Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = -x^3 - x^2$ ?

A
B
C
D

A: (-∞,0)

B: R

C: R - {0}

D: (0,∞)

Úloha č. 2 (variant 1)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{1}{x^2}$ ?

A
B
C
D

A: (0,∞)

B: R

C: R - {0}

D: (1,∞)

Úloha č. 3 (variant 1)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{8x}{\sqrt{x-3}}$ ?

A
B
C
D

A: R - {3}

B: (3,∞)

C: <3,∞)

D: (-∞,3)


Úloha č. 4 (variant 1)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{\sqrt{(x+1)^2}}{x}$ ?

A
B
C
D

A: (0,∞)

B: R - {0}

C: (-∞,0)

D: R - {-1}

Úloha č. 1 (variant 2)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = -\frac{7}{x^3}$ ?

A
B
C
D

A: (-∞,0)

B: R - {0}

C: (0,∞)

D: R

Úloha č. 2 (variant 2)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{x+3}{2}$ ?

A
B
C
D

A: R - {-3}

B: R

C: (0,∞)

D: R - {2}

Úloha č. 3 (variant 2)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{\sqrt{x^2}}{x+1}$ ?

A
B
C
D

A: R - {1}

B: R - {-1}

C: (0,∞)

D: R - {0}


Úloha č. 4 (variant 2)

Aký je definičný obor funkcie $f: y = \frac{x^2}{\sqrt{x+1}}$ ?

A
B
C
D

A: R - {0}

B: (-1,∞)

C: (0,∞)

D: <-1,∞)