Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: malá

C: magnetická

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: pravítko

B: silový meter

C: silomer

D: tlakomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: more

C: pohárik

D: prostredie

Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: tmu a večer

B: teplo a zimu

C: teplo a svetlo

D: svetlo a chládok

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: hviezda

C: družica

D: kamarátka

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energia

B: kvapalina

C: energetika

D: látka

Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: umelá družica Zeme

B: planéta

C: prirodzená družina Zeme

D: guľatý útvar Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, ráno, večer

B: nov, spln, dorastá C, cúva D

C: nov, spln, doobeda, poobede

D: nov, spln, dorastá D, cúva C

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Mail Armstrong

B: Neil Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: pes Laika

Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetologická

C: veľká

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: naklonená rovina, výťah, fúrik

B: páka, kladka, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v elektrických rozvodoch

C: v zásuvkách

D: v elektrárňach

Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

B: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

C: na teplo, zimu, chladno, svetlo

D: na teplo, svetlo, hluk, muziku