Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Rhôna

C: Garonne

D: Loira

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Aarhus

B: Edinburgh

C: Bergen

D: Rovaniemi

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Malmö

C: Göteborg

D: Oulu


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Neagh

B: Loch Lomond

C: Saimaa

D: Loch Ness

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 2

D: 1

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Nemen

B: Severn

C: Dnester

D: Daugava


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Lotyšsko

C: Litva

D: Estónsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Sevastopoľ

B: Ľvov

C: Kyjev

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Vogézy

B: Ardeny

C: Grampiány

D: Škandinávske vrchy


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Gent

B: Glasgow

C: Cardiff

D: Bristol

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Veľká Británia

C: Írsko

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Brusel

B: Rotterdam

C: Haag

D: Antverpy


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Írsko

C: Francúzsko

D: Veľká Británia

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Južné Osetsko

B: Abcházsko

C: Podnestersko

D: Kaliningrad

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Švédsko

C: Estónsko

D: Fínsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Nová Kaledónia

C: Sumatra

D: Haiti

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: sultanát

B: republika

C: kniežatstvo

D: kráľovstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Poliaci

C: Litovci

D: Bielorusi


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: rímskokatolícka

B: protestantská

C: pravoslávna

D: gréckokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: horľavá bridlica

C: koks

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Glasgow

C: Riga

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Rýn

B: Seina

C: Mása

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Čudské jazero

B: Vänern

C: Vättern

D: Saimaa


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Oulu

C: Tampere

D: Turku

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Severn

B: Dneper

C: Nemen

D: Daugava

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Bristol

B: Sheffield

C: Manchester

D: Liverpool


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Holandsko

C: Dánsko

D: Nórsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Penninské vrchy

B: Ardeny

C: Kambrické vrchy

D: Grampiány

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 2

D: 4


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Tartu

B: Kaunas

C: Turku

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Holandsko

C: Francúzsko

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Dánsko

C: Írsko

D: Švédsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: ocele

B: jantáru

C: dreva

D: vína

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Moldavsko

C: Ukrajina

D: Poľsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Belgicko

C: Francúzsko

D: Island


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: katolícka

C: anglikánska

D: protestantská

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Nórsko

C: Dánsko

D: Holandsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Brusel

B: Rotterdam

C: Amsterdam

D: Haag


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Francúzsko

C: Bielorusko

D: Ukrajina

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: britskej

B: germánskej

C: keltskej

D: románskej