Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stavali si obydlia

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: obrábali pôdu

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za mince

D: tovar za bankovky

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: nemuseli sa starať o deti

B: hlavou rodiny bola žena

C: muž mohol mať viac žien

D: manželia sa nesmeli rozviesť


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Elektrická a veterná

B: Vodná a veterná

C: Vodná a elektrická

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Parná

C: Elektrická

D: Atómová

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

B: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

C: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

D: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Slovania

C: Vizigóti

D: Vikingovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Afrika - Egypt, Maroko

C: Južná Amerika - Peru, Brazília

D: Austrália

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: robotnici

B: poľnohospodári

C: remeselníci

D: lekári a učitelia


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: UNICEF

C: NATO

D: OSN

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: bicykel

B: voz

C: padák

D: koleso

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: stavbu obydlí

B: sťahovania

C: poľnohospodárstva

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Nový Zéland

B: Ameriku

C: Austráliu

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Nemecko

C: USA

D: Francúzsko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: hradisko

B: sídlisko

C: mesto

D: dedina


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: padák

B: vzducholoď

C: lietadlo

D: lokomotívu

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v krytoch

C: na hradisku

D: v jaskyniach

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri jazdení na aute

B: pri plavbe na plachetnici

C: pri vypaľovaní keramiky

D: pri plavbe na parníku


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: výrobcovia rôznych vecí

B: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

C: ľudia, ktorí obrábajú polia

D: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

B: žili tam poľnohospodári

C: vznikali tam, kde je úrodná pôda

D: nevznikali tam trhy

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: renesancia

B: majolika

C: keramika

D: katakomba


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Inkovia

C: Sumeri

D: Rimania

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v továrni

B: práca v armáde

C: remeselná výroba

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: jadrovú

B: slnečnú

C: vodnú

D: veternú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: prede 300 rokmi

B: pred 50 rokmi

C: pred 100 rokmi

D: pred 500 rokmi