Úloha č. 1

Správne zapíš nasledujúcu odmocninu: základ odmocniny je 3 a stupeň odmocnenia je 2.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: √3

C: ∛2

D: √2

Úloha č. 2

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 3

C: – 3

D: neexistuje

Úloha č. 3

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: 5

B: – 5

C: ani jedna z uvedených možností

D: neexistuje


Úloha č. 4

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: 120

B: 12

C: ani jedna z uvedených možností

D: 1200

Úloha č. 5

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 100/9

C: 100/81

D: 10/9

Úloha č. 6

Spmäti vypočítaj tretiu odmocninu z 0,064.

A
B
C
D

A: 0,8

B: 0,4

C: 0,04

D: ani jedna z uvedených možností


Úloha č. 7

Vypočítaj

A
B
C
D

A: 294

B: 24

C: ani jedna z uvedených možností

D: 204

Úloha č. 8

Záhradu, ktorá má tvar štvorca chceme oplotiť pletivom, ktoré stojí 3€/m. Záhrada zaberá plochu 2 500 m^2. Koľko bude stáť pletivo?

A
B
C
D

A: 200 €

B: 600 €

C: ani jedna z uvedených možností

D: 50 €

Úloha č. 9

Objem kocky je 216 cm^3, aký je jej povrch? Odpoveď uveďte v cm^2.

A
B
C
D

A: 6

B: 216

C: ani jedna z uvedených možností

D: 36