Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: obrábali pôdu

B: stavali si obydlia

C: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za bankovky

B: tovar za tovar

C: tovar za mince

D: tovar za zlato

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: muž mohol mať viac žien

B: nemuseli sa starať o deti

C: manželia sa nesmeli roviesť

D: hlavou rodiny bola žena


Úloha č. 4

Aké boli najstaršie druhy energie?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Elektrická a veterná

C: Vodná a elektrická

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Parná

C: Elektrická

D: Atómová

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

B: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

C: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

D: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vizigóti

B: Vikingovia

C: Slovania

D: Anglovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Južná Amerika - Peru, Brazília

B: Severná Amerika - USA a Kanada

C: Afrika - Egypt, Maroko

D: Austrália

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: remeselníci

B: lekári a učitelia

C: robotnici

D: poľnohospodári


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: NATO

B: WWF

C: OSN

D: UNICEF