Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: softvér

B: ani jedno

C: neviem

D: hardvér

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Prieskumník

B: Internet Explorer

C: Windows Media Player

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: nedá sa

B: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: musí sa to naprogramovať


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: prezentácia

B: textový súbor

C: obrázok

D: video

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Ubuntu

B: FreeBSD

C: Madriva

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: MacX

B: Android

C: Linux

D: Windows


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: video

B: grafický

C: textový

D: zvukový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: najmenšia jednotka záznamu informácie

B: názov počítača

C: položka, ktorá obsahuje adresáre

D: základná jednotka informácie

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Bill Gates

B: Steve Wozniak

C: Steve Jobs

D: Mark Zuckerberg


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows ME

B: Windows 2000

C: Windows XP

D: Windows 95