Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Zavčas rána začalo snežiť.

B: Sedíme doma.

C: Na ceste sú policajti.

D: Sedimentácia.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

B: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

C: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

D: Vybral si zaujímavú knihu.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: furman, mušketa, lučba

B: notebook, kámo, zlatka

C: hajdúch, mrazivo, veranda

D: zbrojnoš, bukréta, groš


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

B: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

C: Sfalšovali podpis svojho otca.

D: Nemám rád brokolicovú polievku.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: okuliare

B: Chynorany

C: ústa

D: dvere

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: päť krát

B: viac násobný víťazi

C: siedmi žiak

D: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: historik

B: byrokrat

C: hydrant

D: psychológ

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvojitý

B: dvakrát

C: dva razy

D: dvojnásobný

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: buchty s makom

B: okolo domu

C: krásna princezná

D: ľahko prší


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

B: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

C: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

D: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

B: Videl si tú pani?

C: Povedal to jednej panej.

D: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Ospravedlnil by si ma, prosím?

B: Čo ste navrhol, pán sused?

C: Čo ste chcela, pani učiteľka?

D: Uverili ste všetkému, pán sused?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Dnes som na to prišla.

B: Išli okolo domu.

C: Práve na to prišli.

D: Išli okolo.