Úloha č. 1

Ako sa povie po anglicky sova?

A
B
C
D

A: Mouse

B: Deer

C: Owl

D: Bird

Úloha č. 2

Ako sa povie po anglicky korytnačka?

A
B
C
D

A: Lizard

B: Lion

C: Fish

D: Turtle

Úloha č. 3

Ako sa povie po anglicky koza?

A
B
C
D

A: Eagle

B: Sheep

C: Snake

D: Goat

Úloha č. 4

Ako sa povie po anglicky potkan?

A
B
C
D

A: Lion

B: Parrot

C: Bird

D: Rat

Úloha č. 5

Ako sa povie po anglicky slon?

A
B
C
D

A: Turtle

B: Mouse

C: Elephant

D: Rabbit

Úloha č. 6

Ako sa povie po anglicky jeleň?

A
B
C
D

A: Eagle

B: Deer

C: Bird

D: Zebra

Úloha č. 7

Ako sa povie po anglicky pštros?

A
B
C
D

A: Turtle

B: Ostrich

C: Parrot

D: Bird

Úloha č. 8

Ako sa povie po anglicky gepard?

A
B
C
D

A: Eagle

B: Fish

C: Cheetah

D: Pig

Úloha č. 9

Čo znamená v slovenčine anglické slovo parrot?

A
B
C
D

A: Sliepka

B: Dážďovka

C: Papagáj

D: Vták

Úloha č. 10

Čo znamená v slovenčine anglické slovo squirrel?

A
B
C
D

A: Prasa

B: Ovca

C: Veverica

D: Včela

Úloha č. 11

Čo znamená v slovenčine anglické slovo snake?

A
B
C
D

A: Jašterica

B: Ryba

C: Mravec

D: Had

Úloha č. 12

Čo znamená v slovenčine anglické slovo mouse?

A
B
C
D

A: Krt

B: Myš

C: Pes

D: Orol

Úloha č. 13

Čo znamená v slovenčine anglické slovo cat?

A
B
C
D

A: Mačka

B: Pes

C: Slon

D: Kengura

Úloha č. 14

Čo znamená v slovenčine anglické slovo hippopotamus?

A
B
C
D

A: Jeleň

B: Los

C: Nosorožec

D: Hroch

Úloha č. 15

Čo znamená v slovenčine anglické slovo bear?

A
B
C
D

A: Antilopa

B: Kôň

C: Vták

D: Medveď