Úloha č. 1

Správne zapíš nasledujúcu odmocninu: základ odmocniny je 3 a stupeň odmocnenia je 2.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: √3

C: √2

D: ∛2

Úloha č. 2

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: neexistuje

B: – 3

C: ani jedna z uvedených možností

D: 3

Úloha č. 3

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: neexistuje

B: – 5

C: ani jedna z uvedených možností

D: 5


Úloha č. 4

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 120

C: 12

D: 1200

Úloha č. 5

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 10/9

B: ani jedna z uvedených možností

C: 100/81

D: 100/9

Úloha č. 6

Spmäti vypočítaj tretiu odmocninu z 0,064.

A
B
C
D

A: 0,04

B: 0,8

C: ani jedna z uvedených možností

D: 0,4


Úloha č. 7

Vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 204

C: 24

D: 294

Úloha č. 8

Záhradu, ktorá má tvar štvorca chceme oplotiť pletivom, ktoré stojí 3€/m. Záhrada zaberá plochu 2 500 m^2. Koľko bude stáť pletivo?

A
B
C
D

A: 200 €

B: 600 €

C: ani jedna z uvedených možností

D: 50 €

Úloha č. 9

Objem kocky je 216 cm^3, aký je jej povrch? Odpoveď uveďte v cm^2.

A
B
C
D

A: 6

B: 36

C: ani jedna z uvedených možností

D: 216