Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 45 písmen

B: 49 písmen

C: 46 písmen

D: 64 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: autoportrét, auto, automat

B: auto, autoportrét, automat

C: automat, autoportrét, auto

D: auto, automat, autoportrét

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: skrinka, srnka, straka

B: babka, brada, brzda

C: straka, skrinka, srnka

D: mama, manžel, maskot


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: e

B: dz

C: é

D: dž

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: š

B: r

C: ŕ

D: t

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ô, ŕ, ĺ

B: ch, dz, dž

C: ä, ň, ô

D: ia, ie, iu