Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 49 písmen

B: 64 písmen

C: 45 písmen

D: 46 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: auto, autoportrét, automat

B: automat, autoportrét, auto

C: auto, automat, autoportrét

D: autoportrét, auto, automat

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: mama, manžel, maskot

B: skrinka, srnka, straka

C: babka, brada, brzda

D: straka, skrinka, srnka


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: dz

B: é

C: e

D: dž

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: r

B: š

C: ŕ

D: t

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ä, ň, ô

B: ô, ŕ, ĺ

C: ia, ie, iu

D: ch, dz, dž