Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stavali si obydlia

B: obrábali pôdu

C: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za bankovky

B: tovar za zlato

C: tovar za mince

D: tovar za tovar

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: hlavou rodiny bola žena

B: manželia sa nesmeli rozviesť

C: nemuseli sa starať o deti

D: muž mohol mať viac žien


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Atómová a elektrická

B: Vodná a veterná

C: Elektrická a veterná

D: Vodná a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Atómová

C: Elektrická

D: Parná

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

B: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

C: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

D: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vizigóti

B: Anglovia

C: Vikingovia

D: Slovania

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Austrália

B: Južná Amerika - Peru, Brazília

C: Afrika - Egypt, Maroko

D: Severná Amerika - USA a Kanada

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: lekári a učitelia

B: robotnici

C: poľnohospodári

D: remeselníci


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: OSN

C: UNICEF

D: NATO

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: padák

B: bicykel

C: voz

D: koleso

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: chovu divých zvierat

B: poľnohospodárstva

C: sťahovania

D: stavbu obydlí


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Austráliu

B: Ameriku

C: Nový Zéland

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: USA

B: Francúzsko

C: Anglicko

D: Nemecko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: hradisko

B: mesto

C: dedina

D: sídlisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: padák

C: lokomotívu

D: lietadlo

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: na hradisku

B: v jaskyniach

C: v domoch

D: v krytoch

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri jazdení na aute

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri plavbe na plachetnici

D: pri plavbe na parníku


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

B: ľudia, ktorí obrábajú polia

C: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

D: výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam poľnohospodári

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: nevznikali tam trhy

D: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: keramika

B: katakomba

C: majolika

D: renesancia


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Inkovia

C: Slovania

D: Rimania

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: poľnohospodárstvo

B: remeselná výroba

C: práca v továrni

D: práca v armáde

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: slnečnú

B: veternú

C: jadrovú

D: vodnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 100 rokmi

B: pred 500 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 50 rokmi