Úloha č. 1

Koľko hrán má 3-boký hranol?

A
B
C
D

A: 9

B: 3

C: 6

D: 12

Úloha č. 2

Čo vypočítaš, ak sčítaš obsahy podstáv a obsahy bočných stien hranola?

A
B
C
D

A: Výšku hranola

B: Objem hranola

C: Súčet bočných hrán hranola

D: Povrch hranola

Úloha č. 3

Vypočítaj objem hranola v cm³ , ktorého podstava je kosoštvorec s rozmermi a = 6 cm a výškou na stranu a = 42 mm. Výška hranola je 10 cm.

A
B
C
D

A: 25,2

B: 252

C: 2,52

D: 2520


Úloha č. 4

Na korbe nákladného auta je piesok s objemom 10 m³. Celý objem sa má presypať do jamy. Koľko hektolitrov musí mať jama, aby ju piesok úplne zasypal?

A
B
C
D

A: 100

B: 10

C: 1000

D: 10 000

Úloha č. 5

Škatuľa na džús má tvar pravidelného štvorbokého hranola. Jej objem je 1 liter a výška škatule je 22 cm. Aký je obsah jej podstavy? Vypočítaj v cm2 a zaokrúhli na dve desatinné miesta.

A
B
C
D

A: 22

B: 55,45

C: 45,55

D: 45,45

Úloha č. 6

Vyber možnosť, v ktorej sú jednotky obsahu premenené správne

A
B
C
D

A: 3 ha = 3 000 m ²

B: 20 cm ² = 2000 mm ²

C: 6 m ² = 0,06 dm²

D: 1 dm² = 0,01 cm²


Úloha č. 7

Čím je tvorený plášť pravidelného štvorbokého hranola?

A
B
C
D

A: 4 rovnaké obdĺžniky.

B: 4 rôzne obdĺžniky.

C: 4 štvorce.

D: 2 obdĺžniky a 2 štvorce.

Úloha č. 8

Vypočítaj objem štvorbokého hranola s výškou 10 cm, ktorého podstava je štvorec so stranou dlhou 2 cm.

A
B
C
D

A: 40 cm³

B: 96 cm²

C: 96 cm³

D: 44 cm²