Úloha č. 1

Vypočítaj 5 + 2 . (-7)=

A
B
C
D

A: 7.7 = 49

B: 7. (-7) = - 49

C: 5 -14 = - 9

D: 5 + 14 = 19

Úloha č. 2

3 . (-2) + 7.(-1)=

A
B
C
D

A: 0

B: -13

C: -1

D: 1

Úloha č. 3

2.(6 -10)+ 12: (-4) =

A
B
C
D

A: 2.(-4)-3= -8 -3 = - 11

B: 2.4 - 3 = 8 - 3 = 5

C: 2.(-4 ) + 3 = - 8 + 3 = -5

D: 2.4 + 3 = 8 + 3 = 11


Úloha č. 4

( 3 . (-3) + 4.3 ) : (-3) =

A
B
C
D

A: 7

B: 1

C: - 1

D: - 7

Úloha č. 5

V ktorom prípade sú správne odstránené zátvorky a vypočítaný výsledok? 7 + (-4) - (-9) =

A
B
C
D

A: 7 - 4 - 9 = - 6

B: 7 - 4 + 9 = 12

C: 7 + 4 + 9 = 6

D: 7 - 4 + 9 = 20

Úloha č. 6

12 : (-6) . ( - 3 ) + ( -5) . 2 =

A
B
C
D

A: - 14

B: -2

C: - 22

D: - 4


Úloha č. 7

Lukáš za úplnú odpoveď získal 4 b, za čiastočne správnu 2 b, za žiadnu alebo nesprávnu stratil 2 b. Koľko bodov získal, ak mal 7 správnych, 2 čiastočné a 11 nesprávnych?

A
B
C
D

A: 10

B: 22

C: 32

D: 14

Úloha č. 8

Nájdi nesprávne vyriešený príklad!

A
B
C
D

A: 8 - (- 4) . 2 = 8 + 8 = 16

B: 3 + (- 9) . 2 = 3 - 18 = - 15

C: - 6 + (- 9) . (-2) = - 6 - 18 = - 24

D: - 10 - (- 9) . (-2) = - 10 - 18 = - 28

Úloha č. 9

Na ktorom poschodí si nastúpil, keď si sa viezol nahor o 3 poschodia, potom nadol o 5 poschodí a vystúpil na - 2. poschodí?

A
B
C
D

A: - 4. poschodí

B: 2. poschodí

C: 6. poschodí

D: nultom poschodí


Úloha č. 10

Nájdi správne vyriešený príklad!

A
B
C
D

A: 36 : (-9) - 42 : 7 = - 4 - 6 = 10

B: 9 - (-5).(-6)= 9 + 30 = 39

C: 15:(-5) - 4 . 4 = -3 -16 = - 19

D: -4 : 2 + (-10):5 = - 2 + 2 = 0