Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Mása

C: Loira

D: Rhôna

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Edinburgh

B: Aarhus

C: Rovaniemi

D: Bergen

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Göteborg

C: Oulu

D: Malmö


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Ness

B: Loch Neagh

C: Loch Lomond

D: Saimaa

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 4

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Severn

B: Dnester

C: Nemen

D: Daugava


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Litva

C: Estónsko

D: Lotyšsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Ľvov

B: Charkov

C: Kyjev

D: Sevastopoľ

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Škandinávske vrchy

C: Vogézy

D: Ardeny


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Bristol

C: Gent

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Holandsko

C: Veľká Británia

D: Írsko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Haag

B: Antverpy

C: Rotterdam

D: Brusel


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Írsko

C: Francúzsko

D: Švédsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kaliningrad

B: Podnestersko

C: Južné Osetsko

D: Abcházsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Estónsko

C: Nórsko

D: Švédsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Sumatra

C: Nová Kaledónia

D: Madagaskar

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: sultanát

C: kráľovstvo

D: republika

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Litovci

B: Poliaci

C: Bielorusi

D: Rusi


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: protestantská

C: gréckokatolícka

D: rímskokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: koks

C: horľavá bridlica

D: hnedé uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Riga

B: Aarhus

C: Glasgow

D: Cardiff

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Seina

C: Rýn

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Vättern

C: Vänern

D: Čudské jazero


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Tampere

B: Turku

C: Rovaniemi

D: Oulu

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Severn

C: Nemen

D: Dneper

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Sheffield

B: Bristol

C: Liverpool

D: Manchester


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Švédsko

C: Dánsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Ardeny

B: Grampiány

C: Penninské vrchy

D: Kambrické vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 4

D: 2


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Turku

B: Tartu

C: Uppsala

D: Kaunas

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Francúzsko

C: Belgicko

D: Veľká Británia

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Dánsko

C: Estónsko

D: Švédsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: vína

B: ocele

C: dreva

D: jantáru

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Ukrajina

C: Bielorusko

D: Moldavsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Francúzsko

C: Island

D: Belgicko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: protestantská

B: pravoslávna

C: katolícka

D: anglikánska

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Holandsko

B: Veľká Británia

C: Dánsko

D: Nórsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Amsterdam

B: Rotterdam

C: Brusel

D: Haag


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Ukrajina

B: Bielorusko

C: Fínsko

D: Francúzsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: britskej

B: románskej

C: germánskej

D: keltskej