Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Michal Multáň

B: Albert Zachar

C: Barnabáš Tkáč

D: Anna Coganová

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 25

B: 9

C: 11

D: 12

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: basketbalové

B: tenisové a volejbalové ihrisko.

C: volejbalové

D: basketbalové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Ing. Igor Rattaj

B: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

C: prof. Ing. doc. Filip Bureš

D: Ing. Daniel Ferjanček

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Zlata Frličková

B: Elena Tkáčová

C: Ján Špacír

D: Katarína Horná