Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: 3^2^2

C: 2^3

D: 3^7

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: 57

B: 38

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 41

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 34

B: 152

C: 52

D: 134


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: 8^2

B: √8

C: 2^8

D: √64

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: tri

C: štyri

D: dva

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá

B: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

C: ani jedna z uvedených možností

D: vždy pravdivé


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

B: ani jedna z uvedených možností

C: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

D: vždy pravdivé