Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Sedimentácia.

B: Zavčas rána začalo snežiť.

C: Sedíme doma.

D: Na ceste sú policajti.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

B: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

C: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

D: Vybral si zaujímavú knihu.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: zbrojnoš, bukréta, groš

B: hajdúch, mrazivo, veranda

C: furman, mušketa, lučba

D: notebook, kámo, zlatka


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

B: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

C: Sfalšovali podpis svojho otca.

D: Nemám rád brokolicovú polievku.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: ústa

B: Chynorany

C: okuliare

D: dvere

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: viac násobný víťazi

B: siedmi žiak

C: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

D: päť krát


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: psychológ

B: historik

C: byrokrat

D: hydrant

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvojnásobný

B: dvojitý

C: dva razy

D: dvakrát

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: ľahko prší

B: buchty s makom

C: okolo domu

D: krásna princezná


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

B: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

C: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

D: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

B: Povedal to jednej panej.

C: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

D: Videl si tú pani?

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Uverili ste všetkému, pán sused?

B: Čo ste navrhol, pán sused?

C: Čo ste chcela, pani učiteľka?

D: Ospravedlnil by si ma, prosím?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Práve na to prišli.

B: Dnes som na to prišla.

C: Išli okolo domu.

D: Išli okolo.