Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: obrábali pôdu

B: stavali si obydlia

C: chovali domáce zvieratá

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za tovar

B: tovar za zlato

C: tovar za bankovky

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: muž mohol mať viac žien

B: manželia sa nesmeli rozviesť

C: hlavou rodiny bola žena

D: nemuseli sa starať o deti


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Atómová a elektrická

B: Vodná a elektrická

C: Vodná a veterná

D: Elektrická a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Elektrická

B: Parná

C: Solárna

D: Atómová

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

B: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

C: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

D: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Vikingovia

C: Vizigóti

D: Slovania

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Južná Amerika - Peru, Brazília

C: Afrika - Egypt, Maroko

D: Austrália

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: lekári a učitelia

B: remeselníci

C: robotnici

D: poľnohospodári


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: UNICEF

C: NATO

D: OSN

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: padák

B: bicykel

C: voz

D: koleso

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: sťahovania

B: poľnohospodárstva

C: chovu divých zvierat

D: stavbu obydlí


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Antarktídu

B: Austráliu

C: Nový Zéland

D: Ameriku

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Anglicko

C: Nemecko

D: USA

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: sídlisko

B: hradisko

C: dedina

D: mesto


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: lokomotívu

C: lietadlo

D: padák

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: na hradisku

B: v domoch

C: v jaskyniach

D: v krytoch

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na plachetnici

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri plavbe na parníku

D: pri jazdení na aute


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

B: výrobcovia rôznych vecí

C: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

D: ľudia, ktorí obrábajú polia

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: nevznikali tam trhy

B: žili tam poľnohospodári

C: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

D: vznikali tam, kde je úrodná pôda

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: katakomba

B: keramika

C: majolika

D: renesancia


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Inkovia

C: Slovania

D: Rimania

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v továrni

B: práca v armáde

C: poľnohospodárstvo

D: remeselná výroba

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: vodnú

B: slnečnú

C: jadrovú

D: veternú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 100 rokmi

B: pred 50 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 500 rokmi