Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: i, í, ý

B: i, i, y

C: i, i, i

D: Nič

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 67

B: 4

C: 9

D: 100

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 0


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Varí

B: Letí

C: Je

D: Upratuje

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Afrika

B: Antarktída

C: Austrália

D: Ázia

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 678 900

B: 67 900

C: 150 780

D: 150 990