Úloha č. 1

Hlavné mesto Slovenska

A
B
C
D

A: Ćesko

B: Soľ

C: Slovensko

D: Bratislava

Úloha č. 2

Aké sú domáce zvieratá.

A
B
C
D

A: Ovca,Pes,Mačka

B:

C: Tiger,Medveď,Bizón

D:

Úloha č. 3

Ako sa volá vaša organizácia.

A
B
C
D

A: ZMŠ Hundy

B:

C: ZMŠ Soľ

D: Zš soľ