Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Rhôna

C: Loira

D: Mása

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Edinburgh

B: Rovaniemi

C: Bergen

D: Aarhus

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Uppsala

B: Oulu

C: Malmö

D: Göteborg


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Neagh

B: Saimaa

C: Loch Ness

D: Loch Lomond

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Dnester

C: Severn

D: Nemen


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Lotyšsko

B: Litva

C: Estónsko

D: Bielorusko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Charkov

B: Kyjev

C: Sevastopoľ

D: Ľvov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Škandinávske vrchy

B: Vogézy

C: Ardeny

D: Grampiány


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Bristol

B: Gent

C: Glasgow

D: Cardiff

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Írsko

C: Belgicko

D: Holandsko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Haag

C: Brusel

D: Antverpy


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Veľká Británia

C: Írsko

D: Švédsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kaliningrad

B: Abcházsko

C: Podnestersko

D: Južné Osetsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Švédsko

C: Estónsko

D: Fínsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Sumatra

C: Nová Kaledónia

D: Haiti

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: sultanát

B: republika

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Bielorusi

B: Poliaci

C: Rusi

D: Litovci


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: rímskokatolícka

B: protestantská

C: pravoslávna

D: gréckokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: koks

B: horľavá bridlica

C: hnedé uhlie

D: čierne uhlie

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Cardiff

B: Glasgow

C: Riga

D: Aarhus

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Mása

B: Loira

C: Rýn

D: Seina

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Vättern

B: Saimaa

C: Vänern

D: Čudské jazero


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Tampere

C: Oulu

D: Turku

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Severn

B: Nemen

C: Dneper

D: Daugava

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Sheffield

B: Manchester

C: Liverpool

D: Bristol


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Dánsko

C: Švédsko

D: Holandsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Kambrické vrchy

B: Penninské vrchy

C: Grampiány

D: Ardeny

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 4

D: 3


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Tartu

B: Kaunas

C: Turku

D: Uppsala

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Veľká Británia

C: Holandsko

D: Belgicko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Írsko

C: Dánsko

D: Estónsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: dreva

B: vína

C: ocele

D: jantáru

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Poľsko

C: Ukrajina

D: Moldavsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Belgicko

C: Island

D: Holandsko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: anglikánska

C: katolícka

D: protestantská

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Veľká Británia

B: Holandsko

C: Dánsko

D: Nórsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Brusel

C: Haag

D: Amsterdam


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Ukrajina

C: Francúzsko

D: Fínsko

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: britskej

B: germánskej

C: románskej

D: keltskej