Úloha č. 1

Ešte v 18.storočí ľudia verili, že za zmenu teploty pri tepelnej výmene môže nevážiteľná látka, ktorú nazývali:

A
B
C
D

A: kalorikum

B: kalória

C: kalotikum

D: kalinestetika

Úloha č. 2

Tepelná výmena telesa nastáva:

A
B
C
D

A: netuším

B: vždy bez ohľadu na teplotu telies

C: ak sa dotýkajú telesá z rovnakou teplotou

D: ak sa dotýkajú telesá z rozdielnou teplotou

Úloha č. 3

Ak zmiešame 1 liter horúcej vody s teplotou 80˚C a 1 liter studenej vody s teplotou 20 ˚C. Budeme mať 2 litre vody s teplotou približne:

A
B
C
D

A: 100˚C

B: 60˚C

C: 80˚C

D: 50˚C


Úloha č. 4

Medzi tepelné vodič patria:

A
B
C
D

A: voda, vzduch, striebro

B: korok, vlna, hliník

C: železo, meď, kameň

D: železo, meď, polystyrén

Úloha č. 5

Infračervené žiarenie sa najrýchlejšie šíri:

A
B
C
D

A: vo vákuu

B: v plyne

C: vo vzduchu

D: vo vode

Úloha č. 6

Vypočítaj. Do vane sme napustili 90 kg vody s teplotou 60 °C. Koľko tepla odovzdala voda okoliu ak sa ochladila na teplotu 30 °C ? c vody je 4200 J/kg.°C

A
B
C
D

A: 22 680 000 °C

B: 22 680 000 J

C: 11 340 000 J

D: 11 340 000 °C


Úloha č. 7

Príčinou vzniku vetra je:

A
B
C
D

A: rozdiel tlaku vzduchu na dvoch miestach

B: vysoká vlhkosť vzduchu

C: prudké ochladenie

D: náhle oteplenie

Úloha č. 8

V chladiacom okruhu mrazničky prúdi kvapalina, ktorá mení svoje skupenstvo striedavo z kvapalného na plynné a z plynného na kvapalné. Ku ktorej zmene skupenstva dochádza pri ochladzovaní vnútorného priestoru mrazničky, kedy táto látka odoberá teplo zo svojho okolia?

A
B
C
D

A: sublimácia

B: evaporácia

C: vyparovanie

D: kondenzácia