Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: i, í, ý

B: Nič

C: i, i, i

D: i, i, y

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 100

B: 4

C: 9

D: 67

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 0

B: 2

C: 4

D: 3


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Je

B: Varí

C: Letí

D: Upratuje

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Austrália

B: Antarktída

C: Ázia

D: Afrika

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 150 990

B: 150 780

C: 67 900

D: 678 900