Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: zbrane, pracovné nástroje

B: obrazy, sochy

C: preparované zvieratá, fotografie zvierat

D: fotografie, obrazy

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: hmotný prameň

C: písomný prameň

D: obrazový prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet vystavený v múzeu

B: premet uložený v sklade múzea

C: predmet v archíve

D: predmet v súkromných zbierkach


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové aj hmotné pramene

B: písomné pramene

C: obrazové pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: anglického

B: latinského

C: fínskeho

D: gréckeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národné

B: regionálne, miestne

C: religiózne

D: národopisné


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v skrini

B: v koši

C: v múzeu

D: v archívoch

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: hmotné pramene

C: písomné aj obrazové pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: depozitár

C: archív

D: skanzen


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: múzeách

B: knižniciach

C: školách

D: divadlách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: agronómovia

B: archivári

C: astrológovia

D: archeológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 19.storočí

B: v 18.storočí

C: v 20.storočí

D: v 17.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: písomné

B: obrazové

C: písomné aj hmotné

D: hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba tie zariadené nábytkom

B: iba zrúcaniny

C: áno, špeciálny druh

D: nie, nie sú

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto vypcháva zvieratá

B: vedúci reštaurácie

C: kto konzervuje pamiatky

D: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum skamenelín

B: múzeum o živote našich predkov

C: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

D: múzeum pod holým nebom

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné pramene

C: hmotné pramene

D: obrazové a hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: explózie

B: expozície

C: exponáty

D: explanáty


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: hlaholika

C: cyrilika

D: klinové