Úloha č. 1

Z akého latinského slova pochádza inflácia?/ Milyen latin szóból ered az infláció?

A
B
C
D

A: inlate

B: inflade

C: inflare

D: deflate

Úloha č. 2

Aký index používame na meranie vývoja cenovej hladiny?/ Milyen indexet használunk az árszint mérésére?

A
B
C
D

A: export/export

B: mzdový/bér

C: hyper/hyper

D: cenový/ár

Úloha č. 3

Čo vyjadruje tento vzorec ISC = QP1 : QP0?/ Mit fejez ki ez a képlet ISC = QP1 : QP0?

A
B
C
D

A: Index spotrebiteľských cien/Fogyasztói árindex

B: Index mzdových cien/ Bérár index

C: Index exportu cien/ Az export árának indexe

D: Index buxový cien/ Buxár index


Úloha č. 4

Čo je opakom inflácie?/ Mi az infláció ellentéte?

A
B
C
D

A: Deflácia/Defláció

B: Dezinflácia/ Dezinfláció

C: Derivácia/ Deriváció

D: Demográfia/ Demográfia

Úloha č. 5

Čo je to inflácia?/Mi az infláció?

A
B
C
D

A: Nárast cien/ Áremelkedés

B: Stagnácia cien/ Árstagnálás

C: Pokles cien/ Árcsokkenés

D: Pokles úrokov/ A kamatok csökkenése

Úloha č. 6

V ktorom roku bola nájnižšia miera inflácie všetkých položiek?/Melyik évben volt a legalacsonyabb az infláció mértéke a kék színnel jelölt grafikonon?

A
B
C
D

A: 2012

B: 2010

C: 2018

D: 2016


Úloha č. 7

Pomocou čoho sa vyjadruje cenová hladina spotrebných cien?/ Minek a segítségével fejezik ki a fogyasztói árindexet?

A
B
C
D

A: GDP

B: Spotrebný kôs/ Fogyasztói kosár

C: Nákupný košík/ Bevásárló kosár

D: GNP

Úloha č. 8

Na čo má vplyv nárast inflácie?/ Mire van hatással az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Móda/ Divat

B: Zamestnanosť/ Munkahelyek

C: Zdravie/ Egészség

D: Demográfia/ Demográfia

Úloha č. 9

Koho nájviac ovplyvňuje rast inflácie?/ Kiket érint legsúlyosabban az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Ľudí z nízkym príjmom/Alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket

B: Firmy/ Cégek

C: Školstvo/ Iskolák

D: Ľudí z vyšším príjmom/Magasabb jövedelemmel rendelkezőket


Úloha č. 10

V akej forme vyjadrujeme mieru inflácie?/Milyen formában fejezzük ki az infláció mértékét?

A
B
C
D

A: V čase/ Időben

B: V objeme/ Térfogatban

C: V stupňoch/ Fokokban

D: V percentách/ Százalékban