Úloha č. 1

Hlavné mesto Slovenska

A
B
C
D

A: Slovensko

B: Soľ

C: Ćesko

D: Bratislava

Úloha č. 2

Aké sú domáce zvieratá.

A
B
C
D

A:

B:

C: Ovca,Pes,Mačka

D: Tiger,Medveď,Bizón

Úloha č. 3

Ako sa volá vaša organizácia.

A
B
C
D

A: ZMŠ Hundy

B: Zš soľ

C:

D: ZMŠ Soľ