Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: softvér

B: neviem

C: hardvér

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Prieskumník

B: Windows Media Player

C: Internet Explorer

D: Program Tento počítač

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: musí sa to naprogramovať

B: nedá sa

C: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

D: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: obrázok

B: prezentácia

C: video

D: textový súbor

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: FreeBSD

B: Symbian

C: Ubuntu

D: Madriva

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: MacX

B: Windows

C: Linux

D: Android


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: zvukový

B: video

C: grafický

D: textový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: názov počítača

B: základná jednotka informácie

C: najmenšia jednotka záznamu informácie

D: položka, ktorá obsahuje adresáre

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Steve Wozniak

B: Mark Zuckerberg

C: Bill Gates

D: Steve Jobs


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows XP

B: Windows ME

C: Windows 95

D: Windows 2000