Úloha č. 1

V akom roku bola škola dokončená a odovzdaná do užívania?

A
B
C
D

A: 1.november 1963

B: 3.júl 1987

C: 1.február 1952

D: 1. august 1968

Úloha č. 2

Koľko rokov bol riaditeľom Albert Zachar?

A
B
C
D

A: 8

B: 2

C: 6

D: 5

Úloha č. 3

Ako sa volal úspešný známy absolvent ktorý je moderátorom?

A
B
C
D

A: Igor Rataj

B: Gregor Mareš

C: Martin Mička

D: Filip Bureš


Úloha č. 4

Koľko žiakov za rok 1956/1957 bolo v triede 4.A?

A
B
C
D

A: 19

B: 33

C: 25

D: 28

Úloha č. 5

Od ktorého roku je riaditeľkou Mgr. Monika Dudinská

A
B
C
D

A: 1999

B: 2015

C: 2018

D: 2019