Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: hardvér

B: neviem

C: softvér

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Prieskumník

B: Internet Explorer

C: Windows Media Player

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: nedá sa

B: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: musí sa to naprogramovať

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: video

B: textový súbor

C: prezentácia

D: obrázok

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Ubuntu

B: Symbian

C: Madriva

D: FreeBSD

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Windows

B: Linux

C: MacX

D: Android


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: video

B: textový

C: zvukový

D: grafický

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: najmenšia jednotka záznamu informácie

B: základná jednotka informácie

C: názov počítača

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Jobs

B: Mark Zuckerberg

C: Steve Wozniak

D: Bill Gates


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 2000

B: Windows XP

C: Windows 95

D: Windows ME