Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: predmety zo železa

B: všetky gumené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: všetky drevené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: dažďová voda

C: voda z vodovodu

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: olejom

B: octom alebo citrónovou šťavou

C: minerálnou vodou

D: mydlom

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: kryha na mori

C: rosa

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Slnko

C: žiarovka

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: pri vyparovaní vody

C: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Sú rovnako ťažké.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Určite kilo železa.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: sekunda, minúta, hodina, deň

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa naučím prírodovedu

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: gram

C: sekunda

D: bod varu

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: nafta a olej

C: sirup a slaná voda

D: med a sirup

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: zhrdzavie

C: rozpustí sa

D: vyšumí

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: vetranie posteľnej bielizne

D: postupné rozpadávanie kameňov

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: koža

B: srdce

C: oblička

D: Žalúdok

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: obličky

C: srdce a cievy

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pažerák a žalúdok

C: pečeň a obličky

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v tenkom čreve

C: v žalúdku

D: v hrubom čreve

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: Coca-cola, Sprite, Fanta

B: pivo, káva, sóda

C: víno, mušt, sirupová voda

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

B: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na stehne

C: na pupku

D: na končekoch prsta

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: vážna choroba očí

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: dúhovka

B: bubienok

C: zrenica

D: rohovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na špičke jazyka

B: na bokoch viac vpredu

C: na bokoch vzadu

D: na koreni jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: vo vnútornej časti

C: vo vonkajšej časti

D: v strednej časti ucha

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: nos

C: ucho

D: koža

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: hudbu a melódiu

C: vône a zápach

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť