Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: vektorový

B: grafický

C: kntrastný

D: bitmapový

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: pixel

B: byte

C: spam

D: bit

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: prilepiť

B: kopírovať

C: uložiť

D: vystrihnut

Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: oblasť

B: karta

C: fáza

D: krok

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: znak zavináč

B: prepínač na písané alebo tlačené písmená

C: kláves na písane a

D: ikona textu

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: