Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: chovali domáce zvieratá

B: stavali si obydlia

C: obrábali pôdu

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za bankovky

B: tovar za mince

C: tovar za zlato

D: tovar za tovar

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: muž mohol mať viac žien

B: hlavou rodiny bola žena

C: manželia sa nesmeli rozviesť

D: nemuseli sa starať o deti


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Atómová a elektrická

C: Vodná a elektrická

D: Elektrická a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Atómová

B: Elektrická

C: Parná

D: Solárna

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

B: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

C: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

D: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vizigóti

B: Slovania

C: Anglovia

D: Vikingovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Afrika - Egypt, Maroko

B: Severná Amerika - USA a Kanada

C: Austrália

D: Južná Amerika - Peru, Brazília

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: poľnohospodári

B: remeselníci

C: lekári a učitelia

D: robotnici


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: OSN

B: UNICEF

C: WWF

D: NATO

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: voz

B: bicykel

C: koleso

D: padák

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: stavbu obydlí

B: sťahovania

C: poľnohospodárstva

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Austráliu

B: Nový Zéland

C: Ameriku

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: USA

B: Francúzsko

C: Nemecko

D: Anglicko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: dedina

B: mesto

C: hradisko

D: sídlisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: vzducholoď

B: lietadlo

C: lokomotívu

D: padák

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v krytoch

C: na hradisku

D: v jaskyniach

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na plachetnici

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri jazdení na aute

D: pri plavbe na parníku


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: výrobcovia rôznych vecí

B: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

C: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

D: ľudia, ktorí obrábajú polia

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: vznikali tam, kde je úrodná pôda

B: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

C: nevznikali tam trhy

D: žili tam poľnohospodári

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: majolika

B: renesancia

C: keramika

D: katakomba


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Inkovia

C: Slovania

D: Sumeri

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: poľnohospodárstvo

B: práca v armáde

C: práca v továrni

D: remeselná výroba

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: vodnú

B: veternú

C: jadrovú

D: slnečnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 500 rokmi

B: pred 50 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 100 rokmi