Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: chovali domáce zvieratá

B: stavali si obydlia

C: obrábali pôdu

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za bankovky

C: tovar za tovar

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: nemuseli sa starať o deti

B: manželia sa nesmeli rozviesť

C: hlavou rodiny bola žena

D: muž mohol mať viac žien


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a elektrická

B: Elektrická a veterná

C: Atómová a elektrická

D: Vodná a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Parná

B: Elektrická

C: Atómová

D: Solárna

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

B: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

C: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

D: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vikingovia

B: Slovania

C: Anglovia

D: Vizigóti

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Afrika - Egypt, Maroko

C: Južná Amerika - Peru, Brazília

D: Austrália

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: robotnici

B: poľnohospodári

C: remeselníci

D: lekári a učitelia


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: UNICEF

B: WWF

C: OSN

D: NATO

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: padák

B: koleso

C: bicykel

D: voz

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: stavbu obydlí

B: poľnohospodárstva

C: sťahovania

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Austráliu

B: Ameriku

C: Antarktídu

D: Nový Zéland

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: USA

B: Nemecko

C: Francúzsko

D: Anglicko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: mesto

B: dedina

C: hradisko

D: sídlisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: lietadlo

C: padák

D: lokomotívu

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v krytoch

C: v jaskyniach

D: na hradisku

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na plachetnici

B: pri plavbe na parníku

C: pri vypaľovaní keramiky

D: pri jazdení na aute


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: výrobcovia rôznych vecí

B: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

C: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

D: ľudia, ktorí obrábajú polia

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: nevznikali tam trhy

D: žili tam poľnohospodári

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: katakomba

B: majolika

C: keramika

D: renesancia


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Slovania

C: Inkovia

D: Sumeri

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v armáde

B: remeselná výroba

C: poľnohospodárstvo

D: práca v továrni

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: jadrovú

B: veternú

C: slnečnú

D: vodnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 100 rokmi

B: pred 500 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 50 rokmi