Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Sedíme doma.

B: Sedimentácia.

C: Zavčas rána začalo snežiť.

D: Na ceste sú policajti.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Vybral si zaujímavú knihu.

B: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

C: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

D: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: notebook, kámo, zlatka

B: zbrojnoš, bukréta, groš

C: hajdúch, mrazivo, veranda

D: furman, mušketa, lučba


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Nemám rád brokolicovú polievku.

B: Sfalšovali podpis svojho otca.

C: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

D: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: ústa

B: Chynorany

C: okuliare

D: dvere

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: siedmi žiak

B: päť krát

C: viac násobný víťazi

D: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: historik

B: byrokrat

C: hydrant

D: psychológ

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvakrát

B: dvojitý

C: dvojnásobný

D: dva razy

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: krásna princezná

B: buchty s makom

C: ľahko prší

D: okolo domu


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

B: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

C: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

D: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

B: Povedal to jednej panej.

C: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

D: Videl si tú pani?

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Ospravedlnil by si ma, prosím?

B: Čo ste chcela, pani učiteľka?

C: Čo ste navrhol, pán sused?

D: Uverili ste všetkému, pán sused?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Práve na to prišli.

B: Dnes som na to prišla.

C: Išli okolo domu.

D: Išli okolo.