Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Anna Coganová

B: Michal Multáň

C: Barnabáš Tkáč

D: Albert Zachar

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 9

B: 12

C: 11

D: 25

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: basketbalové a volejbalové ihrisko.

B: basketbalové

C: volejbalové

D: tenisové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

B: Ing. Igor Rattaj

C: prof. Ing. doc. Filip Bureš

D: Ing. Daniel Ferjanček

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Elena Tkáčová

B: Zlata Frličková

C: Katarína Horná

D: Ján Špacír