Zdieľané písomky

V tejto sekcii nájdete písomky, ktoré zverejnili používatelia portálu Pisomka.sk.

Názov písomkyKategóriaPočet stiahnutíPopularita
Vybrané slová po b, m. pslovenský jazyk80x 8
ZLOMKY OPAKOVANIEmatematika a geometria44x 5
Matematika 6.roč.matematika a geometria33x 3
4. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročníkslovenský jazyk15x 3
Násobeniematematika a geometria11x 3
Abecedaslovenský jazyk7x 3
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIENslovenský jazyk31x 2
Priame a nepriame pomenovania - 8. roč.slovenský jazyk28x 2
Rodinka do 10matematika a geometria15x 2
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIENslovenský jazyk11x 2
Výrazy číselné matematika a geometria10x 2
Podstatné mená stredného roduslovenský jazyk6x 2
Medzivojnová Európadejepis a spoločenské vedy2x 2
Španielčina - slovesácudzie jazyky0x 2
Vzory podstatných mien - 5. ročníkslovenský jazyk31x 1
Angličtina- začiatočnícicudzie jazyky27x 1
Výstupný test - opakovanie, 8. rocnikmatematika a geometria17x 1
Geografia Z, S a V Európygeografia a vlastiveda14x 1
Veci okolo nás - PDA 4.roč.fyzika13x 1
Výraz s premennoumatematika a geometria12x 1
FYZIKA 6. Vlastnosti kvapalín a plynovfyzika11x 1
Štvorciferné čísla - práca s eurami matematika a geometria11x 1
Geografia JV a J Európygeografia a vlastiveda10x 1
Zámená 9. ročníkslovenský jazyk8x 1
Informatikainformatika a IT8x 1
Súvetia 8.ročníkslovenský jazyk7x 1
Netinformatika a IT7x 1
Goniometrické funkciematematika a geometria7x 1
NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen-Haus-obrázkycudzie jazyky5x 1
Vybrané slová po R - vyber správny významslovenský jazyk5x 1
MAKE and DOcudzie jazyky4x 1
Práca s číslami v obore do 10 000 - cifry 3.ročníkmatematika a geometria4x 1
HEVIER 1slovenský jazyk3x 1
Opakovanie: Podstatné mená, prídavné mená, zámenáslovenský jazyk2x 1
Nórsko, Dánsko, Švédsko geografia a vlastiveda2x 1
Percentá 1matematika a geometria2x 1
NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen-nábytokcudzie jazyky1x 1
Druhá a tretia odmocnina_IT Akadémiamatematika a geometria16x 0
anglictina past simplecudzie jazyky16x 0
Druhá a tretia mocnina_IT Akadémiamatematika a geometria13x 0
POZNÁVAME DEJINY SLOVENSKA- 3.roč.geografia a vlastiveda13x 0
Číslovkyslovenský jazyk12x 0
Moderný slovenský národ - 3 fázydejepis a spoločenské vedy11x 0
Vybrané slová po R - vyber správny významslovenský jazyk10x 0
Mocniny 1matematika a geometria9x 0
5. opakovanie VS po B, M, P 3.ročník slovenský jazyk9x 0
Celé čísla (úvod) Amatematika a geometria9x 0
Definičný obormatematika a geometria9x 0
Celé čísla (úvod) Bmatematika a geometria8x 0
Priame a nepriame pomenovania, odvodzovanie slovslovenský jazyk7x 0
stupňovanie prídavných miencudzie jazyky7x 0
predprítomný čascudzie jazyky7x 0
Ako pretvárame krajinu VLA 4.roč.geografia a vlastiveda7x 0
Vybrané slová po b, m. p 4. ročník slovenský jazyk7x 0
Geografia Afriky a Amerikygeografia a vlastiveda7x 0
ROVNOBEŽNÍKYmatematika a geometria6x 0
FYZIKA 7. Vyparovaniefyzika6x 0
Kyseliny - vzorcechémia6x 0
Vesmírbiológia a príroda6x 0
Teplofyzika5x 0
F3 - Vlnenie 1fyzika5x 0
Významné prvky trojuholníkamatematika a geometria5x 0
Fyzika 7.r -Teplota, čas, vyparovanie, varfyzika5x 0
Štvorciferné čísla- 3. ročník SPRÁVNE ĆÍSLOmatematika a geometria5x 0
Mestá a dedinygeografia a vlastiveda5x 0
Človek ako súčasť prírody PDA 4.roč.biológia a príroda5x 0
Geometrická postupnosťmatematika a geometria5x 0
Objem kvádra a kockymatematika a geometria4x 0
Kružnica, kruh, obvodmatematika a geometria4x 0
Min. čas jednoduchý/priebehovýcudzie jazyky4x 0
Test z anglického jazyka - zvieratácudzie jazyky4x 0
Značky chemických prvkovchémia4x 0
1.Opakovanie VS po B. M, P 3.ročníkslovenský jazyk4x 0
rozcvička can/can´tcudzie jazyky4x 0
rozcvička prítomné časycudzie jazyky4x 0
MS ACCESS 2010informatika a IT4x 0
Výrazy - zápismatematika a geometria4x 0
Absolútna hodnotamatematika a geometria4x 0
Hustotafyzika3x 0
Premenná, výraz, rovnicamatematika a geometria3x 0
F3 - Vlnenie 2fyzika3x 0
Internet a bezpečnosť na interneteinformatika a IT3x 0
ČLOVEKbiológia a príroda3x 0
LICHOBEŽNÍKmatematika a geometria3x 0
Informatika s Kibiminformatika a IT3x 0
NEJ A1 WIR 1 Modul 2cudzie jazyky3x 0
Obehová sústavabiológia a príroda3x 0
Právne minimum I - 8. ročníkdejepis a spoločenské vedy3x 0
3. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník slovenský jazyk3x 0
rozcvička osobné a privlastňovacie zámenácudzie jazyky3x 0
Vybrané slová po R - doplň i, í, y, ýslovenský jazyk3x 0
Celé čísla - sčítanie a odčítanie - Bmatematika a geometria3x 0
Present Simple vs Present Continuouscudzie jazyky2x 0
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIENslovenský jazyk2x 0
Podstatné mená - opakovanieslovenský jazyk2x 0
Podstatné mená ženského rodu - opakovanie (skúšobný test bez známky)slovenský jazyk2x 0
Premena jednotiek objemumatematika a geometria2x 0
2. svetová vojnadejepis a spoločenské vedy2x 0
Prednáška kyseliny Test:Bchémia2x 0
Vlastiveda - koncoročná písomkageografia a vlastiveda2x 0
Informatika 4. ročníkinformatika a IT2x 0
Oxidy - vzorcechémia2x 0
Počítačová grafika informatika a IT2x 0
Izbové rastliny - názvybiológia a príroda2x 0
Celé čísla - sčítanie a odčítanie - Amatematika a geometria2x 0
Postupnostimatematika a geometria2x 0
Literatúra - 9. ročník - drámaslovenský jazyk1x 0
Opakovanieslovenský jazyk1x 0
Teplo - opakovaniefyzika1x 0
Spravanie sa telies.Hustota fyzika1x 0
Mestá SRgeografia a vlastiveda1x 0
Opakovanie- slovné druhy 1slovenský jazyk1x 0
Dejepis 5.A - Človek v premenách času a priestoru dejepis a spoločenské vedy1x 0
Skateboardingtelesná výchova a šport1x 0
Literatúra - 8. ročník - Prózaslovenský jazyk1x 0
Podobnosť trojuholníkov, mierka mapy a plánumatematika a geometria1x 0
Od Dunaja po Hornádgeografia a vlastiveda1x 0
Vlastiveda - opakovaniegeografia a vlastiveda1x 0
Základné číslovky - skúšobný testslovenský jazyk1x 0
Premena jednotiek dĺžkymatematika a geometria1x 0
Aritmetický priemermatematika a geometria1x 0
Začiatok novovekudejepis a spoločenské vedy1x 0
airsoft - písomkatelesná výchova a šport1x 0
Psy :))))biológia a príroda1x 0
Pravdepodobnosť - celá pre 2.Fmatematika a geometria1x 0
Prednáška kyseliny Test:Achémia1x 0
Chameleóny biológia a príroda1x 0
Hallo!cudzie jazyky1x 0
TRUE OR FALSEcudzie jazyky1x 0
Algoritmizácia v jazyku Scratchinformatika a IT1x 0
Hydroxidy - vzorcechémia1x 0
ZLOMKY OPAKOVANIEmatematika a geometria1x 0
NEJ A1 WIR 1 Modul 1cudzie jazyky1x 0
Celé čísla - sčítanie a odčítanie - Bmatematika a geometria1x 0
End of the year test - PDAbiológia a príroda1x 0
7r U2cudzie jazyky1x 0
Vybrané slová po b, m. pslovenský jazyk1x 0
Dominanty miestgeografia a vlastiveda1x 0
Vybrané slová po R - vyber správny významslovenský jazyk1x 0
Informatika - 4.ročník- 1.testnezaradená0x 0
R,N lineárne, s neznámou v menovateli,v súčinovom, podielovom tvare, kvadratickématematika a geometria0x 0
Literatúra - 8. ročník opakovanie - denníkslovenský jazyk0x 0
Štvoruholníky, mnohouholníkymatematika a geometria0x 0
stupňovanie prídavných miencudzie jazyky0x 0
Termochémia - dupl.chémia0x 0
Teplo - opakovanie Bfyzika0x 0
Doby kovovdejepis a spoločenské vedy0x 0
Izoméria, uhľovodíkychémia0x 0
TC Podobnosťmatematika a geometria0x 0
TC Kruh, kružnicamatematika a geometria0x 0
Dynamika trhu2/ A piac dinamikája2nezaradená0x 0
K-popnezaradená0x 0
Literatúra - 9. ročník - epika, epické žánreslovenský jazyk0x 0
Pamäť ľudstva, prvé písmodejepis a spoločenské vedy0x 0
Vodné živočíchybiológia a príroda0x 0
INTERNETinformatika a IT0x 0
Georeliéf SR, SR 2020 3. ročník - náhradnágeografia a vlastiveda0x 0
MATEMATIKA - objemy a povrchy telies, štatistika, pravdepodobnosť.matematika a geometria0x 0
Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov , goniometrické funkciematematika a geometria0x 0
pohyby a rýchlosťfyzika0x 0
Future, zero conditionalcudzie jazyky0x 0
Geometrická postupnosť, rad, zložené úrokovaniematematika a geometria0x 0
Inflácianezaradená0x 0
6. B - opakovanie NEJcudzie jazyky0x 0
Rovnice kvadratické, s neznámou v menovateli s parametrom, Cramerovo pravidlo,determinanty.matematika a geometria0x 0
Vzory podstatných mien - 5. ročníkslovenský jazyk0x 0
Dynamika trhu/ A piac dinamikájanezaradená0x 0
Hydroxidychémia0x 0
mag.pole, praca, prikonfyzika0x 0
4. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročníkslovenský jazyk0x 0
PRAVEK - Doba kamennádejepis a spoločenské vedy0x 0
Hyperbola a parabola matematika a geometria0x 0
Čo vieš matematika a geometria0x 0
Účtovné doklady a záznamynezaradená0x 0
Severná Európa 2020 -3.Lgeografia a vlastiveda0x 0
Severná Európa 2020 -2Dgeografia a vlastiveda0x 0
Bratislavský a Trnavský krajgeografia a vlastiveda0x 0
Hospodárenie v NO skupina Cnezaradená0x 0
Poradie matematických operáciímatematika a geometria0x 0
Ľ. Štúrdejepis a spoločenské vedy0x 0
Otestuj sa dejepis a spoločenské vedy0x 0
Lietadlanezaradená0x 0
Obyvateľstvo Ázie, JZ Ázia geografia a vlastiveda0x 0
Subtrópygeografia a vlastiveda0x 0
NEJ A1 WIR 1 Modul 2/L1 Was ist das? Wohnen -nábytok-obrázkycudzie jazyky0x 0
Rovnice a nerovnice kvadratické a s absolútnou hodnotou matematika a geometria0x 0
Látky a telesá, vlastnostifyzika0x 0
Kužeľosečka a priamkamatematika a geometria0x 0
Geografia Afriky a Amerikygeografia a vlastiveda0x 0
Kužeľosečkymatematika a geometria0x 0
pedosféra a SR 2020geografia a vlastiveda0x 0
minulý čascudzie jazyky0x 0
Číslovkyslovenský jazyk0x 0
2. Opakovanie VS po B, M, P 3.ročník slovenský jazyk0x 0
Hlohovecgeografia a vlastiveda0x 0
rozcvička predložky časucudzie jazyky0x 0
rozcvička predmetové zámenácudzie jazyky0x 0