Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

B: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

C: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

D: pomáha nám orientovať sa v čase

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z kníh, ktoré prečítali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z predmetov, ktoré používali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeogovia

B: archeológovia

C: archológovia

D: archelógovia

Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

B: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

C: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

D: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: panovník celej Európy

B: Slovenský kráľ

C: rozprávková postava

D: kráľ Veľkomoravskej ríše

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 zázraky

B: 3 prúty

C: 3 synovia

D: 3 obrazy

Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Poľska

B: Uhorska

C: Česka

D: Ukrajiny

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: uhorská panovníčka

B: veľkomoravská panovníčka

C: slovanská panovníčka

D: slovenská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

B: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

C: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

D: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: spisovný jazyk

B: nárečie

C: nespisovný jazyk

D: rómčina

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Janko Matúška

C: Anton Bernolák

D: Milan Rastislav Štefánik

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Janko Matúšku

D: Ľudovít Štúr

Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: západoslovenské nárečie

B: stredoslovenské nárečie

C: východoslovenské nárečie

D: žiadne

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: generál armády, spisovateľ, archeológ

C: politik, astronóm, herec

D: astronóm, politik, pilot

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Milan Rastislav Štefánik

B: Mária Terézia

C: Anton Bernolák

D: Janko Matúška

Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Európskej únie

B: Východnej únie

C: Veľkej únie

D: Svetovej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Európskej únie

B: o vznik Československej republiky

C: zrušenie školného pre chudobné deti

D: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, prezident, hymna

B: štátny znak, pečať, prezident

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: vlajka, znak, hymna, pečať

Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, modrá, červená

C: biela, červená, modrá

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 kríže

B: 3 postavy

C: 3 hviezdy

D: 3 vrchy