Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stavali si obydlia

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: chovali domáce zvieratá

D: obrábali pôdu

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za mince

B: tovar za tovar

C: tovar za bankovky

D: tovar za zlato

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: hlavou rodiny bola žena

B: muž mohol mať viac žien

C: nemuseli sa starať o deti

D: manželia sa nesmeli rozviesť


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Atómová a elektrická

C: Vodná a elektrická

D: Elektrická a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Atómová

B: Parná

C: Solárna

D: Elektrická

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

B: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

C: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

D: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Vikingovia

C: Slovania

D: Vizigóti

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Južná Amerika - Peru, Brazília

B: Severná Amerika - USA a Kanada

C: Austrália

D: Afrika - Egypt, Maroko

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: robotnici

B: lekári a učitelia

C: remeselníci

D: poľnohospodári


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: NATO

C: OSN

D: UNICEF

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: voz

B: padák

C: koleso

D: bicykel

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: poľnohospodárstva

B: sťahovania

C: stavbu obydlí

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Austráliu

B: Nový Zéland

C: Antarktídu

D: Ameriku

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Francúzsko

C: Nemecko

D: USA

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: dedina

B: mesto

C: sídlisko

D: hradisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: lokomotívu

C: lietadlo

D: padák

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: na hradisku

B: v domoch

C: v krytoch

D: v jaskyniach

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na parníku

B: pri jazdení na aute

C: pri plavbe na plachetnici

D: pri vypaľovaní keramiky


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: ľudia, ktorí obrábajú polia

B: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

C: výrobcovia rôznych vecí

D: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam poľnohospodári

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

D: nevznikali tam trhy

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: katakomba

B: keramika

C: renesancia

D: majolika


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Sumeri

C: Rimania

D: Inkovia

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: remeselná výroba

B: práca v armáde

C: práca v továrni

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: veternú

B: vodnú

C: jadrovú

D: slnečnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 50 rokmi

B: pred 100 rokmi

C: pred 500 rokmi

D: prede 300 rokmi