Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Anna Coganová

B: Barnabáš Tkáč

C: Michal Multáň

D: Albert Zachar

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 11

B: 9

C: 12

D: 25

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: basketbalové

B: tenisové a volejbalové ihrisko.

C: volejbalové

D: basketbalové a volejbalové ihrisko.


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: prof. Ing. doc. Filip Bureš

B: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

C: Ing. Daniel Ferjanček

D: Ing. Igor Rattaj

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Ján Špacír

B: Katarína Horná

C: Elena Tkáčová

D: Zlata Frličková