Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: fotografie, obrazy

C: obrazy, sochy

D: preparované zvieratá, fotografie zvierat

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: písomný prameň

C: hmotný prameň

D: obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet vystavený v múzeu

B: predmet v súkromných zbierkach

C: predmet v archíve

D: premet uložený v sklade múzea


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: hmotné pramene

C: obrazové aj hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: anglického

B: latinského

C: fínskeho

D: gréckeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národné

B: regionálne, miestne

C: národopisné

D: religiózne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v archívoch

B: v múzeu

C: v skrini

D: v koši

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: písomné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: depozitár

C: archív

D: skanzen


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: divadlách

B: knižniciach

C: školách

D: múzeách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: agronómovia

C: archivári

D: astrológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 17.storočí

B: v 18.storočí

C: v 19.storočí

D: v 20.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: obrazové

B: písomné

C: písomné aj hmotné

D: hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: áno, špeciálny druh

B: iba tie zariadené nábytkom

C: nie, nie sú

D: iba zrúcaniny

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto konzervuje pamiatky

B: vedúci reštaurácie

C: kto vypcháva zvieratá

D: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum o živote našich predkov

B: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

C: múzeum pod holým nebom

D: múzeum skamenelín

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové a hmotné pramene

B: písomné pramene

C: obrazové pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: explózie

B: expozície

C: exponáty

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: klinové

C: hlaholika

D: cyrilika