Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky gumené predmety

B: predmety zo železa

C: všetky drevené predmety

D: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: minerálna voda

C: voda z vodovodu

D: slaná voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: olejom

C: mydlom

D: minerálnou vodou

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: kryha na mori

C: hmla

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: Slnko

C: oheň

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: pri horení alebo roztápaní

C: pri vyparovaní vody

D: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Sú rovnako ťažké.

C: Kilo peria

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, hodina, minúta, sekunda

B: minúta, hodina, sekunda, deň

C: sekunda, minúta, hodina, deň

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa naučím prírodovedu

B: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: sekunda

B: bod varu

C: stupeň Celzia

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: med a sirup

C: nafta a olej

D: sirup a slaná voda

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: rozpustí sa

B: zhorí na popol

C: zhrdzavie

D: vyšumí

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

B: priehľadné, napr. sklo a celofán

C: priesvitné, napr. namrznuté sklo

D: priesvitné, napr. voskový papier

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: kolobeh vody v prírode

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: oblička

B: Žalúdok

C: koža

D: srdce

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: kostra a svaly

C: srdce a cievy

D: obličky

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pažerák a žalúdok

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: Coca-cola, Sprite, Fanta

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: víno, mušt, sirupová voda

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Je to príjemné.

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na krku a na zápästí

C: na končekoch prsta

D: na stehne

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: vážna choroba očí

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: dúhovka

C: zrenica

D: rohovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na koreni jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na špičke jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: na ušnici

C: vo vnútornej časti

D: vo vonkajšej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: nos

B: koža

C: ucho

D: oko

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: hudbu a melódiu

B: vône a zápach

C: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

D: chlad, tlak, teplo a bolesť