Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: i, i, y

B: Nič

C: i, i, i

D: i, í, ý

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 100

B: 9

C: 67

D: 4

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 0

D: 2


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Upratuje

B: Varí

C: Letí

D: Je

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Antarktída

B: Ázia

C: Afrika

D: Austrália

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 67 900

B: 150 990

C: 678 900

D: 150 780