Úloha č. 1

Vyber, ktorá z možností obsahuje jednočlennú vetu neslovesnú.

A
B
C
D

A: Sedíme doma.

B: Na ceste sú policajti.

C: Sedimentácia.

D: Zavčas rána začalo snežiť.

Úloha č. 2

Vyber možnosť, ktorá obsahuje priamy predmet.

A
B
C
D

A: Vybral si zaujímavú knihu.

B: Chodci na chodníku sa vyhýbali kalužiam.

C: Syr z kozieho mlieka bol obzvlášť chutný.

D: Otcovi to zatiaľ nepovedz.

Úloha č. 3

V ktorej z možností je zastarané slovo, historizmus a archaizmus?

A
B
C
D

A: hajdúch, mrazivo, veranda

B: notebook, kámo, zlatka

C: furman, mušketa, lučba

D: zbrojnoš, bukréta, groš


Úloha č. 4

Vyber vetu s viacnásobným vetným členom.

A
B
C
D

A: Janka sa učila a on pozeral televíziu.

B: Sekera a Handzuš hrali najlepšie.

C: Nemám rád brokolicovú polievku.

D: Sfalšovali podpis svojho otca.

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorom je pomnožné podstatné meno ženského rodu, vzor ulica.

A
B
C
D

A: dvere

B: Chynorany

C: ústa

D: okuliare

Úloha č. 6

Vyber gramaticky správnu možnosť.

A
B
C
D

A: siedmi žiak

B: v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia

C: viac násobný víťazi

D: päť krát


Úloha č. 7

Ktoré cudzie slovo sa líši od ostatných?

A
B
C
D

A: byrokrat

B: psychológ

C: hydrant

D: historik

Úloha č. 8

Ktorá číslovka nie je násobná?

A
B
C
D

A: dvakrát

B: dva razy

C: dvojitý

D: dvojnásobný

Úloha č. 9

V ktorom spojení je nezhodný prívlastok?

A
B
C
D

A: okolo domu

B: ľahko prší

C: krásna princezná

D: buchty s makom


Úloha č. 10

Vyber vetu, ktorá nie je súvetie.

A
B
C
D

A: Váh, naša najväčšia rieka, preteká aj týmto mestom.

B: Počkaj na mamu, alebo sa ozvi otcovi.

C: Otec rozprával, ale syn veľmi nepočúval.

D: Nie sme si istí, ale nakoniec to dokončíme.

Úloha č. 11

Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: Povedal to jednej panej.

B: S paňou poštárkou sme sa nepochopili.

C: Videl si tú pani?

D: S tou pani nemám dobrú skúsenosť.

Úloha č. 12

Označ vetu so správnym vykaním.

A
B
C
D

A: Čo ste chcela, pani učiteľka?

B: Uverili ste všetkému, pán sused?

C: Ospravedlnil by si ma, prosím?

D: Čo ste navrhol, pán sused?


Úloha č. 13

Vyber vetu, v ktorej sa nenachádza príslovka.

A
B
C
D

A: Práve na to prišli.

B: Išli okolo.

C: Dnes som na to prišla.

D: Išli okolo domu.