Úloha č. 1

Operačný systém zaraďujeme medzi:

A
B
C
D

A: softvér

B: hardvér

C: neviem

D: ani jedno

Úloha č. 2

Ako sa nazýva program, ktorý sa spustí po dvojitom kliknutí na ikonu "Tento počítač"

A
B
C
D

A: Program Tento počítač

B: Internet Explorer

C: Windows Media Player

D: Prieskumník

Úloha č. 3

Ako vytvorím nový priečinok?

A
B
C
D

A: ľavým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok

B: nedá sa

C: musí sa to naprogramovať

D: pravým tlačidlom myši z ponuky vyberieme Nový / Priečinok


Úloha č. 4

Akého typu je súbor: stuzkova.ppt

A
B
C
D

A: obrázok

B: video

C: prezentácia

D: textový súbor

Úloha č. 5

Ktorý operačný systém je pre mobilné telefóny:

A
B
C
D

A: Ubuntu

B: Symbian

C: Madriva

D: FreeBSD

Úloha č. 6

Operačný systém od firmy Google je

A
B
C
D

A: Windows

B: MacX

C: Linux

D: Android


Úloha č. 7

Prípona súboru ".gif" je typ:

A
B
C
D

A: textový

B: video

C: grafický

D: zvukový

Úloha č. 8

Čo je súbor?

A
B
C
D

A: položka, ktorá obsahuje adresáre

B: základná jednotka informácie

C: názov počítača

D: najmenšia jednotka záznamu informácie

Úloha č. 9

Firma MICROSOFT je spojená:

A
B
C
D

A: Bill Gates

B: Steve Wozniak

C: Mark Zuckerberg

D: Steve Jobs


Úloha č. 10

Ktorý operačný systém vo Windows línii ako posledný natívne podporoval MS-DOS?

A
B
C
D

A: Windows ME

B: Windows XP

C: Windows 2000

D: Windows 95