Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stavali si obydlia

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: obrábali pôdu

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za bankovky

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: manželia sa nesmeli roviesť

B: muž mohol mať viac žien

C: hlavou rodiny bola žena

D: nemuseli sa starať o deti


Úloha č. 4

Aké boli najstaršie druhy energie?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Atómová a elektrická

C: Elektrická a veterná

D: Vodná a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Atómová

B: Elektrická

C: Parná

D: Solárna

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

B: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

C: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

D: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Vizigóti

C: Anglovia

D: Vikingovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Južná Amerika - Peru, Brazília

B: Severná Amerika - USA a Kanada

C: Austrália

D: Afrika - Egypt, Maroko

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: remeselníci

B: lekári a učitelia

C: poľnohospodári

D: robotnici


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: OSN

B: NATO

C: WWF

D: UNICEF