Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Garonne

B: Mása

C: Loira

D: Rhôna

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z týchto miest leží iba 10 km od severnej polárnej kružnice?

A
B
C
D

A: Bergen

B: Edinburgh

C: Rovaniemi

D: Aarhus

Úloha č. 3 (variant 1)

Švédske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Oulu

B: Uppsala

C: Malmö

D: Göteborg


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza v Severnom Írsku?

A
B
C
D

A: Loch Lomond

B: Loch Neagh

C: Loch Ness

D: Saimaa

Úloha č. 5 (variant 1)

Mesto Štrasburg je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape je vyznačená rieka:

A
B
C
D

A: Severn

B: Nemen

C: Dnester

D: Daugava


Úloha č. 7 (variant 1)

Mesto Kaunas sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Litva

C: Estónsko

D: Lotyšsko

Úloha č. 8 (variant 1)

Na mape Ukrajiny je krížikom vyznačené mesto:

A
B
C
D

A: Kyjev

B: Ľvov

C: Sevastopoľ

D: Charkov

Úloha č. 9 (variant 1)

V Škótsku sa nachádza pohorie:

A
B
C
D

A: Ardeny

B: Škandinávske vrchy

C: Vogézy

D: Grampiány


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktoré z týchto miest sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Gent

B: Cardiff

C: Bristol

D: Glasgow

Úloha č. 11 (variant 1)

Flámi žijú v severnej časti štátu:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Veľká Británia

C: Írsko

D: Holandsko

Úloha č. 12 (variant 1)

Brúsením diamantov je celosvetovo známe mesto:

A
B
C
D

A: Haag

B: Rotterdam

C: Antverpy

D: Brusel


Úloha č. 13 (variant 1)

Spoločnosť Airbus, ktorá sa zaoberá konštrukciou lietadiel, sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Írsko

B: Veľká Británia

C: Švédsko

D: Francúzsko

Úloha č. 14 (variant 1)

Samostatný, ale medzinárodne neuznaný štát na území Moldavska, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Podnestersko

B: Kaliningrad

C: Južné Osetsko

D: Abcházsko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorý z týchto štátov nie je členom Európskej únie?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Fínsko

C: Estónsko

D: Švédsko


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré z týchto území patrí medzi zámorské územia Francúzska?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Nová Kaledónia

C: Sumatra

D: Haiti

Úloha č. 17 (variant 1)

Štátne zriadenie Írska je:

A
B
C
D

A: republika

B: sultanát

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo

Úloha č. 18 (variant 1)

Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Lotyšsku tvoria:

A
B
C
D

A: Rusi

B: Poliaci

C: Bielorusi

D: Litovci


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v krajinách Škandinávie?

A
B
C
D

A: gréckokatolícka

B: protestantská

C: pravoslávna

D: rímskokatolícka

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavnou energetickou surovinou, ktorá sa ťaží a používa v Estónsku, je:

A
B
C
D

A: horľavá bridlica

B: hnedé uhlie

C: čierne uhlie

D: koks

Úloha č. 1 (variant 2)

Ktoré z týchto miest leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Riga

B: Aarhus

C: Cardiff

D: Glasgow

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je názov rieky vyznačenej na mape?

A
B
C
D

A: Seina

B: Mása

C: Rýn

D: Loira

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré z týchto jazier sa nachádza vo Fínsku?

A
B
C
D

A: Saimaa

B: Vänern

C: Čudské jazero

D: Vättern


Úloha č. 4 (variant 2)

Fínske mesto, vyznačené na obrázku krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Rovaniemi

B: Oulu

C: Turku

D: Tampere

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape vidíme rieku, ktorá sa vlieva do Rižského zálivu. Jej názov je:

A
B
C
D

A: Daugava

B: Severn

C: Nemen

D: Dneper

Úloha č. 6 (variant 2)

Na mape Veľkej Británie je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Liverpool

B: Bristol

C: Sheffield

D: Manchester


Úloha č. 7 (variant 2)

Mesto Trondheim sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Holandsko

C: Nórsko

D: Dánsko

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré z týchto pohorí sa nenachádza vo Veľkej Británii?

A
B
C
D

A: Grampiány

B: Kambrické vrchy

C: Ardeny

D: Penninské vrchy

Úloha č. 9 (variant 2)

Mesto Sevastopoľ je na mapke označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 3

D: 2


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktoré z týchto miest sa nachádza v Estónsku?

A
B
C
D

A: Kaunas

B: Tartu

C: Uppsala

D: Turku

Úloha č. 11 (variant 2)

Elektrotechnická spoločnosť Phillips sídli v štáte:

A
B
C
D

A: Belgicko

B: Veľká Británia

C: Francúzsko

D: Holandsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Ktorý štát disponuje zásobami kvalitnej železnej rudy?

A
B
C
D

A: Írsko

B: Estónsko

C: Dánsko

D: Švédsko


Úloha č. 13 (variant 2)

Litva je významným producentom:

A
B
C
D

A: jantáru

B: vína

C: dreva

D: ocele

Úloha č. 14 (variant 2)

Jadrová elektráreň Černobyl sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Bielorusko

B: Moldavsko

C: Ukrajina

D: Poľsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Na juhu ktorého štátu žijú Baskovia?

A
B
C
D

A: Island

B: Francúzsko

C: Holandsko

D: Belgicko


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorá vetva kresťanstva prevláda v Írsku?

A
B
C
D

A: pravoslávna

B: anglikánska

C: protestantská

D: katolícka

Úloha č. 17 (variant 2)

Faerské ostrovy sú autonómne zámorske územie štátu:

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Veľká Británia

C: Holandsko

D: Nórsko

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorom meste sídli holandská vláda?

A
B
C
D

A: Rotterdam

B: Haag

C: Brusel

D: Amsterdam


Úloha č. 19 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza Donecká panva?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Fínsko

C: Bielorusko

D: Ukrajina

Úloha č. 20 (variant 2)

Do ktorej jazykovej skupiny patrí Waleština?

A
B
C
D

A: germánskej

B: románskej

C: keltskej

D: britskej