Úloha č. 1

Na prídavné mená sa pýtame:

A
B
C
D

A: aká, ako, aké

B: aká , aký , ale

C: kto? čo?

D: aký, aká, aké

Úloha č. 2

Zámená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: osobné a prisvojovanie zámená

B: osobné základné a osobné privlastňovacie

C: osobnostné a a privlastňovacie zámená

D: základné a prisvojovacie zámená

Úloha č. 3

Podstatné mená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: Všetky mená a osobné mená

B: prítomné a neprítomné podstatné mená

C: Základné podstatné mená a vlastné mená

D: Všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená


Úloha č. 4

Ohybné slovné druhy sú:

A
B
C
D

A: zámená, čísla, slovesá, prídavné mená, podstatné mená

B: slová, zámená, číslovky, prídavné mená, podstatné mená

C: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá

D: podstatné mená, pridané mená, zámená, číslovky, slovesá

Úloha č. 5

Rod, číslo, pád sú:

A
B
C
D

A: grafické kategórie

B: grafitické kategórie

C: gramatické kategórie

D: gramblické kategórie

Úloha č. 6

Podstatné mená a prídavné mená sa zhodujú:

A
B
C
D

A: nominatíve singuláru

B: v N,G, D, A, L, I

C: v rode, čísle a páde

D: v rode, čísle a nominatíve


Úloha č. 7

Množné číslo slovného spojenia malý Janko je:

A
B
C
D

A: malý Jankovia

B: malí jankovia

C: malí Jankovia

D: malým Jankom

Úloha č. 8

Detským srdiečkam ....... je v páde:

A
B
C
D

A: L

B: I

C: D

D: A

Úloha č. 9

O múdrom zajkovi - gramatické kategórie sú:

A
B
C
D

A: muž. rod, sing., L

B: muž. rod, pl, L

C: str. rod, sing., L

D: muž. rod, sing., D


Úloha č. 10

Ktoré slová sú len v ženskom rode?

A
B
C
D

A: dievča, sláva, slama, tichá, tá, malá, skala

B: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, málo, skala

C: slaná, sloníča, dievčina, slama, tichá, malá, skala

D: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, malá, skala

Úloha č. 11

V ktorých pádoch podstatných mien sa píše koncovka - i ?

A
B
C
D

A: D, L, I

B: N, D, L

C: N, L, I

D: D, A, I

Úloha č. 12

Ktoré slová sú správne napísané?

A
B
C
D

A: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíry

B: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri

C: malým chlapcom, veselý kamaráti, o novom klavíri

D: malím chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri


Úloha č. 13

Osobné privlastňovacie zámená sú:

A
B
C
D

A: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, váš,

B: môj, ty, jeho, jej, ich, náš, váš

C: môj, tvoj, jeho, jej, ich, nás, váš

D: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, vás

Úloha č. 14

V datíve sú napísané slová:

A
B
C
D

A: dedka, kamarátke, tichý, ich, malému

B: dedkovi, kamarátke, tichý, jemu, jej

C: dedkovi, kamarátke, tichému, jemu, jej

D: auto, doma, kamarátke, tichému, jeho, ja

Úloha č. 15

Podstatné mená sú:

A
B
C
D

A: dom, noc, voda, stan, dieťa,

B: detský, dom, von, voda, stan

C: doma, noc, voda, stanovať,, dieťa

D: dom, noc, vodný, stan, sto


Úloha č. 16

Správne napísané sú:

A
B
C
D

A: o starčekovi, s mojim strýkom, takými hrami

B: o starčekovi, s mojím strýkom, takými hrami

C: o starčekovy , s mojím strýkom, takými hrami

D: o starčekovi, s mojím strýkom, takýmy hramy

Úloha č. 17

A, pl, žen. rod je slovné spojenie:

A
B
C
D

A: o veľkých vázach

B: veľké vázi

C: veľké vázy

D: veľkú vázu

Úloha č. 18

muž. rod, sing, , L ..... sú gramatické kategórie slova:

A
B
C
D

A: o novej topánke

B: o hlbokom kanáli

C: o starom aute

D: o krátkych sukniach


Úloha č. 19

Ono zaliezlo pod posteľ. Veta upravená bez zámena je:

A
B
C
D

A: Ono vyskočilo pod posteľ.

B: Mačka zaliezlo pod posteľ.

C: Mača zaliezlo pod posteľ.

D: Ono zaliezlo pod stôl.

Úloha č. 20

Podsatné mená, prídavné mená, zámená ohýbame, teda ich :

A
B
C
D

A: skloňujeme

B: časujeme

C: otáčame

D: skláňame