Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: obrazy, sochy

B: fotografie, obrazy

C: preparované zvieratá, fotografie zvierat

D: zbrane, pracovné nástroje

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: obrazový prameň

C: písomný prameň

D: hmotný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet v archíve

B: predmet v súkromných zbierkach

C: premet uložený v sklade múzea

D: predmet vystavený v múzeu


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: obrazové pramene

C: písomné pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: gréckeho

B: anglického

C: fínskeho

D: latinského

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: religiózne

B: regionálne, miestne

C: národopisné

D: národné


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v koši

B: v skrini

C: v múzeu

D: v archívoch

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: skanzen

C: depozitár

D: archív


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: divadlách

B: školách

C: múzeách

D: knižniciach

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archeológovia

B: astrológovia

C: archivári

D: agronómovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 20.storočí

B: v 19.storočí

C: v 17.storočí

D: v 18.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: hmotné

B: písomné aj hmotné

C: obrazové

D: písomné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba tie zariadené nábytkom

B: nie, nie sú

C: áno, špeciálny druh

D: iba zrúcaniny

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto konzervuje pamiatky

B: kto vypcháva zvieratá

C: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

D: vedúci reštaurácie


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

B: múzeum pod holým nebom

C: múzeum skamenelín

D: múzeum o živote našich predkov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: obrazové a hmotné pramene

C: písomné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: explózie

B: exponáty

C: explanáty

D: expozície


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hieroglyfy

C: hlaholika

D: klinové