Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: oporná pyramída

C: potravinová pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v strednej

C: v spodnej

D: v hornej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviaca sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hltan

C: hrtan

D: tenké črevo

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v hrubom čreve

C: v tenkom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, potenie a močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovode

C: v močovej rúre

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: slín a potu

B: moču

C: moču a slín

D: moču a potu

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: obličky

C: pečeň

D: žalúdok

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviacia sústava

C: vylučovacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: výdych

C: nádych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: vodná para

C: dusík

D: kyslík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: kostra

C: obličky

D: svalstvo

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

B: kostra končatín a hrudník

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: trávenie

C: svalstvo

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: hladké

B: pružné

C: priečne pruhované

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: patria do oboch skupín

C: bezstavovce

D: stavovce

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: chrbrtica

B: lebka

C: kostra

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni miechu

C: chráni pľúca

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 20

B: 32

C: 30

D: 22

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: silu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: obličky a žalúdok

C: žalúdok a mozog

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: chlieb a mäso

C: výživa a voda

D: zdravá výživa a pohyb