Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Sedíme doma.

B: Na ceste sú policajti.

C: Sedimentácia.

D: Zavčas rána začalo snežiť.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

B: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

C: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

D: Vybral si zaujímavú knihu.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: furman, mušketa, lučba

B: hajdúch, mrazivo, veranda

C: notebook, kámo, zlatka

D: zbrojnoš, bukréta, groš


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

B: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

C: Sfalšovali podpis svojho otca.

D: Nemám rád brokolicovú polievku.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: ústa

B: dvere

C: okuliare

D: Chynorany

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: päť krát

B: viac násobný víťazi

C: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

D: siedmi žiak


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: hydrant

B: psychológ

C: historik

D: byrokrat

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvojnásobný

B: dvakrát

C: dvojitý

D: dva razy

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: krásna princezná

B: ľahko prší

C: buchty s makom

D: okolo domu


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

B: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

C: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

D: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

B: Videl si tú pani?

C: Povedal to jednej panej.

D: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Čo ste chcela, pani učiteľka?

B: Uverili ste všetkému, pán sused?

C: Čo ste navrhol, pán sused?

D: Ospravedlnil by si ma, prosím?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Práve na to prišli.

B: Dnes som na to prišla.

C: Išli okolo domu.

D: Išli okolo.