Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: bist Peter.

B: sein Peter.

C: ist Peter.

D: bin Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: bin sie?

B: bist du?

C: bin er?

D: ist du?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: bist du ?

B: ist du?

C: bin er?

D: ist ich?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Ich heisst Maria.

B: Sie heisse Maria.

C: Er heisse Martin.

D: Ich heisse Martin.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: Petra heisst.

B: heisse Petra.

C: heiss Petra.

D: heisst Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: ja

C: elf

D: nein


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: ein

B: nein

C: neun

D: sechs

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: null

B: nein

C: neun

D: sechs