Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: chovali domáce zvieratá

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: stavali si obydlia

D: obrábali pôdu

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za mince

B: tovar za bankovky

C: tovar za tovar

D: tovar za zlato

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: hlavou rodiny bola žena

B: nemuseli sa starať o deti

C: manželia sa nesmeli rozviesť

D: muž mohol mať viac žien


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Elektrická a veterná

B: Vodná a elektrická

C: Vodná a veterná

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Parná

B: Elektrická

C: Atómová

D: Solárna

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

B: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

C: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

D: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Vizigóti

C: Slovania

D: Vikingovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Afrika - Egypt, Maroko

B: Austrália

C: Južná Amerika - Peru, Brazília

D: Severná Amerika - USA a Kanada

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: lekári a učitelia

B: remeselníci

C: robotnici

D: poľnohospodári


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: OSN

C: NATO

D: UNICEF

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: koleso

B: padák

C: voz

D: bicykel

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: poľnohospodárstva

B: sťahovania

C: stavbu obydlí

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Nový Zéland

B: Austráliu

C: Ameriku

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: USA

C: Francúzsko

D: Anglicko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: hradisko

B: dedina

C: mesto

D: sídlisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: lokomotívu

B: lietadlo

C: vzducholoď

D: padák

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v krytoch

C: na hradisku

D: v jaskyniach

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri jazdení na aute

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri plavbe na parníku

D: pri plavbe na plachetnici


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

B: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

C: ľudia, ktorí obrábajú polia

D: výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: nevznikali tam trhy

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

D: žili tam poľnohospodári

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: keramika

B: katakomba

C: majolika

D: renesancia


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Inkovia

C: Slovania

D: Sumeri

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v továrni

B: práca v armáde

C: remeselná výroba

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: slnečnú

B: vodnú

C: jadrovú

D: veternú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 500 rokmi

B: pred 100 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 50 rokmi