Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: bist Peter.

B: sein Peter.

C: bin Peter.

D: ist Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: bin er?

B: bist du?

C: bin sie?

D: ist du?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: bist du ?

B: ist ich?

C: bin er?

D: ist du?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Sie heisse Maria.

B: Ich heisst Maria.

C: Ich heisse Martin.

D: Er heisse Martin.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: heiss Petra.

B: Petra heisst.

C: heisse Petra.

D: heisst Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: ja

C: nein

D: elf


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: nein

C: ein

D: sechs

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: null

B: sechs

C: neun

D: nein