Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: fotografie, obrazy

C: preparované zvieratá, fotografie zvierat

D: obrazy, sochy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný prameň

B: obrazový prameň

C: písomný prameň

D: hmotný aj obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v súkromných zbierkach

B: predmet vystavený v múzeu

C: premet uložený v sklade múzea

D: predmet v archíve


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: písomné pramene

C: obrazové pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: gréckeho

B: anglického

C: latinského

D: fínskeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: religiózne

B: regionálne, miestne

C: národné

D: národopisné


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v koši

B: v archívoch

C: v múzeu

D: v skrini

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: obrazové pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: archív

B: skanzen

C: depozitár

D: expozícia


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: knižniciach

B: školách

C: múzeách

D: divadlách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: astrológovia

B: agronómovia

C: archivári

D: archeológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 17.storočí

B: v 20.storočí

C: v 19.storočí

D: v 18.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: písomné

B: hmotné

C: písomné aj hmotné

D: obrazové

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba tie zariadené nábytkom

B: nie, nie sú

C: iba zrúcaniny

D: áno, špeciálny druh

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto vypcháva zvieratá

B: kto konzervuje pamiatky

C: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

D: vedúci reštaurácie


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum o živote našich predkov

B: múzeum skamenelín

C: múzeum pod holým nebom

D: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové a hmotné pramene

B: obrazové pramene

C: hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: expozície

B: exponáty

C: explózie

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: klinové

B: hieroglyfy

C: cyrilika

D: hlaholika