Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: potravinová pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: ľubovoľne zoradené potraviny

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v hornej

C: v strednej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: tráviaca sústava

C: dýchacia sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: tenké črevo

C: hltan

D: hrtan

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v pažeráku

C: v hrubom čreve

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, potenie a močenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: dýchanie, trávenie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovej rúre

C: v močovom mechúri

D: v močovode

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: moču

C: slín a potu

D: moču a potu

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: žalúdok

C: pečeň

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: oporná sústava

D: tráviacia sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: potenie

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: dusík

B: oxid uhličitý

C: kyslík

D: vodná para

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: kostra

C: svalstvo

D: obličky

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: kostra končatín a hrudník

C: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: svalstvo

C: trávenie

D: dýchanie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: pružné a priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: priečne pruhované a hladké

D: priečne pruhované

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, úsmev, hru na klavíri

B: posun potravy v črevách

C: trávenie, vylučovanie, skákanie

D: skákanie, trávenie, úsmev

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: bezstavovce

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: stavovce

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: chrbrtica

B: lebka

C: kostra

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni srdce

C: chráni pľúca

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 30

C: 32

D: 20

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: vodu

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: tenké a hrubé črevo

B: obličky a žalúdok

C: žalúdok a mozog

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: chlieb a mäso

B: dostatok liekov

C: zdravá výživa a pohyb

D: výživa a voda