Úloha č. 1

Z akého latinského slova pochádza inflácia?/ Milyen latin szóból ered az infláció?

A
B
C
D

A: deflate

B: inflade

C: inflare

D: inlate

Úloha č. 2

Aký index používame na meranie vývoja cenovej hladiny?/ Milyen indexet használunk az árszint mérésére?

A
B
C
D

A: export/export

B: cenový/ár

C: mzdový/bér

D: hyper/hyper

Úloha č. 3

Čo vyjadruje tento vzorec ISC = QP1 : QP0?/ Mit fejez ki ez a képlet ISC = QP1 : QP0?

A
B
C
D

A: Index spotrebiteľských cien/Fogyasztói árindex

B: Index mzdových cien/ Bérár index

C: Index buxový cien/ Buxár index

D: Index exportu cien/ Az export árának indexe


Úloha č. 4

Čo je opakom inflácie?/ Mi az infláció ellentéte?

A
B
C
D

A: Derivácia/ Deriváció

B: Dezinflácia/ Dezinfláció

C: Demográfia/ Demográfia

D: Deflácia/Defláció

Úloha č. 5

Čo je to inflácia?/Mi az infláció?

A
B
C
D

A: Pokles cien/ Árcsokkenés

B: Pokles úrokov/ A kamatok csökkenése

C: Nárast cien/ Áremelkedés

D: Stagnácia cien/ Árstagnálás

Úloha č. 6

V ktorom roku bola nájnižšia miera inflácie všetkých položiek?/Melyik évben volt a legalacsonyabb az infláció mértéke a kék színnel jelölt grafikonon?

A
B
C
D

A: 2012

B: 2018

C: 2010

D: 2016


Úloha č. 7

Pomocou čoho sa vyjadruje cenová hladina spotrebných cien?/ Minek a segítségével fejezik ki a fogyasztói árindexet?

A
B
C
D

A: Spotrebný kôs/ Fogyasztói kosár

B: GNP

C: Nákupný košík/ Bevásárló kosár

D: GDP

Úloha č. 8

Na čo má vplyv nárast inflácie?/ Mire van hatással az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Zamestnanosť/ Munkahelyek

B: Demográfia/ Demográfia

C: Zdravie/ Egészség

D: Móda/ Divat

Úloha č. 9

Koho nájviac ovplyvňuje rast inflácie?/ Kiket érint legsúlyosabban az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Ľudí z nízkym príjmom/Alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket

B: Školstvo/ Iskolák

C: Firmy/ Cégek

D: Ľudí z vyšším príjmom/Magasabb jövedelemmel rendelkezőket


Úloha č. 10

V akej forme vyjadrujeme mieru inflácie?/Milyen formában fejezzük ki az infláció mértékét?

A
B
C
D

A: V čase/ Időben

B: V percentách/ Százalékban

C: V stupňoch/ Fokokban

D: V objeme/ Térfogatban