Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stavali si obydlia

B: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

C: chovali domáce zvieratá

D: obrábali pôdu

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za mince

D: tovar za bankovky

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: muž mohol mať viac žien

B: hlavou rodiny bola žena

C: nemuseli sa starať o deti

D: manželia sa nesmeli rozviesť


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Vodná a elektrická

C: Elektrická a veterná

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Parná

C: Atómová

D: Elektrická

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

B: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

C: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

D: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Slovania

C: Vikingovia

D: Vizigóti

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Austrália

C: Južná Amerika - Peru, Brazília

D: Afrika - Egypt, Maroko

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: remeselníci

B: lekári a učitelia

C: poľnohospodári

D: robotnici


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: WWF

B: OSN

C: UNICEF

D: NATO

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: bicykel

B: padák

C: koleso

D: voz

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: poľnohospodárstva

B: sťahovania

C: chovu divých zvierat

D: stavbu obydlí


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Ameriku

B: Nový Zéland

C: Austráliu

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: Anglicko

C: USA

D: Francúzsko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: mesto

B: dedina

C: sídlisko

D: hradisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: lietadlo

C: lokomotívu

D: padák

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v jaskyniach

B: v krytoch

C: v domoch

D: na hradisku

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na plachetnici

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri jazdení na aute

D: pri plavbe na parníku


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

B: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

C: ľudia, ktorí obrábajú polia

D: výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: vznikali tam, kde je úrodná pôda

B: žili tam poľnohospodári

C: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

D: nevznikali tam trhy

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: renesancia

B: katakomba

C: majolika

D: keramika


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Sumeri

C: Inkovia

D: Rimania

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: poľnohospodárstvo

B: práca v armáde

C: remeselná výroba

D: práca v továrni

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: jadrovú

B: vodnú

C: slnečnú

D: veternú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 500 rokmi

B: prede 300 rokmi

C: pred 50 rokmi

D: pred 100 rokmi