Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: hardvér

B: ani jedno

C: softvér

D: neviem

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Windows Media Player

B: Program Tento počítač

C: Prieskumník

D: Internet Explorer

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: musí sa to naprogramovať

B: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: nedá sa

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: obrázok

B: prezentácia

C: textový súbor

D: video

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Symbian

B: FreeBSD

C: Madriva

D: Ubuntu

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Android

B: Linux

C: Windows

D: MacX


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: grafický

B: zvukový

C: textový

D: video

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: najmenšia jednotka záznamu informácie

B: základná jednotka informácie

C: názov počítača

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Jobs

B: Steve Wozniak

C: Bill Gates

D: Mark Zuckerberg


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows XP

B: Windows 95

C: Windows ME

D: Windows 2000