Úloha č. 1

V galériách sa vystavujú:

A
B
C
D

A: preparované zvieratá, fotografie zvierat

B: fotografie, obrazy

C: obrazy, sochy

D: zbrane, pracovné nástroje

Úloha č. 2

Zaraď historickú pamiatku:

A
B
C
D

A: hmotný aj obrazový prameň

B: obrazový prameň

C: písomný prameň

D: hmotný prameň

Úloha č. 3

Čo je to exponát ?

A
B
C
D

A: premet uložený v sklade múzea

B: predmet v súkromných zbierkach

C: predmet v archíve

D: predmet vystavený v múzeu


Úloha č. 4

Historická pamiatka na obrázku patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: hmotné pramene

C: písomné pramene

D: obrazové aj hmotné pramene

Úloha č. 5

Akého pôvodu je slovo múzeum?

A
B
C
D

A: gréckeho

B: latinského

C: fínskeho

D: anglického

Úloha č. 6

Múzeá, ktoré zhromažďujú pramene z jednej oblasti, územia sú:

A
B
C
D

A: národopisné

B: národné

C: religiózne

D: regionálne, miestne


Úloha č. 7

Kde sa uchovávajú písomné pamiatky?

A
B
C
D

A: v múzeu

B: v koši

C: v archívoch

D: v skrini

Úloha č. 8

Prameň na obrázku patrí medzi:

A
B
C
D

A: obrazové pramene

B: písomné aj obrazové pramene

C: písomné pramene

D: hmotné pramene

Úloha č. 9

Sklad, v ktorom sú uložené všetky nevystavené pamiatky múzea je :

A
B
C
D

A: expozícia

B: skanzen

C: archív

D: depozitár


Úloha č. 10

Všetky historické pamiatky sa môžu vystavovať v :

A
B
C
D

A: múzeách

B: školách

C: divadlách

D: knižniciach

Úloha č. 11

Kto vykopáva , vyhľadáva hmotné pamiatky?

A
B
C
D

A: archivári

B: agronómovia

C: astrológovia

D: archeológovia

Úloha č. 12

V ktorom storočí sa narodil W.A.Mozart, ak sa narodil v r. 1756 :

A
B
C
D

A: v 19.storočí

B: v 20.storočí

C: v 17.storočí

D: v 18.storočí


Úloha č. 13

Zaraď predmet medzi historické pamiatky:

A
B
C
D

A: hmotné

B: písomné aj hmotné

C: obrazové

D: písomné

Úloha č. 14

Sú hrady a zámky múzeá ?

A
B
C
D

A: nie, nie sú

B: iba zrúcaniny

C: iba tie zariadené nábytkom

D: áno, špeciálny druh

Úloha č. 15

Reštavrátor je:

A
B
C
D

A: kto vypcháva zvieratá

B: kto opravuje, dopĺňa poškodené časti pamiatok

C: kto konzervuje pamiatky

D: vedúci reštaurácie


Úloha č. 16

Čo je to skanzen?

A
B
C
D

A: múzeum poľnohospodárskych nástrojov

B: múzeum o živote našich predkov

C: múzeum skamenelín

D: múzeum pod holým nebom

Úloha č. 17

Tento prameň patrí medzi :

A
B
C
D

A: obrazové a hmotné pramene

B: obrazové pramene

C: hmotné pramene

D: písomné pramene

Úloha č. 18

Priestory, kde sa vystavujú historické pamiatky sa nazývajú:

A
B
C
D

A: exponáty

B: explanáty

C: expozície

D: explózie


Úloha č. 19

Aké písmo je zachytené na obrázku?

A
B
C
D

A: hieroglyfy

B: cyrilika

C: klinové

D: hlaholika