Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: Nič

B: i, í, ý

C: i, i, i

D: i, i, y

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 4

B: 9

C: 100

D: 67

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 0


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Varí

B: Upratuje

C: Je

D: Letí

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Ázia

B: Afrika

C: Austrália

D: Antarktída

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 150 780

B: 150 990

C: 678 900

D: 67 900