Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: ani jedno

B: hardvér

C: neviem

D: softvér

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Prieskumník

B: Internet Explorer

C: Windows Media Player

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

B: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

C: musí sa to naprogramovať

D: nedá sa


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: video

B: prezentácia

C: textový súbor

D: obrázok

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Ubuntu

B: FreeBSD

C: Madriva

D: Symbian

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Android

B: MacX

C: Windows

D: Linux


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: textový

B: grafický

C: zvukový

D: video

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: najmenšia jednotka záznamu informácie

B: názov počítača

C: základná jednotka informácie

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Jobs

B: Mark Zuckerberg

C: Bill Gates

D: Steve Wozniak


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows ME

B: Windows XP

C: Windows 2000

D: Windows 95