Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov štátu, ktorý je na mape označený krížikom?

A
B
C
D

A: Tanzánia

B: Uganda

C: Ghana

D: Keňa

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z nasledujúcich miest leží na ostrove Haiti?

A
B
C
D

A: Caracas

B: Havana

C: Tijuana

D: Santo Domingo

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktorým číslom je na mape označený Sudán?

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 4

D: 3

Úloha č. 4 (variant 1)

Rieka, vyznačená na mape sveta, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Amazon

B: Kongo

C: Paraná

D: Niger

Úloha č. 5 (variant 1)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Venezuela

B: Kolumbia

C: Kostarika

D: Surinam

Úloha č. 6 (variant 1)

Ktoré z nasledujúcich miest sa nachádza v štáte Nigéria?

A
B
C
D

A: Kinshasa

B: Chartúm

C: Abidjan

D: Lagos

Úloha č. 7 (variant 1)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Demokratická rep. Kongo

B: Nigéria

C: Angola

D: Kamerun

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich juhoamerických štátov leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Ekvádor

B: Bolívia

C: Peru

D: Uruguaj

Úloha č. 9 (variant 1)

Na mape Kanady je šípkou označené jazero:

A
B
C
D

A: Ontárijské jazero

B: Athabasca

C: Veľké medvedie jazero

D: Veľké jazero otrokov

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Belo Horizonte sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Kolumbia

B: Brazília

C: Ekvádor

D: Kuba

Úloha č. 11 (variant 1)

Líbya a Alžírsko vynikajú ťažbou:

A
B
C
D

A: hnedého uhlia

B: striebra

C: ropy a zemného plynu

D: fosfátov

Úloha č. 12 (variant 1)

Druhá najväčšia púšť Afriky je:

A
B
C
D

A: Atacama

B: Namib

C: Kalahari

D: Tibesti

Úloha č. 13 (variant 1)

Ako tzv. Švajčiarsko Latinskej Ameriky je označovaný štát:

A
B
C
D

A: Kostarika

B: Panama

C: Chile

D: Venezuela

Úloha č. 14 (variant 1)

V ktorom štáte bola genocída medzi kmeňmi Hutuov a Tutsiov?

A
B
C
D

A: Lýbia

B: Zimbabwe

C: Rwanda

D: Kamerun

Úloha č. 15 (variant 1)

Kanada je na druhom mieste na svete, v prepočte na jedného obyvateľa, vo výrobe:

A
B
C
D

A: elektrickej energie

B: zbraní

C: vína

D: notebookov

Úloha č. 16 (variant 1)

V ktorej časti Afriky žijú tzv. Afrikánci?

A
B
C
D

A: v južnej

B: v západnej

C: vo východnej

D: v severnej

Úloha č. 17 (variant 1)

Južná oblasť USA je často nazývaná:

A
B
C
D

A: spanish belt

B: sunbelt

C: warm belt

D: seabelt

Úloha č. 18 (variant 1)

Diaľnica, ktorá vedie cez oblasť Amazónie, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Transamazonica

B: Transbrasilia

C: Panbrasilia

D: Panamazonica

Úloha č. 19 (variant 1)

Hnutie Rastafari je charakteristické pre štát:

A
B
C
D

A: Kuba

B: Jamajka

C: Haiti

D: Portoriko

Úloha č. 20 (variant 1)

Jazero v Andách, na hraniciach Bolívie a Peru, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Titicaca

B: Malawi

C: Maracaibo

D: Ukerewe

Úloha č. 1 (variant 2)

Aký je názov štátu, ktorý je na mape označený krížikom?

A
B
C
D

A: Nigéria

B: Pobrežie Slonoviny

C: Ghana

D: Kamerun

Úloha č. 2 (variant 2)

Ktoré z nasledujúcich miest leží na pobreží Indického oceánu?

A
B
C
D

A: Lagos

B: Mombasa

C: Los Angeles

D: Nairobi

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktorým číslom je na mape označený Mozambik?

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

Úloha č. 4 (variant 2)

Rieka, vyznačená na mape sveta, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kongo

B: Níl

C: Niger

D: Paraná

Úloha č. 5 (variant 2)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Bolívia

B: Paraguaj

C: Ekvádor

D: Peru

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z nasledujúcich miest sa nachádza v štáte Pobrežie Slonoviny?

A
B
C
D

A: Chartúm

B: Dakar

C: Kinshasa

D: Abidjan

Úloha č. 7 (variant 2)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Demokratická rep. Kongo

B: Kongo

C: Stredoafrická republika

D: Lýbia

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý z nasledujúcich juhoamerických štátov leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Peru

B: Uruguaj

C: Surinam

D: Paraguaj

Úloha č. 9 (variant 2)

Na mape USA je šípkou označené jazero:

A
B
C
D

A: Erijské jazero

B: Ontárijské jazero

C: Veľké jazero otrokov

D: Michiganské jazero

Úloha č. 10 (variant 2)

Mesto Tijuana sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Mexiko

B: Kuba

C: Kolumbia

D: Brazília

Úloha č. 11 (variant 2)

Najvyššie pohorie Afriky sa nazýva:

A
B
C
D

A: Dračie vrchy

B: Kilimandžáro

C: Vysoký Atlas

D: Tibesti

Úloha č. 12 (variant 2)

Studený Benguelský prúd spôsobil vznik púšte:

A
B
C
D

A: Atacama

B: Kalahari

C: Sahara

D: Namib

Úloha č. 13 (variant 2)

Maroko vyniká ťažbou:

A
B
C
D

A: fosfátov

B: uránu

C: bauxidu

D: zlata

Úloha č. 14 (variant 2)

Ktorý štát je považovaný za pravlasť pestovania kávy?

A
B
C
D

A: Kolumbia

B: Etiópia

C: Tanzánia

D: Brazília

Úloha č. 15 (variant 2)

V mexickom meste Monterrey sa spracúva:

A
B
C
D

A: železná ruda

B: kukurica

C: cukrová trstina

D: bauxit

Úloha č. 16 (variant 2)

Karibský ostrov Martinik je zámorským územím:

A
B
C
D

A: Portugalska

B: Španielska

C: Veľkej Británie

D: Francúzska

Úloha č. 17 (variant 2)

V ktorom štáte vznikol kult voodoo?

A
B
C
D

A: Kuba

B: Portoriko

C: Haiti

D: Jamajka

Úloha č. 18 (variant 2)

Základom priemyslu Brazílie je výroba:

A
B
C
D

A: čokolády

B: textilu

C: dopravných prostriedkov

D: cukru

Úloha č. 19 (variant 2)

Úradným jazykom v juhoamerickom štáte Guyana je:

A
B
C
D

A: španielčina

B: angličtina

C: portugalčina

D: holandčina

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorému štátu patrí súostrovie Galapágy, známe výskytom unikátnej flóry a fauny?

A
B
C
D

A: Kolumbia

B: Ekvádor

C: Bolívia

D: Peru