Úloha č. 1

Z akého latinského slova pochádza inflácia?/ Milyen latin szóból ered az infláció?

A
B
C
D

A: inflade

B: inflare

C: deflate

D: inlate

Úloha č. 2

Aký index používame na meranie vývoja cenovej hladiny?/ Milyen indexet használunk az árszint mérésére?

A
B
C
D

A: export/export

B: mzdový/bér

C: hyper/hyper

D: cenový/ár

Úloha č. 3

Čo vyjadruje tento vzorec ISC = QP1 : QP0?/ Mit fejez ki ez a képlet ISC = QP1 : QP0?

A
B
C
D

A: Index spotrebiteľských cien/Fogyasztói árindex

B: Index exportu cien/ Az export árának indexe

C: Index buxový cien/ Buxár index

D: Index mzdových cien/ Bérár index


Úloha č. 4

Čo je opakom inflácie?/ Mi az infláció ellentéte?

A
B
C
D

A: Derivácia/ Deriváció

B: Demográfia/ Demográfia

C: Dezinflácia/ Dezinfláció

D: Deflácia/Defláció

Úloha č. 5

Čo je to inflácia?/Mi az infláció?

A
B
C
D

A: Pokles úrokov/ A kamatok csökkenése

B: Pokles cien/ Árcsokkenés

C: Stagnácia cien/ Árstagnálás

D: Nárast cien/ Áremelkedés

Úloha č. 6

V ktorom roku bola nájnižšia miera inflácie všetkých položiek?/Melyik évben volt a legalacsonyabb az infláció mértéke a kék színnel jelölt grafikonon?

A
B
C
D

A: 2018

B: 2012

C: 2016

D: 2010


Úloha č. 7

Pomocou čoho sa vyjadruje cenová hladina spotrebných cien?/ Minek a segítségével fejezik ki a fogyasztói árindexet?

A
B
C
D

A: GDP

B: GNP

C: Nákupný košík/ Bevásárló kosár

D: Spotrebný kôs/ Fogyasztói kosár

Úloha č. 8

Na čo má vplyv nárast inflácie?/ Mire van hatással az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Zdravie/ Egészség

B: Móda/ Divat

C: Demográfia/ Demográfia

D: Zamestnanosť/ Munkahelyek

Úloha č. 9

Koho nájviac ovplyvňuje rast inflácie?/ Kiket érint legsúlyosabban az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Školstvo/ Iskolák

B: Ľudí z vyšším príjmom/Magasabb jövedelemmel rendelkezőket

C: Ľudí z nízkym príjmom/Alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket

D: Firmy/ Cégek


Úloha č. 10

V akej forme vyjadrujeme mieru inflácie?/Milyen formában fejezzük ki az infláció mértékét?

A
B
C
D

A: V čase/ Időben

B: V objeme/ Térfogatban

C: V stupňoch/ Fokokban

D: V percentách/ Százalékban