Úloha č. 1

Na prídavné mená sa pýtame:

A
B
C
D

A: aká , aký , ale

B: aká, ako, aké

C: aký, aká, aké

D: kto? čo?

Úloha č. 2

Zámená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: osobné základné a osobné privlastňovacie

B: základné a prisvojovacie zámená

C: osobné a prisvojovanie zámená

D: osobnostné a a privlastňovacie zámená

Úloha č. 3

Podstatné mená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: Všetky mená a osobné mená

B: Všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená

C: prítomné a neprítomné podstatné mená

D: Základné podstatné mená a vlastné mená


Úloha č. 4

Ohybné slovné druhy sú:

A
B
C
D

A: slová, zámená, číslovky, prídavné mená, podstatné mená

B: zámená, čísla, slovesá, prídavné mená, podstatné mená

C: podstatné mená, pridané mená, zámená, číslovky, slovesá

D: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá

Úloha č. 5

Rod, číslo, pád sú:

A
B
C
D

A: gramblické kategórie

B: grafitické kategórie

C: gramatické kategórie

D: grafické kategórie

Úloha č. 6

Podstatné mená a prídavné mená sa zhodujú:

A
B
C
D

A: v rode, čísle a nominatíve

B: v rode, čísle a páde

C: v N,G, D, A, L, I

D: nominatíve singuláru


Úloha č. 7

Množné číslo slovného spojenia malý Janko je:

A
B
C
D

A: malý Jankovia

B: malí Jankovia

C: malým Jankom

D: malí jankovia

Úloha č. 8

Detským srdiečkam ....... je v páde:

A
B
C
D

A: D

B: L

C: I

D: A

Úloha č. 9

O múdrom zajkovi - gramatické kategórie sú:

A
B
C
D

A: muž. rod, pl, L

B: muž. rod, sing., D

C: muž. rod, sing., L

D: str. rod, sing., L


Úloha č. 10

Ktoré slová sú len v ženskom rode?

A
B
C
D

A: slaná, sloníča, dievčina, slama, tichá, malá, skala

B: dievča, sláva, slama, tichá, tá, malá, skala

C: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, málo, skala

D: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, malá, skala

Úloha č. 11

V ktorých pádoch podstatných mien sa píše koncovka - i ?

A
B
C
D

A: D, L, I

B: D, A, I

C: N, D, L

D: N, L, I

Úloha č. 12

Ktoré slová sú správne napísané?

A
B
C
D

A: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri

B: malím chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri

C: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíry

D: malým chlapcom, veselý kamaráti, o novom klavíri


Úloha č. 13

Osobné privlastňovacie zámená sú:

A
B
C
D

A: môj, ty, jeho, jej, ich, náš, váš

B: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, vás

C: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, váš,

D: môj, tvoj, jeho, jej, ich, nás, váš

Úloha č. 14

V datíve sú napísané slová:

A
B
C
D

A: auto, doma, kamarátke, tichému, jeho, ja

B: dedka, kamarátke, tichý, ich, malému

C: dedkovi, kamarátke, tichému, jemu, jej

D: dedkovi, kamarátke, tichý, jemu, jej

Úloha č. 15

Podstatné mená sú:

A
B
C
D

A: dom, noc, voda, stan, dieťa,

B: detský, dom, von, voda, stan

C: doma, noc, voda, stanovať,, dieťa

D: dom, noc, vodný, stan, sto


Úloha č. 16

Správne napísané sú:

A
B
C
D

A: o starčekovi, s mojím strýkom, takými hrami

B: o starčekovi, s mojim strýkom, takými hrami

C: o starčekovy , s mojím strýkom, takými hrami

D: o starčekovi, s mojím strýkom, takýmy hramy

Úloha č. 17

A, pl, žen. rod je slovné spojenie:

A
B
C
D

A: veľkú vázu

B: o veľkých vázach

C: veľké vázy

D: veľké vázi

Úloha č. 18

muž. rod, sing, , L ..... sú gramatické kategórie slova:

A
B
C
D

A: o krátkych sukniach

B: o hlbokom kanáli

C: o novej topánke

D: o starom aute


Úloha č. 19

Ono zaliezlo pod posteľ. Veta upravená bez zámena je:

A
B
C
D

A: Ono vyskočilo pod posteľ.

B: Ono zaliezlo pod stôl.

C: Mačka zaliezlo pod posteľ.

D: Mača zaliezlo pod posteľ.

Úloha č. 20

Podsatné mená, prídavné mená, zámená ohýbame, teda ich :

A
B
C
D

A: skláňame

B: skloňujeme

C: časujeme

D: otáčame