Úloha č. 1

Ako sa nazýva lichobežník, ktorý má aspoň jeden uhol o veľkosti 90°?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: rovnoramenný

C: ostrouhlý

D: tôznostranný

Úloha č. 2

Vypočítajte obvod lichobežníka ak platí: a = 10cm, b = 7cm, c = 2cm, d = 6cm, výška = 5cm

A
B
C
D

A: 30 cm

B: 25 cm

C: 25 cm2

D: 30 cm2

Úloha č. 3

Lichobežník je geometrický útvar, ktorý má

A
B
C
D

A: dve rovnobežné strany

B: dve rovnobežné základne a 2 ramená, ktoré sú rôznobežné

C: dve rovnobežné základne a 2 ramená, ktoré sú rovnobežné

D: každé dve protiľahlé strany rovnobežné


Úloha č. 4

Vypočítajte obsah lichobežníka ak platí: a = 10cm, b = 7cm, c = 2cm, d = 6cm, výška = 5cm

A
B
C
D

A: 25 cm2

B: 30 cm

C: 30 cm2

D: 25 cm

Úloha č. 5

Je daný rovnoramenný lichobežník, ktorého ramená b a d sú dlhé 10 dm. Základňa a je dlhá 52 dm a obvod 112 dm. Aký je jeho obsah, ak vzdialenosť medzi rovnobežnými základňami je 8 dm?

A
B
C
D

A: 1100 dm2

B: 368 dm2

C: 45 dm2

D: 40 dm2

Úloha č. 6

Stredná priečka lichobežníka je spojnica

A
B
C
D

A: stredov protiľahlých strán

B: stredov susedných strán

C: vrchola a stredu protiľahlej strany

D: stredov jeho ramien


Úloha č. 7

Pozemok, na ktorom má stáť obchodné stredisko, má tvar pravouhlého lichobežníka so základňami dlhými 112 m a 96 m a kolmé rameno je 72 m. Vypočítajte cenu pozemku, ak 1 m2 stojí 4,2 eura.

A
B
C
D

A: 160€

B: 31 449,60€

C: 11 520€

D: 208€

Úloha č. 8

Vypočítaj výšku lichobežníka,ak jeho obsah je 2 472 cm2 a základne sú dlhé 67 cm a 36 cm.

A
B
C
D

A: 48 cm

B: 50 cm

C: 45 cm

D: 51,5 cm

Úloha č. 9

V pravouhlom lichobežníku je uhol beta rovný 65°. Uhol gama má veľkosť

A
B
C
D

A: 95°

B: 115°

C: 90°

D: 125°


Úloha č. 10

Vypočítajte veľkosti uhlov v rovnoramennom lichobežníku, ak uhol pri vrchole A (alfa) má 58°.

A
B
C
D

A: γ=122, δ=122, β=58

B: γ=58, δ=58, β=112

C: γ=58, δ=112, β=112

D: γ=112, δ=58, β=112