Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 64 písmen

B: 46 písmen

C: 45 písmen

D: 49 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: automat, autoportrét, auto

B: auto, autoportrét, automat

C: auto, automat, autoportrét

D: autoportrét, auto, automat

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: skrinka, srnka, straka

B: mama, manžel, maskot

C: straka, skrinka, srnka

D: babka, brada, brzda


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: dz

B: dž

C: e

D: é

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: š

B: r

C: ŕ

D: t

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ia, ie, iu

B: ô, ŕ, ĺ

C: ch, dz, dž

D: ä, ň, ô