Úloha č. 1 (variant 1)

Koľko riešení má rovnica $|2-x| = 3$?

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 0

D: 1

Úloha č. 2 (variant 1)

Koľko riešení má rovnica $|x-5| + 5 = 5$?

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 0

D: 1

Úloha č. 3 (variant 1)

Súčet všetkých riešení rovnice $|x+2| = 5$ je:

A
B
C
D

A: -10

B: -4

C: 10

D: 4


Úloha č. 4 (variant 1)

Súčet všetkých riešení rovnice $|x+3| = |x-5|$ je:

A
B
C
D

A: 2

B: -2

C: 1

D: 4

Úloha č. 5 (variant 1)

Aritmetický priemer riešení rovnice $|2x-4| = x+1$ je:

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: 9

D: 5

Úloha č. 6 (variant 1)

Rovnica $|x+3| + x = 1$ má:

A
B
C
D

A: dve riešenia

B: žiadne riešenie

C: jedno riešenie, a to záporné

D: jedno riešenie, a to kladné


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčet riešení rovnice $|2x+1| - |x-2| + 2x = 5$ je:

A
B
C
D

A: -0,5

B: 1,2

C: 2

D: 0,66

Úloha č. 8 (variant 1)

Riešením nerovnice $|x-1| < 2$ je interval:

A
B
C
D

A: (-3,1)

B: (-1,3)

C: (-∞,-1> ∪ <3,∞)

D: (-∞,-1) ∪ (3,∞)

Úloha č. 1 (variant 2)

Koľko riešení má rovnica $|5-x| = -5$?

A
B
C
D

A: 1

B: 0

C: 3

D: 2

Úloha č. 2 (variant 2)

Koľko riešení má rovnica $|x+1| - 1 = 1$?

A
B
C
D

A: 1

B: 0

C: 2

D: 3

Úloha č. 3 (variant 2)

Súčet všetkých riešení rovnice $|x+2| = 3$ je:

A
B
C
D

A: -6

B: -4

C: 6

D: 4


Úloha č. 4 (variant 2)

Súčet všetkých riešení rovnice $|x-1| = |x+7|$ je:

A
B
C
D

A: 6

B: -6

C: -3

D: 4

Úloha č. 5 (variant 2)

Aritmetický priemer riešení rovnice $|3x-2| = x+2$ je:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 0

Úloha č. 6 (variant 2)

Rovnica $|x-2| + x = 4$ má:

A
B
C
D

A: jedno riešenie, a to záporné

B: žiadne riešenie

C: jedno riešenie, a to kladné

D: dve riešenia


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčet riešení rovnice $|3x-1| - |x+3| + x = 4$ je:

A
B
C
D

A: 2

B: 0,66

C: 0,5

D: 2,66

Úloha č. 8 (variant 2)

Riešením nerovnice $|x-3| \leq 4$ je interval:

A
B
C
D

A: (-∞,-1> ∪ <7,∞)

B: <-7,1>

C: <-1,7>

D: (-∞,-1) ∪ (7,∞)