Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: preparované zvieratá, fotografie zvierat

B: obrazy, sochy

C: fotografie, obrazy

D: zbrane, pracovné nástroje

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: obrazový prameň

B: hmotný aj obrazový prameň

C: hmotný prameň

D: písomný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: predmet vystavený v múzeu

B: predmet v súkromných zbierkach

C: predmet v archíve

D: premet uložený v sklade múzea


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: písomné pramene

C: obrazové aj hmotné pramene

D: obrazové pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: anglického

B: latinského

C: gréckeho

D: fínskeho

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: regionálne, miestne

B: národné

C: národopisné

D: religiózne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v archívoch

B: v skrini

C: v múzeu

D: v koši

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: hmotné pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: obrazové pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: skanzen

B: expozícia

C: depozitár

D: archív


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: knižniciach

B: školách

C: múzeách

D: divadlách

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archivári

B: agronómovia

C: archeológovia

D: astrológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 20.storočí

B: v 19.storočí

C: v 18.storočí

D: v 17.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: písomné aj hmotné

B: obrazové

C: písomné

D: hmotné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: iba zrúcaniny

B: iba tie zariadené nábytkom

C: áno, špeciálny druh

D: nie, nie sú

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto vypcháva zvieratá

B: kto konzervuje pamiatky

C: vedúci reštaurácie

D: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum pod holým nebom

B: múzeum skamenelín

C: múzeum o živote našich predkov

D: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: písomné pramene

B: obrazové pramene

C: obrazové a hmotné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explanáty

C: explózie

D: expozície


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: cyrilika

B: hieroglyfy

C: klinové

D: hlaholika