Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sval srdca

B: lichobežníkový

C: strmienkový

D: krajčírsky

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sedací

B: stehnový

C: lichobežníkový

D: priamy sval

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: sedací

C: stehnový

D: lichobežníkový


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: mimické svaly

B: povrchové

C: sedacie

D: žuvacie

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

B: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

C: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

D: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: prsné svaly

B: brušné svaly

C: medzirebrové svaly

D: priamy sval brucha


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

B: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

C: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

D: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: pevnosť

B: ohybnosť

C: silu

D: nadváhu

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: cvičíme

B: po cvičení spíme

C: si dáme proteinovú tyčinku

D: sa pozeráme na videá o cvičení


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

B: mäso, vajcia, červená repa, horalka

C: mlieko, chlieb, rožky, voda

D: tuniak, slanina, syr, kapusta