Úloha č. 1

Hlavné mesto Slovenská.

A
B
C
D

A: Vranov nad Toľou

B: Bratislava

C: Česko

D: Praha

Úloha č. 2

Hlavné mesto Česka

A
B
C
D

A: Vranov nad Topľou

B: Bratislava

C: Praha

D: Česko

Úloha č. 3

Ako delíme stromy

A
B
C
D

A: Listnaté ,Ihličnaté

B: Stromy a ihličie

C: List, Uhlie

D: Strom, Hruška


Úloha č. 4

Čo je atóm ⚛

A
B
C
D

A: Vymedzovanie

B: Hrdlo

C: Látka

D: Rozhovor