Úloha č. 1

Prvým riaditeľom bol

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Anna Coganová

C: Albert Zachar

D: Michal Multáň

Úloha č. 2

Koľko tvorilo pedagógov prvý zbor?

A
B
C
D

A: 25

B: 9

C: 12

D: 11

Úloha č. 3

V rokoch 2006 a 2007 bolo otvorené futbalové ihrisko UEFA. Bolo zrekonštruované aj ...

A
B
C
D

A: volejbalové

B: basketbalové a volejbalové ihrisko.

C: tenisové a volejbalové ihrisko.

D: basketbalové


Úloha č. 4

Ako sa volá tento pán?

A
B
C
D

A: Ing. Daniel Ferjanček

B: Ing. Igor Rattaj

C: Prof. Ing. arch. Maroš Finka

D: prof. Ing. doc. Filip Bureš

Úloha č. 5

Medzi prvých učiteľmi nepatrí...

A
B
C
D

A: Zlata Frličková

B: Elena Tkáčová

C: Katarína Horná

D: Ján Špacír