Úloha č. 1

V akom roku bola škola dokončená a odovzdaná do užívania?

A
B
C
D

A: 1.november 1963

B: 1. august 1968

C: 1.február 1952

D: 3.júl 1987

Úloha č. 2

Koľko rokov bol riaditeľom Albert Zachar?

A
B
C
D

A: 5

B: 8

C: 6

D: 2

Úloha č. 3

Ako sa volal úspešný známy absolvent ktorý je moderátorom?

A
B
C
D

A: Martin Mička

B: Gregor Mareš

C: Filip Bureš

D: Igor Rataj


Úloha č. 4

Koľko žiakov za rok 1956/1957 bolo v triede 4.A?

A
B
C
D

A: 33

B: 19

C: 28

D: 25

Úloha č. 5

Od ktorého roku je riaditeľkou Mgr. Monika Dudinská

A
B
C
D

A: 2015

B: 2019

C: 2018

D: 1999