Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2So4

C: H2S

D: H2SO3

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HC

C: HCr

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HN

C: HNO3

D: HNO2

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2CO3

C: H2CO4

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: HI

C: Hi

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusitú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusnú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluornu

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluorovodíkovú

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu sulfánistú

D: kyselinu sulfánovú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorovodíkovú