Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: neviem

B: softvér

C: ani jedno

D: hardvér

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Windows Media Player

B: Internet Explorer

C: Prieskumník

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: nedá sa

B: musí sa to naprogramovať

C: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: prezentácia

B: textový súbor

C: video

D: obrázok

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Madriva

B: FreeBSD

C: Ubuntu

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Android

B: Windows

C: MacX

D: Linux


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: zvukový

B: textový

C: grafický

D: video

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: základná jednotka informácie

B: položka, ktorá obsahuje adresáre

C: najmenšia jednotka záznamu informácie

D: názov počítača

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Jobs

B: Mark Zuckerberg

C: Bill Gates

D: Steve Wozniak


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 95

B: Windows ME

C: Windows 2000

D: Windows XP