Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: klávesnica

C: reproduktory

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: decktop

C: desktop

D: monitor

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba na niektorých počítačoch

B: Iba keď slušne poprosíš

C: Áno

D: Nie

Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: čiarka

B: =

C: veľké písmeno a medzeru

D: otáznik

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Shift a Ctrl

B: Ctrl + V

C: Ctrl + Del

D: Ctrl + C

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: text za kurzorom

B: celý riadok

C: celý napísaný text

D: text pred kurzorom

Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

C: vymazáva

D: píše veľké písmená, keď ho držíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Word Art

C: Manipulácia

D: Art Word

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej myške.

B: V reproduktoroch.

C: Na klávesnici.

D: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: vo wattoch

C: v newtonoch

D: v bajtoch