Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: strmienkový

B: sval srdca

C: krajčírsky

D: lichobežníkový

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sedací

B: stehnový

C: priamy sval

D: lichobežníkový

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: sedací

B: lichobežníkový

C: stehnový

D: krajčírsky


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: mimické svaly

B: sedacie

C: povrchové

D: žuvacie

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

B: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

C: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

D: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: medzirebrové svaly

B: brušné svaly

C: prsné svaly

D: priamy sval brucha


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

B: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

C: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

D: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: pevnosť

B: silu

C: nadváhu

D: ohybnosť

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: po cvičení spíme

B: cvičíme

C: sa pozeráme na videá o cvičení

D: si dáme proteinovú tyčinku


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: tuniak, slanina, syr, kapusta

B: mäso, vajcia, červená repa, horalka

C: mlieko, chlieb, rožky, voda

D: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky