Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: preparované zvieratá, fotografie zvierat

C: fotografie, obrazy

D: obrazy, sochy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: obrazový prameň

B: písomný prameň

C: hmotný prameň

D: hmotný aj obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: premet uložený v sklade múzea

B: predmet v archíve

C: predmet vystavený v múzeu

D: predmet v súkromných zbierkach


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové aj hmotné pramene

B: hmotné pramene

C: písomné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: latinského

B: gréckeho

C: fínskeho

D: anglického

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národopisné

B: národné

C: religiózne

D: regionálne, miestne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v skrini

B: v múzeu

C: v archívoch

D: v koši

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: písomné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: skanzen

B: archív

C: expozícia

D: depozitár


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: školách

B: divadlách

C: knižniciach

D: múzeách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: astrológovia

B: archivári

C: agronómovia

D: archeológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 17.storočí

B: v 18.storočí

C: v 19.storočí

D: v 20.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: hmotné

B: písomné

C: písomné aj hmotné

D: obrazové

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: áno, špeciálny druh

B: iba zrúcaniny

C: iba tie zariadené nábytkom

D: nie, nie sú

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto konzervuje pamiatky

B: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

C: kto vypcháva zvieratá

D: vedúci reštaurácie


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum pod holým nebom

B: múzeum skamenelín

C: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

D: múzeum o živote našich predkov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: obrazové a hmotné pramene

C: písomné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: expozície

C: explózie

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: klinové

C: hlaholika

D: hieroglyfy