Úloha č. 1

Z akého latinského slova pochádza inflácia?/ Milyen latin szóból ered az infláció?

A
B
C
D

A: inflare

B: inflade

C: inlate

D: deflate

Úloha č. 2

Aký index používame na meranie vývoja cenovej hladiny?/ Milyen indexet használunk az árszint mérésére?

A
B
C
D

A: mzdový/bér

B: export/export

C: cenový/ár

D: hyper/hyper

Úloha č. 3

Čo vyjadruje tento vzorec ISC = QP1 : QP0?/ Mit fejez ki ez a képlet ISC = QP1 : QP0?

A
B
C
D

A: Index mzdových cien/ Bérár index

B: Index exportu cien/ Az export árának indexe

C: Index spotrebiteľských cien/Fogyasztói árindex

D: Index buxový cien/ Buxár index


Úloha č. 4

Čo je opakom inflácie?/ Mi az infláció ellentéte?

A
B
C
D

A: Deflácia/Defláció

B: Demográfia/ Demográfia

C: Derivácia/ Deriváció

D: Dezinflácia/ Dezinfláció

Úloha č. 5

Čo je to inflácia?/Mi az infláció?

A
B
C
D

A: Pokles cien/ Árcsokkenés

B: Pokles úrokov/ A kamatok csökkenése

C: Stagnácia cien/ Árstagnálás

D: Nárast cien/ Áremelkedés

Úloha č. 6

V ktorom roku bola nájnižšia miera inflácie všetkých položiek?/Melyik évben volt a legalacsonyabb az infláció mértéke a kék színnel jelölt grafikonon?

A
B
C
D

A: 2012

B: 2016

C: 2010

D: 2018


Úloha č. 7

Pomocou čoho sa vyjadruje cenová hladina spotrebných cien?/ Minek a segítségével fejezik ki a fogyasztói árindexet?

A
B
C
D

A: Nákupný košík/ Bevásárló kosár

B: Spotrebný kôs/ Fogyasztói kosár

C: GNP

D: GDP

Úloha č. 8

Na čo má vplyv nárast inflácie?/ Mire van hatással az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Zamestnanosť/ Munkahelyek

B: Demográfia/ Demográfia

C: Móda/ Divat

D: Zdravie/ Egészség

Úloha č. 9

Koho nájviac ovplyvňuje rast inflácie?/ Kiket érint legsúlyosabban az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Ľudí z nízkym príjmom/Alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket

B: Ľudí z vyšším príjmom/Magasabb jövedelemmel rendelkezőket

C: Firmy/ Cégek

D: Školstvo/ Iskolák


Úloha č. 10

V akej forme vyjadrujeme mieru inflácie?/Milyen formában fejezzük ki az infláció mértékét?

A
B
C
D

A: V čase/ Időben

B: V objeme/ Térfogatban

C: V stupňoch/ Fokokban

D: V percentách/ Százalékban