Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 49 písmen

B: 46 písmen

C: 64 písmen

D: 45 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: auto, automat, autoportrét

B: autoportrét, auto, automat

C: auto, autoportrét, automat

D: automat, autoportrét, auto

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: babka, brada, brzda

B: mama, manžel, maskot

C: skrinka, srnka, straka

D: straka, skrinka, srnka


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: e

B: é

C: dž

D: dz

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: ŕ

B: š

C: r

D: t

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ä, ň, ô

B: ô, ŕ, ĺ

C: ch, dz, dž

D: ia, ie, iu