Úloha č. 1

Z akého latinského slova pochádza inflácia?/ Milyen latin szóból ered az infláció?

A
B
C
D

A: deflate

B: inflade

C: inlate

D: inflare

Úloha č. 2

Aký index používame na meranie vývoja cenovej hladiny?/ Milyen indexet használunk az árszint mérésére?

A
B
C
D

A: hyper/hyper

B: mzdový/bér

C: export/export

D: cenový/ár

Úloha č. 3

Čo vyjadruje tento vzorec ISC = QP1 : QP0?/ Mit fejez ki ez a képlet ISC = QP1 : QP0?

A
B
C
D

A: Index exportu cien/ Az export árának indexe

B: Index buxový cien/ Buxár index

C: Index spotrebiteľských cien/Fogyasztói árindex

D: Index mzdových cien/ Bérár index


Úloha č. 4

Čo je opakom inflácie?/ Mi az infláció ellentéte?

A
B
C
D

A: Deflácia/Defláció

B: Demográfia/ Demográfia

C: Dezinflácia/ Dezinfláció

D: Derivácia/ Deriváció

Úloha č. 5

Čo je to inflácia?/Mi az infláció?

A
B
C
D

A: Stagnácia cien/ Árstagnálás

B: Pokles úrokov/ A kamatok csökkenése

C: Nárast cien/ Áremelkedés

D: Pokles cien/ Árcsokkenés

Úloha č. 6

V ktorom roku bola nájnižšia miera inflácie všetkých položiek?/Melyik évben volt a legalacsonyabb az infláció mértéke a kék színnel jelölt grafikonon?

A
B
C
D

A: 2010

B: 2012

C: 2016

D: 2018


Úloha č. 7

Pomocou čoho sa vyjadruje cenová hladina spotrebných cien?/ Minek a segítségével fejezik ki a fogyasztói árindexet?

A
B
C
D

A: Nákupný košík/ Bevásárló kosár

B: GDP

C: Spotrebný kôs/ Fogyasztói kosár

D: GNP

Úloha č. 8

Na čo má vplyv nárast inflácie?/ Mire van hatással az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Móda/ Divat

B: Zamestnanosť/ Munkahelyek

C: Demográfia/ Demográfia

D: Zdravie/ Egészség

Úloha č. 9

Koho nájviac ovplyvňuje rast inflácie?/ Kiket érint legsúlyosabban az infláció növekedése?

A
B
C
D

A: Firmy/ Cégek

B: Školstvo/ Iskolák

C: Ľudí z vyšším príjmom/Magasabb jövedelemmel rendelkezőket

D: Ľudí z nízkym príjmom/Alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket


Úloha č. 10

V akej forme vyjadrujeme mieru inflácie?/Milyen formában fejezzük ki az infláció mértékét?

A
B
C
D

A: V percentách/ Százalékban

B: V čase/ Időben

C: V objeme/ Térfogatban

D: V stupňoch/ Fokokban