Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2S

B: H2So4

C: H2SO3

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: HCr

C: hCl

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HN

C: HNO

D: HNO3

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: H2SO3

C: HCO

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: HI

C: Hi

D: H2I

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusitú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforistú

B: kyselinu fosforečnú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlorečnú

D: kyselinu chlornu