Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: obrábali pôdu

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: stavali si obydlia

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za bankovky

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: nemuseli sa starať o deti

B: manželia sa nesmeli roviesť

C: muž mohol mať viac žien

D: hlavou rodiny bola žena


Úloha č. 4

Aké boli najstaršie druhy energie?

A
B
C
D

A: Vodná a elektrická

B: Atómová a elektrická

C: Vodná a veterná

D: Elektrická a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Elektrická

C: Atómová

D: Parná

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

B: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

C: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

D: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vikingovia

B: Anglovia

C: Vizigóti

D: Slovania

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Austrália

C: Afrika - Egypt, Maroko

D: Južná Amerika - Peru, Brazília

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: robotnici

B: remeselníci

C: poľnohospodári

D: lekári a učitelia


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: UNICEF

B: NATO

C: OSN

D: WWF