Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: hardvér

B: neviem

C: softvér

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Windows Media Player

B: Program Tento počítač

C: Prieskumník

D: Internet Explorer

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

B: musí sa to naprogramovať

C: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: nedá sa


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: prezentácia

B: obrázok

C: textový súbor

D: video

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: FreeBSD

B: Ubuntu

C: Madriva

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Windows

B: MacX

C: Linux

D: Android


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: zvukový

B: textový

C: video

D: grafický

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: základná jednotka informácie

B: najmenšia jednotka záznamu informácie

C: názov počítača

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Wozniak

B: Mark Zuckerberg

C: Bill Gates

D: Steve Jobs


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 95

B: Windows 2000

C: Windows ME

D: Windows XP