Grampiány

D: Penninské vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Kaunas

B: Turku

C: Uppsala

D: Tartu

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Belgicko

C: Veľká Británia

D: Francúzsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Švédsko

C: Dánsko

D: Estónsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: dreva

B: jantáru

C: vína

D: ocele

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Moldavsko

C: Bielorusko

D: Ukrajina

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Holandsko

C: Francúzsko

D: Belgicko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: protestantská

B: anglikánska

C: katolícka

D: pravoslávna

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Holandsko

C: Dánsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Brusel

B: Rotterdam

C: Haag

D: Amsterdam


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Bielorusko

C: Ukrajina

D: Francúzsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: germánskej

B: keltskej

C: britskej

D: románskej