Úloha č. 1

Pomenuj nepriame pomenovania : bledý ako stena, čo si kto navaril, nech si aj zje,kto neskoro chodí, sám sebe škodí, mlieko mu tečie po brade,padla kosa na kameň.

A
B
C
D

A: prirovnanie, príslovie, príslovie,porekadlo, príslovie

B: príslovie, príslovie, porekadlo,porekadlo, porekadlo

C: prirovnanie, príslovie, príslovie, porekadlo,porekadlo

D: prirovnanie, porekadlo, príslovie, porekadlo,príslovie

Úloha č. 2

Význam frazeologizmu : Vyhrávajú mu v bruchu muzikanti.

A
B
C
D

A: je smädný

B: je hladný

C: je veselý

D: mí chuť tancovať

Úloha č. 3

Vznikajú tak, že sa prenáša pomenovanie z jedného predmetu, javu na iný predmet jav -

A
B
C
D

A: nepriame pomenovania

B: prirovnania

C: priame pomenovania

D: združené pomenovania


Úloha č. 4

Vyber frazeologickú jednotku, ktorá najvýstižnejšie opisuje situáciu :

A
B
C
D

A: div mu oči nevypadnú

B: usmieva sa ako slniečko

C: hľadí ako teľa na nové vráta

D: prší mu do nosa

Úloha č. 5

Dokonči frazeologizmy : Ako sa do hory volá, ...., Bez práce ...., Vrana k vrane sadá ....

A
B
C
D

A: tak sa z hory ozýva, nie sú koláče, kto vysoko lieta.

B: tak sa z hory ozýva, nie sú buchty, rovný rovného si hľadá.

C: tak sa z hory ozýva, nie sú koláče, rovný rovného si hľadá.

D: tak sa z doliny ozýva, nie sú koláče, rovný rovného si hľadá

Úloha č. 6

Pomenuj nepriame pomenovania : učím Detvana, kvapky dažďa tancovali, domy ako šperky zo slonoviny, škola ide na výlet

A
B
C
D

A: metonymia, personifikácia, prirovnanie, metonymia

B: metonymia, personifikácia, prirovnanie, metafora

C: personifikácia, personifikácia, prirovnanie, metonymia

D: metafora, personifikácia, prirovnanie, metonymia


Úloha č. 7

Vyber frazeologickú jednotku, ktorá najvýstižnejšie opisuje situáciu :

A
B
C
D

A: jablko nepadá ďaleko od stromu

B: treba pozbierať jablká

C: červené jablká

D: Kto vysoko lieta, nízko padá.

Úloha č. 8

Rozlíš : Kto robí, vyrobí. Petera a a Pavol rozsievajú huby.Ťahá ako kôň. Bociany sa tárajú, bude špatný čas.

A
B
C
D

A: porekadlo, pranostika, porekadlo, pranostika

B: porekadlo, pranostika, príslovie, pranostika

C: príslovie, pranostika, príslovie, pranostika

D: príslovie, pranostika, porekadlo, pranostika

Úloha č. 9

Čo do radu nepatrí ? starobný dôchodok, hojdacie kreslo, obytný dom, vysoká škola, šikovní žiaci, horský bicykel, kolieskové korčule

A
B
C
D

A: obytný dom

B: hojdacie kreslo

C: šikovní žiaci

D: kolieskové korčule


Úloha č. 10

Čo do radu nepatrí ? piano, flauta, blues, husle, symfónia, harfa, gitara

A
B
C
D

A: husle

B: harfa

C: piano

D: gitara

Úloha č. 11

Viacslové ustálené spojenia, ktoré pomenúvajú skutočnosť ...., sa nazývajú ...... - osobné auto, železničná stanica,

A
B
C
D

A: priamo, združené pomenovania

B: nepriamo, frazeologizmy

C: priamo, frazeologizmy

D: nepriamo, združené pomenovania

Úloha č. 12

Podstatné mená detektívny, práca, dospelosť vznikli slovotvorným postupom, ktorý sa nazýva :

A
B
C
D

A: tvorenie nových slov z cudzích slov

B: skladanie

C: skracovanie

D: tvorenie nových slov odvodzovaním


Úloha č. 13

Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová neologizmami :

A
B
C
D

A: detektív, kriminalista, fascinovať

B: detektív, dospelosť, fascinovať

C: detektív, kriminalista,starká

D: prípad, kriminalista, fascinovať

Úloha č. 14

Pomenuj : ZŠ,Slovnaft,m,atď., TANAP

A
B
C
D

A: skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratk. slovo

B: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratk. slovo

C: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratka

D: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, značka,skratk. slovo

Úloha č. 15

Čo do radu nepatrí : SND, SR,PSČ, TANAP, SDKU, OU, SNP

A
B
C
D

A: TANAP

B: SNP

C: OU

D: SND


Úloha č. 16

Čo do radu nepatrí : m,l,km,Sk, s., kcal, kj, kg

A
B
C
D

A: l

B: kcal

C: kg

D: s.

Úloha č. 17

Čo do radu nepatrí : školský, školopovinný, školák, školáčka, záškolák

A
B
C
D

A: záškolák

B: školáčka

C: školský

D: školopovinný

Úloha č. 18

Čo do radu nepatrí : zemepis, vodohospodársky, podvodný, vodoliečba, kúpeľný

A
B
C
D

A: zemepis

B: kúpeľný

C: zemepi, podvodný

D: podvodný, kúpeľný