Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: preparované zvieratá, fotografie zvierat

B: obrazy, sochy

C: fotografie, obrazy

D: zbrane, pracovné nástroje

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: písomný prameň

C: hmotný prameň

D: obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v súkromných zbierkach

B: premet uložený v sklade múzea

C: predmet v archíve

D: predmet vystavený v múzeu


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: obrazové aj hmotné pramene

C: písomné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: latinského

B: anglického

C: fínskeho

D: gréckeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národné

B: religiózne

C: národopisné

D: regionálne, miestne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v múzeu

B: v skrini

C: v archívoch

D: v koši

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: hmotné pramene

C: písomné pramene

D: písomné aj obrazové pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: skanzen

B: archív

C: depozitár

D: expozícia


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: školách

B: múzeách

C: knižniciach

D: divadlách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archivári

B: astrológovia

C: archeológovia

D: agronómovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 20.storočí

B: v 17.storočí

C: v 18.storočí

D: v 19.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: obrazové

B: písomné aj hmotné

C: písomné

D: hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba tie zariadené nábytkom

B: iba zrúcaniny

C: nie, nie sú

D: áno, špeciálny druh

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

B: kto konzervuje pamiatky

C: vedúci reštaurácie

D: kto vypcháva zvieratá


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum o živote našich predkov

B: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

C: múzeum skamenelín

D: múzeum pod holým nebom

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: obrazové a hmotné pramene

C: písomné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explanáty

C: explózie

D: expozície


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hieroglyfy

C: klinové

D: hlaholika