Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Albert Zachar

B: Anna Coganová

C: Michal Multáň

D: Barnabáš Tkáč

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 11

B: 25

C: 9

D: 12

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: volejbalové

B: tenisové a volejbalové ihrisko.

C: basketbalové

D: basketbalové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: prof. Ing. doc. Filip Bureš

B: Ing. Daniel Ferjanček

C: Ing. Igor Rattaj

D: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Zlata Frličková

B: Elena Tkáčová

C: Ján Špacír

D: Katarína Horná