Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: neviem

B: softvér

C: hardvér

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Windows Media Player

B: Program Tento počítač

C: Prieskumník

D: Internet Explorer

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

B: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: nedá sa

D: musí sa to naprogramovať


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: textový súbor

B: prezentácia

C: video

D: obrázok

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Symbian

B: Madriva

C: Ubuntu

D: FreeBSD

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Windows

B: Android

C: MacX

D: Linux


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: textový

B: video

C: zvukový

D: grafický

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: položka, ktorá obsahuje adresáre

B: najmenšia jednotka záznamu informácie

C: názov počítača

D: základná jednotka informácie

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Mark Zuckerberg

B: Bill Gates

C: Steve Jobs

D: Steve Wozniak


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows 95

B: Windows XP

C: Windows 2000

D: Windows ME