Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: ist Peter.

B: sein Peter.

C: bin Peter.

D: bist Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: bin sie?

B: bin er?

C: ist du?

D: bist du?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: ist du?

B: ist ich?

C: bist du ?

D: bin er?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Er heisse Martin.

B: Sie heisse Maria.

C: Ich heisse Martin.

D: Ich heisst Maria.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: heisse Petra.

B: Petra heisst.

C: heiss Petra.

D: heisst Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: elf

B: ja

C: nein

D: neun


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: ein

B: neun

C: sechs

D: nein

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: nein

B: null

C: sechs

D: neun